Αλ-Γάιμπα και ο Κίνδυνός της για τον Νέο-Μουσουλμάνο

Περιγραφή

Ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα για τον Μουσουλμάνο και τον νέο Μουσουλμάνο, είναι το να διαπράξει Γάιμπα δηλαδή το να αναφέρει κάποιος κάτι για κάποιο τρίτο πρόσωπο κατά την απουσία αυτού του προσώπου, που αν ήταν παρόν δεν θα του άρεσε να το ακούσει, ακόμη και αν κάτι τέτοιο γίνει κατά λάθος.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας