Το Ραμαντάν (Ραμαζάνι)

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο μιλάει για το μήνα του Ραμνζανιού, για τη σπουδαιότητά του για τους μουσουλμάνους και για τη νηστεία.

Download

Πηγές:

Κατηγορίες:

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει