ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Συγγραφέας :

Περιγραφή

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
Αυτό το βιβλίο περιέχει:
1. Πράξεις που ωφελούν μόνο αυτόν που τις κάνει, στην εγκόσμια ζωή και στην Μέλλουσα.
2. Πράξεις που ωφελούν αυτόν που τις κάνει και τους άλλους στην εγκόσμια ζωή και στην Μέλλουσα.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Αναλυτική Περιφραφή

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Του:

Χάκαμ μπιν Άντιλ Ζούμο Αλ-Ουκέιλι

Μετάφραση:

Ρηγάλος Κων/νος

«Και να παίρνετε εφόδια, μα στ' αλήθεια, το καλύτερο εφόδιο είναι η ευσέβεια.» {Σούρατ Αλ-Μπάκαρα 2:197}

«Οι Πράξεις είναι εύκολες για τους ανθρώπους που φαντάζονται τις αμοιβές»

Ιμπν Αλ-Τζάουζι («Επίκριση του πόθου[1]»)

«Οι πράξεις είναι βαριές σε όλες τις περιπτώσεις για τους ανθρώπους που δε γνωρίζουν τις αμοιβές αυτών των πράξεων.»

Ιμπν Ράτζαμπ – («Επιλογή αυτού που έχει προτεραιότητα[2]»)

«Με τη γνώση η λατρεία γίνεται εύκολη»

Ιμπν Ράτζαμπ («Επιλογή αυτού που έχει προτεραιότητα»)

«Ένας πιστός πρέπει να ενθαρρύνει τον εαυτό του προς τις αμοιβές του Αλλάχ…και δεν πρέπει ν' αφήσει τον εαυτό του να λυπηθεί αν βλέπει κάτι από τα αγαθά αυτής της ζωής που δεν μπορεί να λάβει

μα πρέπει να δείξει υπομονή αναμένοντας την αμοιβή της Μέλλουσας Ζωής…»

Ιμπν Σα'ντυ – (Ο δρόμος της αλήθειας[3])

Αφιέρωση

Προς όλους τους Μουσουλμάνους που επιθυμούν το καλό για τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους και τις κοινωνίες τους επιδιώκοντας την ευχαρίστηση του Αλλάχ και ελπίζοντας στις υψηλότερες τάξεις στον Παράδεισο και στην ευτυχία σ' αυτήν τη ζωή και στη Μέλλουσα, και όλο αυτό γίνεται μόνο με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Αλλάχ.

Εισαγωγή

Όλη η Δόξα ανήκει στον Παντοδύναμο, ο Οποίος λέει:

{ (Ορκίζομαι) Μα το Αλ-'Άσρ (το Χρόνο, ή την τρίτη ημερήσια προσευχή που λέγεται Αλ-'Άσρ)! * Ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε απώλεια, * Εκτός από εκείνους που πιστεύουν, και κάνουν ενάρετες πράξεις, συνιστούν ο ένας στον άλλο την αλήθεια (την αληθινή πίστη και το να πράττουν καλές πράξεις) και συνιστούν ο ένας στον άλλο την υπομονή. } [Σούρατ Αλ-'Ασρ 103:1-3]

Τον επαινούμε και ζητούμε τη βοήθεια και τη συγχώρεσή Του. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει θεός που να αξίζει να λατρεύεται, παρά μόνον ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο δούλος Του και ο Αγγελιαφόρος Του. Είθε ο Αλλάχ να παραχωρήσει την ειρήνη και τις ευλογίες Του στον Προφήτη Μωχάμμαντ, στην αγνή οικογένειά του, στους ευγενείς Συντρόφους του και σ' όσους τους ακολουθούν στην αρετή μέχρι την Ημέρα της Κρίσεως.

Μια από τις Χάρες του Αλλάχ πάνω μας είναι ότι θέσπισε για μας καθήκοντα που είναι οι πυλώνες και η βάση της θρησκείας. Οι Μουσουλμάνοι που τηρούν αυτά τα καθήκοντα έχουν ολοκληρώσει τις αποστολές τους, και εκείνοι που δεν τηρούν τις υποχρεωτικές πράξεις είναι πιο κοντά στην πτώση από τους άλλους. Η τήρηση των καθηκόντων με τον ορθό τρόπο καθοδηγεί τους Μουσουλμάνους στον Παράδεισο και τους βγάζει από το σκοτάδι, οδηγώντας τους στο φως.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ()[4] είπε: «Το πρώτο πράγμα για το οποίο ο δούλος (του Θεού) θα κληθεί σε απολογία της Ημέρα της Κρίσεως είναι η προσευχή. Αν ήταν καλή, πέτυχε, μα αν ήταν κακή, έχασε, και αν από τις υποχρεωτικές προσευχές του λείπουν κάποιες, τότε ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, λέει: ελέγξτε τις προαιρετικές προσευχές του δούλου Μου και πάρτε απ' αυτές και συμπληρώστε ό,τι λείπει στις υποχρεωτικές προσευχές του, κι έτσι όλα τα καθήκοντά του θα είναι σαν κι αυτό.» (Σούνναν Ατ-Τίρμιδι)

Έτσι, οι εθελοντικές και οι καλές πράξεις συμπληρώνουν το ανεκπλήρωτο έργο από την ίδια κατηγορία.

Αδελφές και αδελφοί μου Μουσουλμάνοι, αν θέλετε το έργο σας να γίνει αποδεκτό από τον Αλλάχ και να λάβετε αμοιβές, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για κάθε πράξη:

Η πρώτη προϋπόθεση: η πρόθεση. Ο Όμαρ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) είπε: «Άκουσα τον Προφήτη Μωχάμμαντ να λέει: Οι πράξεις είναι σύμφωνες μόνο με την πρόθεση και όλοι θα λάβουν σύμφωνα με τις προθέσεις τους.» (Συμφωνημένο).

Κάθε Μουσουλμάνος, οι πράξεις του οποίου είναι εντελώς αγνές προς τον Αλλάχ και χωρίς υποκρισία και απόκρυψη σκέψεων, ο Αλλάχ θα τις δεχτεί.

Η δεύτερη προϋπόθεση: οι καλές πράξεις θα πρέπει να τελούνται σύμφωνα με τη θέσπιση του Αλλάχ και την καθοδήγηση του Αγγελιαφόρου Του. Επιπλέον, κάθε πράξη που μοιάζει με τις πράξεις των απίστων, δε θα γίνει αποδεκτή. Επίσης, οι καινοτόμες πράξεις ή αυτές που τελούνται για την ικανοποίηση προσωπικών επιθυμιών δε θα γίνονται αποδεκτές.

Οι πράξεις του υποκριτή απορρίπτονται, γιατί οι προθέσεις του είναι διεφθαρμένες, και αυτός θα βρίσκεται στο χαμηλότερο βάθος του Πυρός. Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, λέει:

{ Στ' αλήθεια, οι υποκριτές θα βρίσκονται στο βαθύτερο σημείο του Πυρός, και δεν θα βρίσκεις γι' αυτούς κανέναν υποστηρικτή. } [Αν Νισά' 4:145]

Παρομοίως, οι πράξεις που αποτελούν καινοτομία απορρίπτονται γιατί είναι διεφθαρμένες, ακόμα κι αν η πρόθεση είναι αγνή, όπως είπε ο Προφήτης Μωχάμμαντ (): «Αν κάποιος συστήσει στο θέμα μας (τη θρησκεία) κάτι που δεν ανήκει σ' αυτό (δηλ. μια καινοτομία), θα απορριφθεί.» (Αλ-Μπουχάρι). Και είπε: «Ο Αλλάχ δεν δέχεται τη μεταμέλεια αυτού που ασκεί καινοτομία, μέχρι να την εγκαταλείψει.» (Αλ-Μπάιχακι).

Αδελφές και αδελφοί μου Μουσουλμάνοι, με σκοπό ίσως να δεχτεί ο Αλλάχ τα έργα σου σ' αυτή τη ζωή και να λάβεις την αμοιβή Του στη Μέλλουσα ζωή, έγραψα αυτό το βιβλίο αναφέροντας μέσα του πράξεις και λόγια, τα οποία αυξάνουν τη θέση αυτού που τα κάνει, τον φέρνει πιο κοντά στον Παντοδύναμο Αλλάχ, και έχουν σπουδαίες αμοιβές και πολλά οφέλη για αυτόν που τα κάνει και για την οικογένεια και την κοινωνία του.

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος λέει:

{ Σίγουρα, για τους Μουσουλμάνους και για τις Μουσουλμάνες, για τους πιστούς και τις πιστές, για τους υπάκουους (με υποταγή) και τις υπάκουες (με υποταγή), για τους ειλικρινείς άνδρες και τις ειλικρινείς γυναίκες, για τους υπομονετικούς και τις υπομονετικές, για τους ευλαβείς άνδρες και τις ευλαβείς γυναίκες, για τους άνδρες που δίνουν ελεημοσύνη και τις γυναίκες που δίνουν ελεημοσύνη, για τους άνδρες που νηστεύουν και για τις γυναίκες που νηστεύουν, για τους άνδρες που διαφυλάσσουν την αγνότητά τους και τις γυναίκες που τη διαφυλάσσουν, για τους άνδρες που μνημονεύουν τον Αλλάχ πολύ και για τις γυναίκες που (Τον) μνημονεύουν, για όλους αυτούς ο Αλλάχ έχει ετοιμάσει συγχώρεση και μια σπουδαία αμοιβή. } [Σούρατ Αλ-Αχζάμπ 33:35]

Επιπλέον, κάνοντας αυτές τις καλές πράξεις ένας Μουσουλμάνος ίσως να λάβει την υποστήριξη του Αλλάχ, τη νίκη και την καθοδήγησή Του. Ο Άμπου Χουράιρα κατέγραψε: Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος είπε: 'Θα κηρύξω πόλεμο ενάντια σ' εκείνον που συμπεριφέρεται εχθρικά σ' έναν ευσεβή λάτρη Μου. Και το πιο αγαπημένο με το οποίο ο δούλος Μου έρχεται κοντύτερα σε Μένα, είναι ό,τι του έχω διατάξει· και ο δούλος Μου πλησιάζει συνεχώς κοντά Μου κάνοντας Ναουάφιλ (εθελοντικές προσευχές, ή εθελοντικές επιπλέον καλές πράξεις, πέρα απ' τις υποχρεωτικές) μέχρι να τον αγαπήσω, και αν τον αγάπησα τότε θα γίνω η ακοή του με την οποία ακούει (δηλ. δεν θα ακούσει παρά μόνο αυτά που αγαπά ο Αλλάχ), και η όρασή του με την οποία βλέπει (δηλ. δεν θα βλέπει παρά μόνο αυτά που αγαπά ο Αλλάχ), και το χέρι του με το οποίο κτυπά (δηλ. δεν θα χρησιμοποιήσει το χέρι του στο να αδικήσει άλλους, αλλά θα το χρησιμοποιήσει μόνο στο δίκαιο), και το πόδι του με το οποίο περπατά (δηλ. δεν θα περπατήσει προς κάποια αμαρτία, αλλά θα χρησιμοποιήσει τα πόδια του στο να περπατήσει προς τα μέρη τα οποία αγαπά ο Αλλάχ)· και αν Μου ζητήσει κάτι, θα του το δώσω σίγουρα, και αν αναζητήσει την Προστασία Μου, σίγουρα θα τον προστατεύσω'» (Αλ-Μπουχάρι).

Τελικώς, ζητάμε από τον Αλλάχ, Αυτόν που Ακούει και Γνωρίζει τα πάντα και Κύριο του Μεγαλοπρεπούς Θρόνου, να αποδεχτεί αυτό το έργο και μέσω του να επιτύχει όφελος κάθε Μουσουλμάνος, αμήν. Δόξα στον Αλλάχ, τον Κύριο των κόσμων, και ειρήνη και ευλογίες στον Προφήτη Μωχάμμαντ και στους άλλους προφήτες του Αλλάχ, καθώς επίσης και στους ενάρετους οπαδούς τους.

Ο Συγγραφέας:

Χάκαμ μπιν Άντιλ Ζούμο Αλ-Ουκέιλι

Ριάντ, 16 Απριλίου 2005

Πρόλογος

Η Δόξα ανήκει στον Αλλάχ και μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει θεός που να αξίζει να λατρεύεται, παρά μόνον ο Αλλάχ, ο Πρώτος, ο Τελευταίος, Αυτός που έχει γνώση πάνω στα πάντα, και μαρτυρώ ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο δούλος και ο Αγγελιαφόρος Του.

Στα κατωτέρω, θα αναφέρω μερικά σημεία που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να εκτιμήσει και να κατανοήσει το όφελος και τη σημασία αυτού του βιβλίου σε κάθε σπίτι και σε κάθε Μουσουλμάνο που ελπίζει να λάβει έλεος από τον Κύριό του και ν' αποφύγει την επώδυνη τιμωρία Του και να σωθεί κατά την Ημέρα της Κρίσεως αποκτώντας μεγάλο αριθμό καλών πόντων (χασσανάτ) και υψηλή θέση στον Παράδεισο.

Είναι γνωστό ότι οι σπουδαιότερες καλές πράξεις είναι οι υποχρεωτικές πράξεις λατρείας: των πέντε προσευχών, της Ζακά (υποχρεωτική ελεημοσύνη), της νηστείας και του Χατζ (προσκύνημα στη Μέκκα). Όποιος τελεί αυτές τις πράξεις όπως όρισε ο Αλλάχ και σύμφωνα με τον τρόπο που μας έδειξε ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ, έχει εκπληρώσει το δικαίωμα του Αλλάχ απέναντί του.

Ο Τάλχα μπιν Ουμπάιντ Αλλάχ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε: «Ένας άνδρας από την περιοχή Νάτζντ πήγε στον Προφήτη Μωχάμμαντ, του οποίου ο ήχος της φωνής του ακουγόταν αλλά κανείς δεν κατανοούσε τι έλεγε μέχρι που πλησίασε κοντά, και στη συνέχεια ρώτησε τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ σχετικά με (τις υποχρεωτικές πράξεις και τα θεμέλια του) Ισλάμ, κι έτσι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () τού είπε: «Πέντε προσευχές κατά την ημέρα και τη νύχτα», ο άντρας είπε: εκτός από αυτές υπάρχουν άλλες προσευχές που είναι υποχρεωτικές για μένα; Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ τού απάντησε: «Όχι, εκτός αν θες να τελείς εθελοντικές προσευχές.» Στη συνέχεια ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ είπε: «Και η νηστεία κατά το μήνα Ραμαντάν.», ο άντρας είπε: εκτός από αυτόν τον μήνα, υπάρχουν άλλες μέρες κατά των οποίων η νηστεία είναι υποχρεωτική για μένα; Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ τού απάντησε: «Όχι, εκτός αν θες να τελείς εθελοντική νηστεία.». Στη συνέχεια ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ είπε: «Και η Ζακά (υποχρεωτική ελεημοσύνη)», ο άντρας είπε: εκτός από αυτή, υπάρχουν άλλα ποσά τα οποία είναι υποχρεωτικά για μένα; Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ τού απάντησε: «Όχι, εκτός αν θες να δώσεις εθελοντική ελεημοσύνη.», τότε ο άντρας άρχισε να φεύγει λέγοντας: Μα τον Αλλάχ, δε θα κάνω περισσότερα ή λιγότερα απ' αυτά τα καθήκοντα. Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Πέτυχε αν είπε την αλήθεια.» (Αλ-Μπουχάρι).

Αδελφές και αδελφοί μου Μουσουλμάνοι, θα πρέπει να ξέρετε ότι η ψυχή ενός πιστού αναζητά πάντα ευκαιρίες να κάνει περισσότερο καλό έργο για λάβει περισσότερη αμοιβή από τον Αλλάχ. Για αυτό το λόγο οι ευσεβείς άνθρωποι βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα αρετής λόγω απλών καλών πράξεων, όπως το τάισμα ενός ενδεή, η βοήθεια ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, ή η ρήση μιας λέξης ή φράσης η οποία δοξάζει τον Αλλάχ.

Αδελφές και αδελφοί μου Μουσουλμάνοι, οι υποχρεωτικές πράξεις λατρείας δεν είναι εύκολο για όλους τους Μουσουλμάνους να τις διατηρούν, εκτός από αυτούς τους οποίους ο Αλλάχ τους βοήθησε και τις έκανε πιο εύκολες για αυτούς να τις διατηρούν. Για αυτό, τα καθήκοντά μας μπορεί να είναι ανεπαρκή ή ατελή, ιδίως λόγω των δύο εχθρών που πάντα μάς αποπλανούν και μάς παραπλανούν από τον ίσιο δρόμο.

Ο πρώτος εχθρός είναι ο καταραμένος Σατανάς, που ορκίστηκε να αποπλανήσει τους γόνους του Αδάμ. Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, λέει:

{ (Ο Σατανάς) είπε: «Μα τη Δύναμή Σου, θα τους παραπλανήσω όλους, * εκτός από τους εκλεκτούς δούλους Σου ανάμεσά τους (δηλ. τους αληθινούς πιστούς).» } [Σούρατ Σαντ 33:82-83]

Επομένως, ο Σατανάς καρτερεί πάντα για ευκαιρίες να ψιθυρίσει το κακό στους ανθρώπους και κάνει το παν για να τους απομακρύνει από τη λατρεία του Αλλάχ.

Ο Αγγελιαφόρος Μωχάμμαντ () είπε: «Όταν κάποιος από σας αρχίσει τη προσευχή του, ο Σατανάς έρχεται σ' αυτόν για να τον συγχύσει μέχρι να μη θυμάται πόσα Ράκ'α (μονάδες προσευχής) τέλεσε.» (Άμπου Νταούντ)

Ο Σατανάς προσπαθεί πάντα να μάς κυκλώσει απ' όλες τις κατευθύνσεις, όπως αφηγήθηκε ο Αλλάχ το λόγο του Σατανά:

{ Έπειτα θα πάω σ' αυτούς εμπρός τους και πίσω τους, από τα δεξιά τους και από τα' αριστερά τους, και Συ δε θα βρεις τους περισσότερους ευγνώμονες. } [Σούρατ Αλ-Α'ράφ 7:17]

{ (Ο Σατανάς) είπε: «Ω, Κύριέ μου! Επειδή με παραπλάνησες, πράγματι θα στολίσω το δρόμο του σφάλματος γι' αυτούς (τους ανθρώπους) στη γη, και θα τους παραπλανήσω όλους. * Εκτός απ' τους εκλεκτούς δούλους Σου ανάμεσά τους (δηλ. τους αληθινούς πιστούς).». } [Σούρατ Αλ-Χίτζρ 15:39-40)]

Έτσι, να προσέχετε το σχέδιο του Σατανά, είθε ο Αλλάχ να μάς προστατεύει απ' αυτόν.

Ο δεύτερος εχθρός είναι η ψυχή που είναι αυτό-υποκινούμενη προς το κακό, που οδηγεί τον ιδιοκτήτη της να κάνει απαγορευμένες πράξεις και να απομακρυνθεί από την υπακοή. Αυτοί που την υπακούν θα βρεθούν στο Πυρ της Κολάσεως, ενώ αυτοί που την παρακούνε θα είναι επιτυχείς.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Ο έξυπνος είναι αυτός που κατακρίνει τον εαυτό του και κάνει καλές πράξεις που θα τον ωφελούν μετά το θάνατο, και ο αδύναμος είναι αυτός που αφήνει την ψυχή του να ακολουθεί τους πόθους της και επιθυμεί από τον Αλλάχ κάτι απίθανο.» (Ατ-Τίρμιδι)

Υπάρχει αφήγηση ότι ο Όμαρ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) είπε: «Κρίνετε τον εαυτό σας πριν να κριθείτε, και προετοιμαστείτε για την Ημέρα της Κρίσεως, στ' αλήθεια η απολογία θα είναι πιο ελαφριά γι' όποιον είχε κρίνει τον εαυτό του κατά την εγκόσμια ζωή.» (Ατ-Τίρμιδι)

Οι υποχρεωτικές πράξεις ακολουθούνται από τις προαιρετικές πράξεις (Σούννα-Σούνναν) τις οποίες συνέστησε ο Προφήτης, για να ολοκληρώσουν τα ανολοκλήρωτα καθήκοντα ή για να αυξήσουν τις αμοιβές. Οι υποχρεωτικές προσευχές ακολουθούνται από τις προαιρετικές προσευχές, η νηστεία του Ραμαντάν ακολουθείται από την προαιρετική νηστεία, και η Ζακά ακολουθείται από την ελεημοσύνη. Υπάρχουν πολλές πράξεις και λόγια, πέρα απ' αυτές που ο Αλλάχ έκανε υποχρεωτικές για τους Μουσουλμάνους, οι οποίες τους βοηθούν να λάβουν περισσότερη αμοιβή και να σβήσουν αμαρτίες.

Αδελφές και αδελφοί μου Μουσουλμάνοι, υπάρχουν πολλά βιβλία που αναφέρουν τις προαιρετικές πράξεις, αλλά χωρίς να τις ταξινομήσει κανείς σε κατηγορίες και κεφάλαια.

Επομένως, σκέφτηκα να συλλέξω αυτές τις πληροφορίες, στο βαθμό που δύναμαι, σε ένα βιβλίο για να γίνει ένα ευκόλως προσβάσιμο σημείο αναφοράς για τους Μουσουλμάνους στην καθημερινή ζωή τους. Διαίρεσα το παρόν βιβλίο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τις καλές πράξεις τα οφέλη των οποίων περιορίζονται σ' αυτόν που τις τηρεί. Παραδείγματα τέτοιων πράξεων είναι οι προαιρετικές προσευχές και η τέλεση της 'Ούμρα. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στις πράξεις τα οφέλη των οποίων φτάνουν σε άλλους, όπως την οικογένεια, το γείτονα, ή την κοινωνία στο σύνολό της. Αυτά τα οφέλη επιτυγχάνονται σ' αυτήν τη Ζωή, όσο και στη Μέλλουσα, όπως τα οφέλη της ελεημοσύνης και της χρήσιμης γνώσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα στην κατάταξη των καλών πράξεων, σύμφωνα με τα οφέλη τους. Για παράδειγμα, η κατάταξη βοηθά τους Μουσουλμάνους να επιλέξουν τις πράξεις η αμοιβή των οποίων είναι ανώτερη. Τους βοηθά, επίσης, να θέσουν προτεραιότητα σε κάποιες καλές πράξεις ανάλογα με το χρόνο και τον τόπο. Στο βιβλίο έχω παραθέσει, στο βαθμό που κατέστη δυνατό, αποσπάσματα του Κορανίου, των προφητικών παραδόσεων και των λόγων των Συντρόφων και λογίων της θρησκείας, ως απόδειξη της αμοιβής για κάθε καλή πράξη. Κλείνοντας, ελπίζω οι αναγνώστες, αν βρουν κάποιο λάθος, να γράψουν μια συμβουλευτική επιστολή και να τη στείλουν στην ακόλουθη διεύθυνση:

11521 Ριάντ 41066

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Μέρος 1

Πράξεις που ωφελούν μόνο αυτόν που τις κάνει

στην εγκόσμια ζωή και στην Μέλλουσα

1. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Α- Πράξεις που τελούνται πριν την προσευχή

1) Νίψη (Ουντού')

Η νίψη καθαρίζει τα σώματά μας και εξαγνίζει τις ψυχές μας από τις αμαρτίες και τις ενοχές.

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όταν ένας Μουσουλμάνος δούλος τελεί ουντού' και πλένει το πρόσωπό του, κάθε αμαρτία που διέπραξε με τα μάτια του θα φύγει από το πρόσωπό του με το νερό, ή με την τελευταία σταγόνα νερού, και όταν πλένει τα χέρια του, κάθε αμαρτία που διέπραξε με τα χέρια του θα φύγει από τα χέρια του με το νερό, ή με την τελευταία σταγόνα νερού, και όταν πλένει τα πόδια του, κάθε αμαρτία προς την οποία κατευθύνθηκαν τα πόδια του θα φύγει με το νερό, ή με την τελευταία σταγόνα νερού, κι έτσι θα βγει καθαρός απ' όλες τις αμαρτίες.» (Μόσλεμ)

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όποιος τελεί Ουντού' τέλεια, οι αμαρτίες του θα εξέλθουν από το σώμα του, μέχρι που θα βγουν κάτω από τα νύχια του.» (Μόσλεμ)

Αποτελεί σπουδαία εύνοια από τον Αλλάχ το ότι όρισε τη νίψη για να μάς εξαγνίζει σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, η νίψη είναι μια από τις απαιτήσεις της προσευχής, ενώ η προσευχή χωρίς νίψη θεωρείται μάταιη. Αν η χρήση νερού είναι αδύνατη, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμμος τελώντας Ταϊάμουμ.

2) Σιουάκ (οδοντόβουρτσα από Άρακ[5])

Το Σιουάκ αποτελεί Σούννα του Προφήτη μας. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ενθάρρυνε τους Συντρόφους του να το χρησιμοποιούν, ιδίως πριν την προσευχή.

Ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Αν δεν φοβόμουν να είναι δύσκολο για την Ούμμα (οπαδούς) μου -ή είπε για τους ανθρώπους-, θα τους είχα διατάξει να χρησιμοποιούν το Σιουάκ πριν από κάθε προσευχή.» (Αλ-Μπουχάρι)

Το Σιουάκ εξαγνίζει το στόμα του Μουσουλμάνου και του αποδίδει ωραία οσμή κατά τη συνάντησή του με τον Αλλάχ στην προσευχή, ενώ δεν ενοχλεί τους αγγέλους και τους Μουσουλμάνους που προσεύχονται δίπλα του με άσχημες οσμές. Επιπλέον, το Σιουάκ έχει σπουδαία αμοιβή, όπως αφηγήθηκε η Αΐσα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτής), ότι ο Προφήτης είπε: «Το Σιουάκ εξαγνίζει το στόμα και ευχαριστεί τον Αλλάχ.» (Αλ-Μπουχάρι)

Β- Πράξεις που σχετίζονται με τα Μασάτζιντ (Τζαμιά)

1) Περπάτημα προς το Μάστζιντ:

Σύμφωνα με μια αφήγηση ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Αν κάποιος τελεί Ουντού' στο σπίτι του και έπειτα περπατήσει προς έναν από τους οίκους του Αλλάχ (δηλ. Τζαμί) για να τελέσει μια υποχρεωτική προσευχή από αυτές που επιβλήθηκαν από τον Αλλάχ, τότε καθένα από τα βήματά του θα σβήνει μια Σάι'α (πόντος κακών πράξεων), και το επόμενο (βήμα του) θα αυξάνει την κατάταξή του στον Παράδεισο.» (Μόσλεμ)

Ο Προφήτης () είπε: «Όποιος πηγαίνει στο Τζαμί, το ένα βήμα του σβήνει μια Σαϊγιέ'α (πόντος κακών πράξεων) και το επόμενο καταγράφει γι' αυτόν μία Χάσσανα (πόντος καλών πράξεων), καθώς πηγαίνει και επιστρέφει.» (Άχμαντ)

Πράγματι, το περπάτημα προς τα τζαμιά πέντε φορές την ημέρα αυξάνει την αμοιβή μας και μειώνει τις αμαρτίες μας. Λόγω αυτού, αυτός που θα λάβει περισσότερες αμοιβές είναι αυτός του οποίου το σπίτι βρίσκεται πιο μακριά από το τζαμί.

Όταν οι γιοι του Σάλαμα ήθελαν να μετακομίσουν δίπλα στο τζαμί, και ο Προφήτης πληροφορήθηκε γι' αυτό, τους είπε: «Πληροφορήθηκα ότι θέλετε να μετακομίσετε δίπλα στο τζαμί.». Εκείνοι είπαν, «Ναι, ω, Προφήτη του Αλλάχ, το θέλουμε.». Ο Προφήτης είπε: «Ω, γιοι του Σάλαμα, να κρατάτε τα σπίτια σας, ώστε τα βήματά σας να καταγράφονται. Να κρατάτε τα σπίτια σας, ώστε τα βήματά σας να καταγράφονται.» (Μόσλεμ)

Ο Τζάμπιρ μπιν Αμπντ Αλλάχ είπε: «Τα σπίτια μας ήταν μακριά από το Τζαμί, γι' αυτό θέλαμε να πουλήσουμε τα σπίτια μας και να μετακομίσουμε κοντά στο Τζαμί, αλλά ο Προφήτης () μάς απέτρεψε και είπε: «Το κάθε βήμα σας, αυξάνει την κατάταξή σας στον Παράδεισο.» (Μόσλεμ)

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Αυτοί που λαμβάνουν τεράστια αμοιβή για τις προσευχές είναι εκείνοι που βρίσκονται μακρύτερα [από τα τζαμιά], κι έπειτα εκείνοι που είναι αμέσως κοντύτερα κ.ο.κ. Παρομοίως, κάποιος που θέλει να προσευχηθεί με τον Ιμάμη έχει σπουδαιότερη αμοιβή από εκείνον που προσεύχεται (μόνος του) και πηγαίνει για ύπνο.» (Αλ-Μπουχάρι)

2) Καθαριότητα και ταπεινότητα κατά το περπάτημα προς το τζαμί και κατά την προσευχή:

Το Ισλάμ είναι η θρησκεία του εξαγνισμού και, όπως γνωρίζουμε, ο εξαγνισμός και η καθαριότητα απαιτούνται από τους Μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, και ιδίως στα τζαμιά. Και πρέπει να είμαστε καθαροί και να φοράμε τα καλύτερά μας, καθαρά ρούχα και να φοράμε άρωμα (μόνο για τους άνδρες) όταν πηγαίνουμε στα τζαμιά. Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, είπε:

{ Ω! Παιδιά του Αδάμ! Να στολίζεστε (να φοράτε καθαρά και καλά ρούχα) όταν πάτε σε οποιοδήποτε τζαμί } [Σούρατ Αλ-Α'αράφ 7:31]

Δυστυχώς, αυτές τις μέρες παρατηρούμε πολλούς λάτρεις να πηγαίνουν στα τζαμιά με άσχημη οσμή, προερχόμενη από ιδρώτα, βρόμικες κάλτσες κλπ., οι οποίες βλάπτουν τους άλλους λάτρεις και διαταράσσουν την ηρεμία και τη ειρήνη τους κατά την προσευχή τους. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είχε περιγράψει την προσευχή στον Μπιλάλ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού), ο οποίος έδινε το κάλεσμα για την προσευχή, «Ω, Μπιλάλ, παρηγόρησέ μας με την προσευχή.»

Για να ετοιμαστούμε για την προσευχή, ο Προφήτης του Θεού μάς διέταξε να πηγαίνουμε στα τζαμιά εν ειρήνη και με ηρεμία.

Ο Προφήτης () είπε: «Όταν ακούσετε την Ικάμα (το δεύτερο κάλεσμα που σημαδεύει το ξεκίνημα της προσευχής) τότε περπατήστε για την προσευχή με ηρεμία και ευλάβεια, και μην σπεύδετε, και ό,τι προλαβαίνετε από την προσευχή κάντε το, και ό,τι χάσετε αναπληρώστε το.» (Αλ-Μπουχάρι)

Αναλογιζόμενοι αυτό το Χαντίθ παρατηρούμε ότι ο Προφήτης του Θεού ανέφερε την ηρεμία πριν την ομαδική προσευχή, παρ' όλο που το να προλάβει κανείς την ομαδική προσευχή δίνει μεγάλη εύνοια, ειδικά το εναρκτήριο Τακμπίρ.

3) Το κάλεσμα της προσευχής (Αδάν):

Το Αδάν είναι η ανακοίνωση της ώρας της προσευχής. Αυτοί που καλούν στην προσευχή είναι υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό των ωρών της προσευχής. Σύμφωνα με το κάλεσμά τους (Αδάν) οι Μουσουλμάνοι αρχίζουν να προσεύχονται και εκείνοι που επιθυμούν να νηστέψουν αρχίζουν ή διακόπτουν τη νηστεία τους. Το κάλεσμα της προσευχής και αυτοί που το εκτελούν έχουν μεγάλη εύνοια, όπως αναφέρθηκε στο Χαντίθ που αφηγήθηκε ο Μου'αουέγια ιμπν Άμπου Σουφυάν, ο οποίος είπε: «Άκουσα τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ () να λέει: 'Αυτοί που καλούν για την προσευχή θα έχουν τους μακρύτερους λαιμούς την Ημέρα της Ανάστασης.'» (Μόσλεμ)

Συστήνεται στους Μουσουλμάνους που ακούν το κάλεσμα για την προσευχή να κάνουν επίκληση, όπως αφηγήθηκε ο Τζάμπιρ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ότι ο Προφήτης () είπε: «Όποιος λέει όταν ακούει το Αδάν, [Αλλάχουμα Ράμπα χάδιχι εντ-ντά'ουατι ετ-τάμμα, ουά ασ-σαλάτι ελ-κά'ιμα, άατι Μωχάμμανταν ελ-ουασίλατι ουά αλ-φαντίλα, ουά εμπ'άθουχου μακάμαν μαχμούνταν αλ-λάδι ουα'άντταχ] (Ω, Αλλάχ! Κύριε αυτού του τέλειου καλέσματος (το κάλεσμα του Μονοθεϊσμού) και αυτής της ορισμένης προσευχής, δώσε στο Μωχάμμαντ την Αλ-Ουασίλα (την ύψιστη θέση στον Παράδεισο) και την Αλ-Φαντίλα (ανώτερο επίπεδο πάνω από όλους τους ανθρώπους), και ύψωσέ τον στην αξιέπαινη θέση (της μεσολάβησης για λογαριασμό των ανθρώπων κατά την Ημέρα της Κρίσεως) την οποία του έχεις υποσχεθεί). Τότε η μεσολάβησή μου θα επιτραπεί γι' αυτόν την Ημέρα της Ανάστασης.» (Αλ-Μπουχάρι)

Το να πει κανείς αυτό είναι μέσο απόκτησης της διαμεσολάβησης του Προφήτη Μωχάμμαντ την Ημέρα της Κρίσεως, αν το επιθυμεί ο Αλλάχ, όταν ο καθένας θα το έχει τεράστια ανάγκη.

4) Ομαδική προσευχή (Σαλάτου Αλ-Τζαμά'α):

Ο Άμπου Χουράιρα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε: «Ένας τυφλός πήγε στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ και είπε: 'Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! δεν έχω κανέναν να με καθοδηγήσει να πάω στο τζαμί.' Ζήτησε, λοιπόν την άδειά του να τελέσει την προσευχή του στο σπίτι του. Ο Προφήτης τού έδωσε την άδεια. Όταν ο άνδρας στράφηκε μακριά, τον κάλεσε πίσω, και είπε: 'Ακούς το Αδάν;' Εκείνος απάντησε καταφατικά. Ο Προφήτης, τότε, τον κατηύθυνε να ανταποκριθεί σ' αυτό» (Μόσλεμ)

Από το προαναφερόμενο Χαντίθ είναι φανερό ότι η ομαδική προσευχή είναι υποχρεωτική, εκτός κι αν υπάρχει αποδεκτή δικαιολογία, όπως μια ασθένεια που δεν επιτρέπει την κίνηση, ή ο τυφλός που δεν έχει κανέναν να τον καθοδηγήσει στο τζαμί και δεν ακούει το Αδάν. Επιπλέον, το να λείψει κανείς από τις υποχρεωτικές προσευχές στα τζαμιά έχει ως αποτέλεσμα το να χάσει μεγάλες αμοιβές. Σύμφωνα με μια αφήγηση ο Αμπντ Αλλάχ μπιν 'Όμαρ είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Η ομαδική προσευχή είναι είκοσι επτά φορές ανώτερη σε κατάταξη από την προσευχή που προσφέρεται από κάποιον μόνο του.» (Αλ-Μπουχάρι)

5) Το να πάει κανείς νωρίς για προσευχή:

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Αν οι άνθρωποι γνώριζαν τι υπάρχει (από τιμή, αξία και τεράστια αμοιβή) στο 'Αδάν (κάλεσμα για προσευχή), και στην πρώτη σειρά (στην προσευχή, πίσω από τον Ιμάμη), θα τραβούσαν κλήρους γι' αυτό. Κι αν γνώριζαν τι υπάρχει (από τεράστια αμοιβή) στο να πάει κανείς νωρίς για την προσευχή, θα παράβγαιναν γι' αυτή. Κι αν γνώριζαν τι υπάρχει (από τεράστια αμοιβή) στις ομαδικές προσευχές της νύχτας (Αλ-'Ισά') και της αυγής (Αλ-Φάτζρ), θα πήγαιναν σ' αυτές ακόμη και σερνόμενοι.» (Μόσλεμ)

Σ' αυτήν τη ρήση ο Προφήτης Μωχάμμαντ μάς ενημέρωσε ότι το να πάει κανείς νωρίς στην προσευχή και το να προσευχηθεί στην πρώτη σειρά αποτελεί μεγάλη τιμή. Επίσης ο Προφήτης () είπε: «Η καλύτερη σειρά για τους άνδρες στην προσευχή είναι η πρώτη σειρά και η λιγότερο καλή είναι η τελευταία. Και η καλύτερη σειρά για τις γυναίκες είναι η τελευταία και η λιγότερο καλή είναι η πρώτη.» (Μόσλεμ)

-Το να πηγαίνει κανείς νωρίς, ιδίως στην προσευχή της Παρασκευής:

Είναι γνωστό ότι η Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, γιατί έχει ειδική και μεγάλη αξία. Μια αφήγηση λέει ότι ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Η καλύτερη μέρα κατά την οποία ανατέλλει ο ήλιος είναι η Παρασκευή, εκείνη την ημέρα ο Αλλάχ δημιούργησε τον Αδάμ, και εκείνη (τη μέρα) ο Αδάμ εισήχθη στον Παράδεισο, κι εκείνη (τη μέρα) εκδιώχθηκε από αυτόν.» (Μόσλεμ)

Ο Προφήτης () είπε: «Είμαστε οι τελευταίοι μα θα είμαστε οι πρώτοι την Ημέρα της Κρίσεως, και θα είμαστε οι πρώτοι που θα μπούμε στον Παράδεισο, παρ' ό,τι στα προηγούμενα έθνη δόθηκαν πρώτα οι Γραφές τους και σ' εμάς δόθηκε μετά απ' αυτούς. Μα διαφοροποιήθηκαν, έτσι ο Θεός μάς καθοδήγησε για την Αλήθεια για την οποία εκείνοι διαφώνησαν. Διατάχθηκαν να γιορτάσουν αυτήν την ημέρα μα διαφώνησαν μεταξύ τους γι' αυτό. Έτσι, ο Θεός μας οδήγησε σ' αυτήν.». Είπε: «Η Παρασκευή είναι για μας, και η αυριανή μέρα είναι για τους Εβραίους και η μεθαυριανή μέρα για τους Χριστιανούς.» (Μόσλεμ)

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, ξεχώρισε την Παρασκευή με μια ειδική Προσευχή, την Προσευχή της Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή οι Μουσουλμάνοι συναντώνται στα Τζαμιά για να ακούσουν το κήρυγμα της Παρασκευής και να προσευχηθούν. Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, καθόρισε μια σπουδαία αμοιβή για τους Μουσουλμάνους που παρευρίσκονται από νωρίς στην προσευχή της Παρασκευής.

Ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Αγγελιαφόρος Μωχάμμαντ () είπε: «Όποιος κάνει μπάνιο την Παρασκευή όπως το λουτρό της Τζάναμπα κι έπειτα πηγαίνει για προσευχή την πρώτη ώρα (δηλ. νωρίς) είναι σα να θυσίασε μια καμήλα (για τον Αλλάχ)· και όποιος πηγαίνει τη δεύτερη ώρα είναι σα να θυσίασε αγελάδα· και όποιος πηγαίνει την τρίτη ώρα είναι σα να θυσίασε ένα κριάρι· και αν κάποιος πηγαίνει την τέταρτη ώρα είναι σα να θυσίασε μια κότα, και όποιος πηγαίνει την πέμπτη ώρα είναι σα να προσέφερε ένα αυγό. Όταν ο Ιμάμης βγει [δηλ. αρχίσει να παραδίδει το κήρυγμα της Παρασκευής] οι Άγγελοι παρουσιάζονται για ν' ακούσουν το κήρυγμα της Παρασκευής. » (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Προφήτης () είπε: «Όποιος κάνει μπάνιο την Παρασκευή, εξαγνίζεται όσο μπορεί, αρωματίζεται με το άρωμα του οίκου του, κι έπειτα προχωρά [για την προσευχή της Παρασκευής] και δε χωρίζει δυο άτομα που κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον (στο τζαμί, δηλ. να πηγαίνει νωρίς πριν πάνε πολλοί άνθρωποι και έτσι να αναγκαστεί για να μπορέσει να περάσει, να χωρίσει δυο άτομα για να του ανοίξουν δρόμο), έπειτα προσεύχεται όσα (ο Αλλάχ) έχει γράψει γι' αυτόν (από προαιρετικές προσευχές), και τελικά παραμένει σιωπηλός ενώ ο Ιμάμης παραδίδει το κήρυγμα της Παρασκευής, οι αμαρτίες του ανάμεσα σ' αυτήν την Παρασκευή και στην προηγούμενη συγχωρούνται.» (Αλ-Μπουχάρι)

6) Προαιρετικές προσευχές που τελούνται πριν ή μετά των υποχρεωτικών προσευχών (Ας-Σούνναν Αρ-Ραουάτιμπ):

Συνήθως οι προσευχές μας δεν είναι τέλειες γιατί λείπει ένα βασικό κομμάτι της Σούννα ή δε θυμόμαστε ζητήματα της ζωής που διαταράσσουν τις προσευχές και την ευλάβειά μας, λόγω των ψιθύρων του Σατανά. Όπως γνωρίζουμε, οι αμοιβές για την προσευχή αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με την τελειότητα της τέλεσης της προσευχής, και με τη συγκέντρωση και την ευλάβεια σύμφωνα με τους τρόπους του Προφήτη.

Ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Τελέστε την προσευχή σας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο με είδατε να την τελώ.» (Αλ-Μπουχάρι)

Είπε, επίσης: «Μπορεί κάποιος να τελειώσει την προσευχή του, και δεν γράφτηκε για αυτόν παρά μόνο η μισή της αμοιβής της προσευχής του, ή το ένα τρίτο, -μέχρι που είπε- ή το ένα δέκατο.» (Ιμπν Ταϊμέγια)

Επομένως, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις χαμένες αμοιβές της προσευχής και να αυξήσουμε τις αμοιβές μας, ο Προφήτης Μωχάμμαντ () μάς είπε για τις προαιρετικές προσευχές που μπορούμε να τηρήσουμε, είτε πριν είτε μετά την προσευχή. Υπάρχουν δώδεκα μονάδες προσευχής (Ράκ'α) τη μέρα και τη νύχτα. Αυτές οι προσευχές εκτελούνται ως εξής:

- Δύο μονάδες προσευχής (Ράκ'α) πριν την προσευχή της Αλ-Φατζρ. Η Αΐσα είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Τα δύο ράκ'α της Αλ-Φατζρ είναι καλύτερα απ' αυτήν τη ζωή και απ' ό,τι υπάρχει σ' αυτήν.» (Μόσλεμ)

- Τέσσερις μονάδες προσευχής (Ράκ'α) πριν την Αδ-Δούχρ και δύο Ράκ'α μετά. Ο Άλι (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) είπε: «Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () πάντα προσευχόταν τέσσερα Ράκ'α πριν την Αδ-Δούχρ προσευχή και δύο Ράκ'α μετά από αυτήν.» (Ατ-Τίρμιδι)

- Δύο μονάδες προσευχής (Ράκ'α) μετά την προσευχή της Αλ- Μάγριμπ. Η Αΐσα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτής) είπε: «Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () προσευχόταν Αλ-Μάγριμ, κι έπειτα επέστρεφε σπίτι μου και προσευχόταν δύο Ράκ'α.» (Ιμπν Μάτζα)

- Και Δύο μονάδες προσευχής (Ράκ'α) μετά την Αλ-Ίσα.

Οι προαιρετικές προσευχές έχουν ακόμα ένα όφελος, αποτελούν μέσο εισαγωγής στον Παράδεισο, όπως είπε η Ουμμ Χαμπίμπα, σύζυγος του Προφήτη, ότι άκουσε τον Προφήτη () να λέει: «Κάθε Μουσουλμάνος που προσεύχεται στον Αλλάχ δώδεκα Ράκ'α κάθε μέρα, πέρα από τις υποχρεωτικές προσευχές, ο Αλλάχ θα τού χτίσει σπίτι στον Παράδεισο.» (Μόσλεμ)

- Επίσης, ένας Μουσουλμάνος μπορεί να προσφέρει τέσσερα Ράκ'α πριν την προσευχή της Αλ-'Ασρ, όπως είπε ο Προφήτης Μωχάμμαντ (): «Είθε ο Αλλάχ να ελεήσει αυτόν που προσεύχεται τέσσερα Ράκ'α πριν την προσευχή Ασρ.» (Άμπου Ντάουντ & Τίρμιδι)

Η περισσότερη προσευχή είναι καλή και φέρνει ευλογίες, καθώς και βοηθά το λάτρη να προσεγγίσει περισσότερο τον Αλλάχ και να λάβει μεγαλύτερες αμοιβές. Σύμφωνα με μια αφήγηση, ο Θαουμπάν, απελεύθερος δούλος του Προφήτη του Αλλάχ, είπε: «Ρώτησα τον Προφήτη () για τις πιο αγαπημένες πράξεις για τον Αλλάχ, και ο Προφήτης είπε: «Να πέφτεις σε Σιγκούντ στάση συχνά, καθώς κάθε φορά που πέφτεις σε Σιγκούντ στάση στον Παντοδύναμο, ο Αλλάχ θα σε αυξήσει ένα βαθμό, και θα σβήσει μια απ' τις αμαρτίες σου.» (Μόσλεμ)

Και υπάρχει μια αφήγηση ότι ο Ραμπί'α μπιν Κά'μπ Αλ-Άσλαμυ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) είπε: «Συνήθιζα να περνάω τη νύχτα με τον Προφήτη () για να τον υπηρετήσω και να του φέρω νερό για τη νίψη του και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κάποτε με ρώτησε αν είχα κάτι να ζητήσω. Απάντησα: 'Θέλω να είμαι σύντροφός σου στον Παράδεισο.' Εκείνος απάντησε: 'Τίποτε άλλο;' Είπα: 'Αυτό είναι όλο.' Είπε: 'Τότε να με βοηθήσεις με το να πέφτεις σε Σιγκούντ στάση όλο και περισσότερο.'»

Το κοντύτερο που μπορεί να έλθει ένας δούλος του Αλλάχ στον Κύριό του, είναι όταν πέφτει σε Σιγκούντ στάση, όπως είπε ο Προφήτης (): «Το κοντύτερο που μπορεί να έλθει ένας δούλος του Αλλάχ στον Κύριό του, είναι όταν πέφτει σε Σιγκούντ στάση, έτσι, αυξήστε τις ικεσίες σας σ' εκείνες τις περιπτώσεις.» (Μόσλεμ)

7) Η παραμονή στα τζαμιά ανάμεσα στις Προσευχές:

Η παραμονή στα τζαμιά ανάμεσα στις Προσευχές είναι μεγάλης σημασίας, όπως είπε ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (): «Ο δούλος του Αλλάχ θεωρείται προσευχόμενος όσο παραμένει στο Τζαμί στο οποίο τέλεσε τη προσευχή περιμένοντας για την άλλη προσευχή, και οι άγγελοι λένε συνεχώς: 'Ω, Αλλάχ! Συγχώρησέ τον, δείξε έλεος σ' αυτόν.' Μέχρι να φύγει ή να σπάσει το Ουντού του.» (Μόσλεμ)

Και υπάρχουν και πολλά άλλα Χαντίθ του Προφήτη Μωχάμμαντ () που περιέχουν πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως αυτό κατά το οποίο ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Η προσευχή που προσφέρεται ομαδικά στο τζαμί είναι είκοσι πέντε φορές ανώτερη (σε αμοιβή) από την προσευχή που προσφέρεται όταν είναι κανείς μόνος στο σπίτι του ή στον εργασιακό χώρο, γιατί αν κάποιος τελέσει νίψη και την κάνει τέλεια, κι έπειτα πάει προς το τζαμί με μόνη πρόθεση να προσφέρει προσευχή, τότε για κάθε βήμα που κάνει προς το τζαμί, ο Αλλάχ τον αναβαθμίζει κατά ένα βαθμό σε αμοιβή και (συγχωρεί) διαγράφει μία από τις αμαρτίες του (σε κάθε βήμα του) μέχρι να εισέλθει στο τζαμί. Από τη στιγμή που εισέλθει στο τζαμί θεωρείται σε (προσευχή) για όσο περιμένει για την προσευχή, και οι άγγελοι συνεχίζουν να ζητούν τη συγχώρεση του Αλλάχ γι' αυτόν, και συνεχίζουν να λένε: 'Ω, Αλλάχ! Συγχώρεσέ τον, Ω, Αλλάχ! Ελέησέ τον', για όσο συνεχίζει να κάθεται στο μέρος της προσευχής του και δεν αερίζεται.'» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Άμπου Χουράιρα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Να σας πω κάτι, με το οποίο ο Αλλάχ διαγράφει τις αμαρτίες και ανεβάζει βαθμίδες (στον Παράδεισο);». Οι Σύντροφοι είπαν, «Βεβαίως, Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ.» Εκείνος είπε, «Η τέλεση του Ουντού' εξολοκλήρου με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις δύσκολες περιστάσεις (ζέστη ή κρύο κλπ.), το να πηγαίνει κανείς συχνά στο τζαμί, και η αναμονή της επόμενης προσευχής, μετά την τέλεση της προσευχής∙ και αυτό είναι Αρ-Ριμπάτ, και αυτό είναι Αρ-Ριμπάτ (δηλ. όποιος κάνει αυτό αποκτά την αμοιβή ίση με του στρατιώτη που φυλάει τα σύνορα της Μουσουλμανικής χώρας από τους εχθρούς)(Μόσλεμ)

- Παραμονή στο τζαμί μετά την προσευχή της αυγής (Αλ-Φατζρ) και προσφορά δύο Ράκ'α μετά την ανατολή του ηλίου:

Ο Άνας μπιν Μάλικ αφηγήθηκε ότι ο Αγγελιαφόρος Μωχάμμαντ () είπε: «Όποιος προσεύχεται την προσευχή της αυγής με τους άλλους Μουσουλμάνους (και όχι μόνος του), και έπειτα κάθεται να μνημονεύσει και να δοξάζει τον Αλλάχ μέχρι την ανατολή του ηλίου, και έπειτα προσφέρει δύο Ράκ'α, η αμοιβή του είναι ισότιμη με του Χατζ και της 'Ούμρα. -Ο Άνας ανέφερε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: μια ολόκληρη, μια ολόκληρη, μια ολόκληρη.» (Ατ-Τίρμιδι)

Γ- Σούννα της Προμεσημβρινής προσευχής (Αντ-Ντούχα):

Ο Ζάιντ μπιν Άρκαμ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε ότι ο Αγγελιαφόρος Μωχάμμαντ () είδε κάποιους κατοίκους της περιοχής Κιμπά' να προσεύχονται την προμεσημβρινή προσευχή (Αντ-Ντούχα), και είπε: «(Η προσευχή Αντ-Ντούχα είναι) Η προσευχή των Αλ-Αουαμπείν (των πιστών των υπάκουων που στρέφονται πάντα προς τον Αλλάχ, (και η καλύτερη ώρα να τελείται είναι) όταν οι μικρές καμήλες σηκώνουν τις οπλές τους και τις ξαναβάζουν στο έδαφος από τη θερμοκρασία της Γης λόγω του δυνατού ήλιου.» (Μόσλεμ)

Την προσευχή Αντ-Ντούχα διέταξε ο Αγγελιαφόρος Μωχάμμαντ () το σύντροφό του Άμπου Χουράιρα να τελεί τακτικά.

Ο Άμπου Χουράιρα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) είπε: «Ο Προφήτης () με συμβούλεψε τρία πράγματα: Να νηστεύω για τρεις μέρες κάθε μήνα, να τελώ δύο Ράκ'α κατά την Αντ-Ντούχα, και να τελώ την προσευχή Ουίτρ πριν κοιμηθώ» (Μόσλεμ)

Μπορούμε να αντιληφθούμε την τεράστια σημασία αυτής της Σούννα στο ακόλουθο Χαντίθ, που αφηγείται ο Άμπου Ζαρρ ότι είπε ο Προφήτης (): «Κάθε πρωί ο καθένας από σας πρέπει να πράττει μια πράξη ελεημοσύνης (να δώσει ελεημοσύνη στους φτωχούς) για κάθε άρθρωση του σώματός του. Κάθε Τασμπίχα (η ρήση 'Σουμπχάνα Αλλάχ') είναι ελεημοσύνη, κάθε Ταχμείντα (η ρήση 'Αλ-Χάμντου Λιλλάχ') είναι ελεημοσύνη, κάθε Ταχλίλα (η ρήση 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ') είναι ελεημοσύνη, και κάθε Τακμπίρα (η ρήση 'Αλλάχου Άκμπαρ') είναι ελεημοσύνη, και το να διατάσσει το καλό είναι ελεημοσύνη, και το να απαγορέψει το κακό είναι ελεημοσύνη, και του αρκεί αντί όλα τα προαναφερθέντα το να τελέσει δύο Ράκ'α της προμεσημβρινής προσευχής (Αντ-Ντούχα)(Μόσλεμ)

Φανταστείτε να έπρεπε να πληρώσετε ελεημοσύνη για κάθε άρθρωση του σώματός σας που αποτελείται από 360 αρθρώσεις, και μπορεί να μην είστε ικανοί να το κάνετε, ο Αλλάχ, ο Παντελεήμων, ο Πολυεύσπλαχνος, ορίζει για μας την προμεσημβρινή προσευχή να είναι ισοδύναμη σε αμοιβή με όλες αυτές τις ελεημοσύνες.

Δ- Νυχτερινή Προσευχή (Κιγιάμ Αλ-Λάιλ):

Μία από τις σημαντικότερες προσευχές, προσφέρεται τη νύχτα, ιδιαίτερα το τελευταίο τρίτο της νύχτας, με το αίσθημα γαλήνης, ησυχίας, ψυχικής ηρεμίας, και της ευχαρίστησης του να μιλάς στον Αλλάχ, τον Παντοδύναμο. Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, επαίνεσε τους Μουσουλμάνους που προσεύχονται τη νύχτα, λέγοντας:

{ Κοιμόντουσαν μόνο λίγο τη νύχτα (ξυπνούσαν κατά το τελευταίο τρίτο της νύχτας για να προσευχηθούν στον Κύριό τους). * Και τις ώρες πριν την αυγή, ζητούσαν συγχώρεση (από τον Αλλάχ). } [Σούρατ Αδ-Δαριγιάτ 51:17-18]

Επιπλέον, η νυχτερινή προσευχή είναι μία από τις Σούνναν του Αγγελιαφόρου (), με την οποία ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, τον διέταξε σύμφωνα με τη ρήση του Αλλάχ:

{ Ω, εσύ (Προφήτη), ο τυλιγμένος (με τα ιμάτιά σου). * Να σηκώνεσαι (για προσευχή) τη νύχτα, (όλη) εκτός από λίγο. * Τη μισή (νύχτα) ή λίγο λιγότερο απ' αυτό (ώστε να είναι το ένα τρίτο της νύχτας), * Ή λίγο περισσότερο (από τη μισή, ώστε να είναι τα δύο τρίτα της νύχτας) (και ο Προφήτης έχει αυτές τις επιλογές). Και να απαγγέλεις το Κοράνιο (φωναχτά) μ' έναν αργό, ευχάριστο, σαφή τρόπο και με ρυθμικό τόνο. } [Αλ-Μουζζάμιλ 73:1-4]

Επιπλέον, ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε σύμφωνα με το Χαντίθ που αφηγείται ο Άμπου Χουράιρα: «Η καλύτερη προσευχή μετά την υποχρεωτική προσευχή, είναι η νυχτερινή προσευχή (Κιγιάμ Αλ-Λάιλ)(Μόσλεμ)

Και ο Αγγελιαφόρος Μωχάμμαντ () επαίνεσε τον σύντροφό του Αμπντ Αλλάχ μπιν 'Αμρ, καθώς είπε: «Ο καλύτερος άνδρας είναι ο Αμπντ Αλλάχ αν προσφέρει τη νυχτερινή προσευχή.» (Αλ-Μπουχάρι)

Και σε μια άλλη αφήγηση είπε: «Μην είσαι σαν τον τάδε που προσέφερε τη νυχτερινή προσευχή και έπειτα την εγκατέλειψε.» (Αλ-Μπουχάρι)

2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ:

Α- Eθελοντική νηστεία:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Κάθε δούλος του Αλλάχ που νηστεύει μια μέρα για χάρη του Αλλάχ, o Παντοδύναμος Αλλάχ θα απομακρύνει το πρόσωπό του από το Πυρ για εβδομήντα χρόνια.» (Μόσλεμ).

Η νηστεία είναι ένα εργαλείο για την προστασία των Μουσουλμάνων από τη διάπραξη αμαρτίας και απαγορευμένων πράξεων.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Ω, νέοι, όποιος από σας έχει οικονομική δυνατότητα, ας παντρευτεί, αφού αυτό διαφυλάσσει τα μάτια σας (από το να κοιτάξετε ξένες γυναίκες) και τα σεξουαλικά όργανα. Και όποιος δεν έχει τη δυνατότητα, ας καταφεύγει στη νηστεία, επειδή λειτουργεί ως ασπίδα γι' αυτόν.» (Μόσλεμ).

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Η νηστεία είναι μία ασπίδα (από τη Φωτιά και από τους πόθους)· και έτσι όταν κάποιος νηστεύει δεν πρέπει να αισχρολογεί ή να επιτίθεται λεκτικά (φωνάζοντας)· αν κάποιος τον προσβάλλει ή τον προκαλέσει σε καυγά, πρέπει να πει: 'Νηστεύω'.» (Αλ-Μπουχάρι)

Αποτελεί επίσης εξάσκηση για τις ψυχές ώστε να μην είναι υπερβολικές στις επιθυμίες τους και να θυμούνται τους φτωχούς, τους ενδεείς και τους άστεγους αδελφούς, που δεν βρίσκουν τίποτα να πιουν ή να φάνε. Όταν ο θάνατος βρήκε τον 'Άμιρ μπιν Αμπντ Αλ-Κάις (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού), είπε: «Μα τον Αλλάχ, δεν κλαίω γιατί φοβάμαι το θάνατο, μα κλαίω γιατί θα εγκαταλείψω τις μέρες νηστείας και τις νυχτερινές προσευχές.»

Β- Η Νηστεία 'Ασουρά':

Ο Ιμπν 'Αμπάς αφηγήθηκε ότι: «Ο Προφήτης () ήρθε στη Μεδίνα και είδε τους Εβραίους να νηστεύουν την ημέρα 'Ασουρά'. Τους ρώτησε σχετικά με αυτό. Εκείνοι απάντησαν, «Αυτή είναι μια καλή μέρα, η ημέρα κατά την οποία ο Αλλάχ έσωσε τον Μωυσή και το λαό του Ισραήλ από τους εχθρούς τους. Έτσι, ο Μωυσής τηρούσε νηστεία εκείνη την ημέρα.». Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Έχουμε περισσότερες αξιώσεις στο Μωυσή απ' ό,τι εσείς.» Έτσι, ο Προφήτης τήρησε νηστεία εκείνη τη μέρα και διέταξε (τους Μουσουλμάνους) να τηρούν νηστεία εκείνη τη μέρα.» (Αλ-Μπουχάρι).

Και για να διαφέρουν από τους Εβραίους, ο Προφήτης Μωχάμμαντ () διέταξε να νηστεύουν μία μέρα πριν ή μετά την 'Ασουρά', λέγοντας: «Αν επιβιώσω μέχρι τον επόμενο χρόνο, θα νηστεύω την ένατη.» (Μόσλεμ).

Εννοούσε ότι θα νηστέψει την ένατη με τη δέκατη. Ο Ιμπν Αλ-Κάιγιμ είπε: «Τα επίπεδα νηστείας είναι τρία, το πιο τέλειο επίπεδο είναι το να νηστεύεις μία μέρα πριν και μία μέρα μετά την 'Ασουρά', μετά να νηστεύεις την ένατη και τη δέκατη, που αναφέρουν πολλά χαντίθ, και το τελευταίο επίπεδο είναι να νηστεύεις μόνο τη δέκατη μέρα.»

Για τα οφέλη της νηστείας εκείνης της ημέρας, ο Προφήτης () είπε: «Ελπίζω από τον Αλλάχ ότι η νηστεία της ημέρας 'Ασουρά', θα εξιλεώνει όλες τις αμαρτίες του επόμενου έτους.» (Μόσλεμ).

Γ- Νηστεία τις έξι μέρες του Σαουάλ:

Ο Άμπου Αγιούμπ Αλ-Ανσάρι αφηγήθηκε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όποιος νηστεύει στο Ραμαζάνι και μετά νηστεύει έξι μέρες από το μήνα Σαουάλ, θα θεωρηθεί σαν να νήστευε όλη εκείνη τη χρονιά.» (Μόσλεμ).

Αυτό σημαίνει ότι κάθε καλή πράξη θα ανταμειφθεί δέκα φορές, ο μήνας Ραμαντάν θα ανταμειφθεί ως δέκα μήνες, και οι έξι μέρες του Σαουάλ θα ανταμειφθούν ως δύο μήνες, άρα ο Ραμαντάν και οι έξι ημέρες του Σαουάλ, θα ανταμειφθούν ως ένας ολόκληρος χρόνος συνεχόμενης νηστείας.

Συνεπώς, μην παραλείψετε τη νηστεία αυτών των ημερών, ώστε να κερδίσετε μια τεράστια αμοιβή. Συνίσταται να νηστεύεις αμέσως μετά τη Γιορτή της ημέρας της Διακοπής της Νηστείας (Είντ Αλ-Φιτρ).

Προσοχή στο ότι η νηστεία την ημέρα της γιορτής απαγορεύεται, όπως επίσης και η νηστεία μόνο της Παρασκευής, εκτός κι αν κάποιος νηστέψει μια μέρα πριν ή μετά. Ωστόσο, αν μια μέρα νηστείας πέσει Παρασκευή, όπως η Ημέρα του 'Άραφα, ή αν ένας άνδρας έχει κάνει τάμα να νηστέψει μια ορισμένη ημερομηνία, και αυτή πέσει Παρασκευή, η νηστεία της Παρασκευής επιτρέπεται μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Αγγελιαφόρος Μωχάμμαντ () είπε: «Κανείς από σας δεν πρέπει να νηστεύει Παρασκευή, εκτός κι αν έχετε νηστέψει την προηγούμενη μέρα ή θα νηστέψετε και την επόμενη.» (Μόσλεμ)

Πολλοί λόγιοι είπαν ότι το προηγούμενο χαντίθ δεν σημαίνει ότι το να νηστέψει κανείς την Παρασκευή μόνη της αποτελεί μια απαγορευμένη πράξη, αλλά απλά δεν προτιμάται.

Δ- Νηστεία την Ημέρα του 'Άραφα:

Συνίσταται η νηστεία την Ημέρα του 'Άραφα, για τους Μουσουλμάνους που δεν τελούν Χατζ, και η νηστεία εκείνης της ημέρας είναι η καλύτερη πράξη λατρείας τις πρώτες μέρες του Διλ-Χίτζα. (τα οφέλη των δέκα ημερών του Διλ-Χίτζα θα συζητηθούν σε επόμενο κομμάτι).

Όμως, η νηστεία εκείνης της μέρας πριν το προσκύνημα δεν είναι θεμιτή για αυτόν που τελεί Χατζ, γιατί ο πιστός πρέπει να είναι δυνατός για να τελέσει τις πράξεις λατρείας εκείνη τη μέρα. Σύμφωνα με μια αφήγηση, ο Άμπου Κατάντα είπε ότι ο Αγγελιαφόρος Μωχάμμαντ () ρωτήθηκε σχετικά με τη νηστεία την ημέρα του 'Άραφα, και είπε: «Ελπίζω από τον Αλλάχ ότι (η νηστεία εκείνης της ημέρας) θα εξιλεώσει τις αμαρτίες της περασμένης χρονιάς και της επόμενης.» (Μόσλεμ)

Με την εξιλέωση των αμαρτιών στο προαναφερθέν χαντίθ, καθώς και σε ένα που αναφέρθηκε νωρίτερα και αφορούσε την ημέρα 'Ασουρά', εννοείται η εξάλειψη των μικρών μόνο αμαρτιών και όχι των μεγάλων. Και αυτό γιατί η εξιλέωση των μεγάλων αμαρτιών απαιτεί τέσσερις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι: ειλικρινής μετάνοια, η απομάκρυνση από την αμαρτία, η μη επιστροφή σε αυτή, και η απόδοση δικαιοσύνης στους δικαιούχους της, αν αυτή η μεγάλη αμαρτία αφορά τα δικαιώματα κάποιων ανθρώπων.

3. ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΚΕΣΙΕΣ (ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ) ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Α- Ώρες κατά τις οποίες οι ανταμοιβές διπλασιάζονται και οι επικλήσεις γίνονται αποδεκτές:

1- Μήνας Ραμαντάν:

Οι ανταμοιβές διπλασιάζονται το μήνα Ραμαντάν. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Ο καλύτερος μήνας για τους Μουσουλμάνους είναι ο Ραμαντάν, και ο χειρότερος μήνας για τους υποκριτές είναι ο Ραμαντάν.» (Άχμαντ).

Έτσι, φρόντισε αυτό το σπουδαίο μήνα, το Ραμαντάν, να κάνεις τις καλύτερες πράξεις, όπως προσευχή, ελεημοσύνη, ζακά, και άλλες καλές πράξεις. Ευχαριστώ τον Αλλάχ που μας χάρισε αυτό το σπουδαίο μήνα, και μας διευκόλυνε το δρόμο προς τις καλές πράξεις. Ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όταν φτάνει ο μήνας Ραμαντάν, οι πύλες του Παραδείσου ανοίγουν, και οι πύλες της Κολάσεως κλειδώνονται και οι δαίμονες αλυσοδένονται.» (Μόσλεμ).

- Η 'Ούμρα στο Ραμαντάν: Μία από τις αμοιβές του Αλλάχ σε μας, είναι ότι ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, διπλασίασε τις ανταμοιβές και η 'Ούμρα κατά το Ραμαντάν ισοδυναμεί με το Χατζ, όπως είπε ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () στην Ουμ Σενάν όταν έχασε το Αποχαιρετιστήριο Προσκύνημα (Χίτζατ Αλ-Ουαντά'): «Όταν έρθει ο Ραμαντάν τέλεσε 'Ούμρα, γιατί η 'Ούμρα στο Ραμαντάν ισοδυναμεί με Χατζ.» Ή είπε: «Χατζ μαζί μου.» (Αλ-Μπουχάρι)

- Η Νύχτα Αλ-Καντρ: Η νύχτα Αλ-Καντρ είναι μια σπουδαία νύχτα, γιατί οι ανταμοιβές λατρείας αυτής της νύχτας είναι καλύτερες από τη λατρεία χιλίων μηνών, που είναι περίπου ογδόντα τρία χρόνια και τέσσερις μήνες. Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος είπε:

{ Στ' αλήθεια, Εμείς το στείλαμε (το Κοράνιο) τη Νύχτα του Αλ-Κάντρ (που είναι μια από τις δέκα τελευταίες νύχτες του μήνα του Ραμαζανιού, η οποία είναι η νύχτα της Τιμής και του Πεπρωμένου, κατά την οποία ο Αλλάχ ορίζει το Πεπρωμένο των σκλάβων Του για τον επόμενο χρόνο) * Και πώς να ξέρεις (ω, Προφήτη) τι είναι η Νύχτα του Αλ-Κάντρ; (είναι έκφραση που δείχνει πόσο σημαντική νύχτα είναι), * Η Νύχτα του Αλ-Κάντρ είναι καλύτερη από χίλιους μήνες (δηλ. η λατρεία προς τον Αλλάχ εκείνη τη νύχτα είναι καλύτερη από χίλιους μήνες λατρείας προς Αυτόν, δηλαδή 83 χρόνια και 4 μήνες). * Οι άγγελοι και το Αρ-Ρούχ (το Πνεύμα, δηλ. ο Γαβριήλ) κατεβαίνουν αυτήν τη νύχτα με την άδεια του Κυρίου τους με όλα τα διατάγματα (για όλες τις υποθέσεις αυτής της χρονιάς). * Και ειρήνη είναι (ολόκληρη αυτήν τη νύχτα) μέχρι την έναρξη της αυγής. } [97:1-5]

2- Οι δέκα ημέρες του Διλ-Χίτζα:

Ο Ιμπν Αμπάς (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε: Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε, «Δεν υπάρχουν ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ενάρετες πράξεις είναι τόσο ευχάριστες στον Αλλάχ, από αυτές τις ημέρες (δηλ. τις δέκα πρώτες ημέρες του Διλ-Χίτζα).» Ρωτήθηκε: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, ούτε καν το Τζιχάντ για Χάρη του Αλλάχ;» Εκείνος απάντησε, «Ούτε καν το Τζιχάντ για Χάρη του Αλλάχ, εκτός κι αν κάποιος προχωρήσει με τη ζωή και την περιουσία και δεν επιστρέψει με τίποτα απ' τα δύο.» (Αλ-Μπουχάρι)

Για να επισημάνει περισσότερο τη σημασία των δέκα ημερών του Διλ-Χίτζα, ο Ύψιστος ορκίστηκε σ' αυτές όπως λέει ο Αλλάχ:

{ (Ορκίζομαι) Μα την αυγή! * Και μα τις δέκα νύχτες (τις πρώτες δέκα νύχτες του σεληνιακού μήνα ∆η Ελ-Χίτζα). } [89:1-2]

Βεβαιώσου, συνεπώς, ότι δεν θα παραλείψεις αυτές τις μέρες του Διλ-Χίτζα, και θα κάνεις όσες περισσότερες καλές πράξεις μπορείς, όπως η ανάγνωση του Κορανίου, ελεημοσύνες, προσευχή και νηστεία ιδιαίτερα για τους Μουσουλμάνους που επισκέπτονται τη Μέκκα ή τη Μεδίνα. Ιδιαίτερα, νηστεία την ημέρα του 'Άραφα και προσφορά θυσίας την Ημέρα του Είντ Αλ-Άντχα.

3- Ώρες κατά τις οποίες γίνονται δεκτές οι επικλήσεις:

α- Επικλήσεις κατά τις τελευταίες ώρες της νύχτας:

Ο Προφήτης () είπε: «Κάθε νύχτα υπάρχει μια ειδική ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας οτιδήποτε καλό ζητήσει κανείς από τον Αλλάχ, είτε έχει σχέση με αυτή τη ζωή, είτε τη Μέλλουσα, θα του χορηγηθεί· και αυτή η στιγμή έρχεται κάθε νύχτα.'» (Μόσλεμ)

β- Επίκληση (ικεσία) ανάμεσα στο Αδάν κα το Ικάμα:

Μετά το Αδάν, πρέπει κανείς να κάνει ατομικές επικλήσεις, καθώς πρόκειται για μία ώρα κατά την οποία είναι πιο πιθανό να γίνουν αποδεκτές. Ο Άνας ανέφερε ότι ο Προφήτης () είπε: «Οι επικλήσεις ανάμεσα στο Αδάν και το Ικάμα δεν απορρίπτονται.» (Άμπου Νταούντ)

γ- Επικλήσεις κατά την Παρασκευή:

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Παρασκευής που την καθιστά διαφορετική από τις υπόλοιπες μέρες της βδομάδας, είναι η ώρα κατά την οποία γίνονται αποδεκτές οι επικλήσεις. Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () μίλησε για την Παρασκευή και είπε: «Υπάρχει μια ώρα την Παρασκευή, που αν ένας Μουσουλμάνος την πετύχει ενώ προσφέρει την προσευχή και ζητήσει κάτι από τον Αλλάχ, τότε ο Αλλάχ σίγουρα θα ανταποκριθεί στο αίτημά του.» Και ο Προφήτης έδειξε το σύντομο αυτής της ώρας με τα χέρια του. (Αλ-Μπουχάρι)

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πότε είναι αυτή η ώρα. Μια άποψη λέει ότι είναι όταν ο Ιμάμης κάθεται ανάμεσα στα δύο κηρύγματα της Παρασκευής, ενώ σύμφωνα με μια άλλη είναι από το τέλος του κηρύγματος της Παρασκευής, μέχρι το τέλος της προσευχής. Μια άλλη άποψη λέει ότι είναι κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας της Παρασκευής μετά την απογευματινή προσευχή (Ασρ) και αυτή η άποψη είναι και η καλύτερη, καθώς ο Άμπου Σα'είντ και ο Άμπου Χουράιρα αναφέρουν ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Αναζητήστε την ώρα της Παρασκευής, κατά την οποία οι επικλήσεις γίνονται αποδεκτές, μετά από την προσευχή Ασρ και μέχρι τη δύση του ηλίου.» (Ατ-Τίρμιδι).

δ- Επίκληση κατά τη διακοπή της νηστείας:

Ο Αμπντ Αλλάχ μπιν Αμρ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Ένας άνθρωπος που νηστεύει, διακόπτοντας τη νηστεία του, έχει μια επίκληση η οποία δεν θα απορριφθεί.» (Ιμπν Ματζά).

Συνεπώς, συνίσταται ένας άνθρωπος που νηστεύει να επικαλεστεί και να ζητήσει τον Αλλάχ κατά τη διακοπή της νηστείας, και αυτή είναι μία από τις αμοιβές του Αλλάχ στους δούλους Του που νηστεύουν, όπως είπε ο Προφήτης του Αλλάχ (): «Οι επικλήσεις τριών ανθρώπων δεν θα απορριφθούν: ενός ανθρώπου που νηστεύει, ενός καταπιεσμένου ανθρώπου, και ενός ανθρώπου που ταξιδεύει.» (Σαχίχ Αλ-Γκάμι')

ε- Επίκληση την Ημέρα του 'Άραφα:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Η καλύτερη ικεσία είναι αυτή της Ημέρας του 'Άραφα, και το καλύτερo πράγμα που έχουμε πει, εγώ και οι προφήτες που προηγήθηκαν, είναι: 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, Ουάχνταχου λα σαρίκα Λαχ, Λάχου Αλ-Μούλκ ουά Λάχου Αλ-Χάμντ, ουά Χούα 'άλα κουλί σαΐ'ν Καντείρ (Δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ. Δεν έχει εταίρους. Σε Αυτόν και μόνο ανήκει η Βασιλεία, και όλη η Δόξα. Έχει εξουσία σε όλα τα πράγματα).». (Ατ-Τίρμιδι).

στ- Επίκληση μετά την ανάγνωση ολόκληρου του Κορανίου:

Ο Άνας συνήθιζε να συγκεντρώνει την οικογένειά του μετά την ανάγνωση ολόκληρου του Κορανίου, και έκανε ικεσία.

ζ- Επίκληση κατά την κατανάλωση νερού από τη Ζάμζαμ:

Ένας άνθρωπος που πίνει νερό από τη Ζάμζαμ πρέπει να σκοπεύει και να ελπίζει για ίαση, ευλογίες και ό,τι είναι καλύτερο γι' αυτόν σε αυτή τη ζωή και τη Μέλλουσα. Ο Τζάμπερ μπιν Αμπντ Αλλάχ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Το νερό της Ζάμζαμ είναι (καλό) για κάθε πρόθεση.»

Β- Μέρη στα οποία οι ανταμοιβές διπλασιάζονται και οι επικλήσεις γίνονται αποδεκτές:

1- Ιερό Τζαμί (Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράμ) στη Μέκκα:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Μια προσευχή στο τζαμί μου είναι καλύτερη από χίλιες άλλες προσευχές σε οποιοδήποτε άλλο τζαμί, εκτός από το Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράμ, και μια προσευχή στο Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράμ είναι καλύτερη από εκατό χιλιάδες προσευχές σε αυτό το τζαμί.» (Άχμαντ και Ιμπν Μάτζα).

Είναι το πρώτο τζαμί στο οποίο επιβάλλεται να ταξιδέψουμε. Επιπλέον, αποτελεί τον οίκο του Αλλάχ στη γη Του· το οποίο ο Αλλάχ κατέστησε ασφαλές για τους ανθρώπους. Μουσουλμάνοι από όλον τον κόσμο πηγαίνουν εκεί κάθε χρόνο.

2- Το Τζαμί του Προφήτη () στην Μεδίνα:

Το τζαμί του Αγγελιαφόρου του Αλλάχ () στην Μεδίνα είναι το δεύτερο από τα δύο Ιερά Τζαμιά (Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράμ και Το Τζαμί του Προφήτη). Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () το έχτισε όταν ήρθε στην Μεδίνα, για να αποτελέσει τον τόπο συγκέντρωσης των Μουσουλμάνων για την τέλεση της λατρείας τους, και το κέντρο διδασκαλίας και εκμάθησης, από το οποίο οι ευγενείς σύντροφοι αποφοίτησαν για να εξαπλώσουν το Ισλάμ σε όλο τον κόσμο. Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Ανάμεσα στο σπίτι και τον άμβωνά μου υπάρχει ένας κήπος που ανήκε στους κήπους του Παραδείσου.» (Αλ-Μπουχάρι).

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Μια προσευχή στο τζαμί μου είναι καλύτερη από χίλιες προσευχές σε οποιοδήποτε άλλο τζαμί, εκτός από το Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράμ.» (Αλ-Μπουχάρι)

3- Τζαμί Αλ-Άκσα στην Ιερουσαλήμ:

Ο Αλλάχ λέει: { Δόξα σ' Αυτόν (Τον Αλλάχ), ο Οποίος πήρε το δούλο Του [τον Μωχάμμαντ] κατά τη νύχτα, από το Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράμ (τον Ιερό Οίκο στη Μέκκα) στο Αλ-Μάστζιντ Αλ-'Άκσα (στην Ιερουσαλήμ), που ευλογήσαμε τον περίγυρό του, ώστε να του δείξουμε από τα Αγιάτ (αποδείξεις, ενδείξεις, μαθήματα, Σημεία) Μας. Στ' αλήθεια, Αυτός είναι Ασ-Σαμί' (Ακούει τα πάντα), Αλ-Μπασίρ (Βλέπει τα πάντα). } [17:1]

Στην αρχή του Ισλάμ ήταν η πρώτη κατεύθυνση Προσευχών για τους Μουσουλμάνους πριν να ορίζει ο Αλλάχ το Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράμ ως κατεύθυνση Προσευχών. Εκεί σταμάτησε ο Προφήτης () κατά το νυχτερινό ταξίδι του (Αλ-Ισρά'), και από εκεί ανέβηκε στους ουρανούς (Αλ-Μι'ράτζ).

Επιπλέον, είναι ένα από τα τζαμιά, στο οποίο οι Μουσουλμάνοι ταξιδεύουν για να επισκεφτούν. Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Δεν πρέπει να ταξιδεύει κανείς προς οποιοδήποτε τζαμί παρά τρία τζαμιά, το Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράμ (στη Μέκκα), το τζαμί του Αγγελιαφόρου του Αλλάχ (στη Μεδίνα), και το Αλ-Μάστζιντ Αλ-Άκσα (στην Ιερουσαλήμ)(Αλ-Μπουχάρι)

Προσοχή στο ότι μια προσευχή στο τζαμί Αλ-Ακσά ισοδυναμεί με πεντακόσιες προσευχές σε άλλα τζαμιά, εκτός από το Ιερό Τζαμί στη Μέκκα και το τζαμί του Προφήτη στην Μεδίνα.

Ο 'Αμπντ Αλλάχ Ιμπν 'Αμρ Ιμπν Ελ-'Ας ανέφερε ότι ο 'Αμρ Ιμπν Ελ-'Ας είπε ότι ο Απεσταλμένος του Αλλάχ () είπε:

«Αφού ο Σολομών, ο υιός του Δαβίδ, ολοκλήρωσε το κτίσιμο του Τζαμιού Αλ-Άκσα, ζήτησε από τον Αλλάχ τρία πράγματα και ο Αλλάχ του έδωσε δύο από αυτά, και εμείς ελπίζουμε ο Αλλάχ να μας δώσει το τρίτο. Του ζήτησε διακυβέρνηση και βασιλεία, που δεν είχε δοθεί σε κανέναν προηγουμένως και δε θα δοθεί σε κανέναν μετά από αυτόν, και ο Αλλάχ του έδωσε αυτά τα δύο πράγματα. Και Του ζήτησε επίσης για όποιον άνθρωπο βγει από το σπίτι του μόνο για να προσευχηθεί σε αυτό το Τζαμί να βγει (εξιλεωθεί) από τις αμαρτίες του, όπως ήταν τη μέρα που τον γέννησε η μητέρα του. Και εμείς ελπίζουμε ότι ο Αλλάχ μας έδωσε αυτήν την επιθυμία.». (Ιμπν Χουζάιμα).

4- Το Τζαμί της Κιμπά':

Ο Οσάιντ μπιν Χοντάιρ Αλ-Ανσάρι αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Η προσευχή στο τζαμί Κιμπά' ισοδυναμεί με 'Ούμρα.» (Ατ-Τίρμιδι).

5- Επίκληση στο Αλ-Μουλτάζαμ:

Η επίκληση στο μέρος ανάμεσα στη θύρα του Κά'μπα και το μαύρο λίθο γίνεται αποδεκτή, καθώς ο Αμπντ Αρ-Ραχμάν μπιν Σαφουάν είπε: «Είδα τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ () να στέκεται κοντά στη θύρα ανάμεσα το μαύρο λίθο και τη θύρα του Κά'μπα (κάνοντας επικλήσεις), και είδα πολύ κόσμο να στέκεται εκεί δίπλα στον Αγγελιαφόρου του Αλλάχ ().» (Άχμαντ)

Γ- Άνθρωποι, των οποίων οι επικλήσεις γίνονται αποδεκτές: επικλήσεις Καταπιεσμένων ανθρώπων, Ταξιδιωτών και Γονέων:

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Τρεις επικλήσεις γίνονται αναμφίβολα αποδεκτές: οι επικλήσεις ενός καταπιεσμένου ανθρώπου, η επίκληση ενός ταξιδιώτη, και η επίκληση ενός γονέα κατά του (κακού) παιδιού του.» (Ατ-Τίρμιδι).

4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ:

Ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Όσοι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε έναν οίκο από τους οίκους του Αλλάχ [τζαμιά], και απαγγέλλουν το Κοράνιο και το μελετούν μεταξύ τους, θα κατέβει πάνω τους η ηρεμία, θα τούς καλύψει το έλεος, θα τους περικυκλώσουν οι άγγελοι, και θα τους αναφέρει ο Αλλάχ σε αυτούς που βρίσκονται κοντά Του.» (Άμπου Νταούντ)

Αυτή η σπουδαία τιμή και τα τέσσερα πράγματα που θα δώσει ο Αλλάχ όπως αναφέρθηκαν στο παραπάνω χαντίθ, αφορούν μόνο τους Μουσουλμάνους που συγκεντρώνονται προς μνημόνευση του Αλλάχ.

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Ο Αλλάχ έχει αγγέλους που περιφέρονται στους δρόμους αναζητώντας εκείνους που συγκεντρώθηκαν για να μνημονεύουν τον Αλλάχ. Και όταν βρουν ανθρώπους να μνημονεύουν τον Αλλάχ, φωνάζουν ο ένας τον άλλο, λέγοντας, 'Έλα βρήκαμε αυτό που ψάχνουμε.'» Προσέθεσε, «Έπειτα, οι άγγελοι τους περικυκλώνουν με τα φτερά τους ως τον χαμηλότερο ουρανό.» Προσέθεσε, «Ο Κύριός τους, τους ρωτά (τους αγγέλους αφού επιστρέψουν) –παρόλο που ξέρει καλύτερα απ' αυτούς –'Τι λένε οι δούλοι Μου;' Οι άγγελοι απαντούν, 'Σε δοξάζουν λέγοντας Τασμπείχ (Σουμπχάνα Αλλάχ), Τακμπείρ (Αλλάχου Άκμπαρ) και Ταχμείντ (Αλ-Χάμντου Λιλλάχ), και Σε εξυψώνουν.' O Αλλάχ τότε λέει 'Με είδαν;' Οι άγγελοι απαντούν, 'Όχι! Μα τον Αλλάχ, δεν Σε είδαν.' Ο Αλλάχ λέει, 'Πώς θα ήταν αν Με έβλεπαν;' Οι άγγελοι απαντούν, 'Αν Σε έβλεπαν, θα Σε λάτρευαν πιο πολύ, θα Σε εξύψωναν πιο πολύ, και θα Σε δόξαζαν πιο πολύ.' Ο Αλλάχ λέει (στους αγγέλους), 'Τι Μου ζητούν;' Οι άγγελοι απαντούν, 'Σου ζητούν τον Παράδεισο.' Ο Αλλάχ λέει, 'Τον είδαν;' Οι άγγελοι λένε, 'Όχι, Μα τον Αλλάχ, Ω Κύριε! Δεν τον είδαν.' Ο Αλλάχ λέει, 'Πώς θα ήταν αν τον έβλεπαν;' Οι άγγελοι λένε, 'Αν τον έβλεπαν θα πρόσεχαν πιο πολύ να μην τον χάσουν, θα τον αναζητούσαν με μεγάλο ζήλο και θα είχαν πιο έντονη επιθυμία γι' αυτόν.' Ο Αλλάχ λέει, 'Από τι αναζητούν καταφύγιο;' Οι άγγελοι απαντούν, 'Αναζητούν καταφύγιο από το Πυρ της Κολάσεως.' Ο Αλλάχ λέει, 'Το είδαν;' Οι άγγελοι λένε, 'Όχι, μα τον Αλλάχ, Ω Κύριε, δεν το είδαν.' Ο Αλλάχ λέει, 'Πώς θα ήταν αν το έβλεπαν;' Οι άγγελοι λένε, 'Αν το έβλεπαν, θα το απέφευγαν με την υπέρτατη αποφυγή και θα το φοβόντουσαν υπερβολικά.' Τότε ο Αλλάχ λέει, 'Σας καθιστώ μάρτυρες ότι τους έχω συγχωρήσει.'» Ο Απόστολος του Αλλάχ προσέθεσε, «Ένας από τους αγγέλους θα πει, 'Ανάμεσά τους ήταν ο τάδε, και αυτός δεν ήταν ένας απ' αυτούς, αλλά ήρθε απλά για κάποια ανάγκη.' Ο Αλλάχ θα πει, 'Αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι σύντροφοι των οποίων δεν θα δυστυχήσουν.'» (Αλ-Μπουχάρι).

5. ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, λέει:

{ Για τους άνδρες που μνημονεύουν τον Αλλάχ πολύ και για τις γυναίκες που (Τον) μνημονεύουν, για όλους αυτούς ο Αλλάχ έχει ετοιμάσει συγχώρεση και μια σπουδαία αμοιβή. } [33:35]

Αυτή είναι η αμοιβή για τους Μουσουλμάνους που μνημονεύουν τον Αλλάχ, και το όφελος της αμοιβής αναφέρεται στο επόμενο Εδάφιο του Κορανίου:

{ (Ενώ) όσοι πιστεύουν, οι καρδιές τους καθησυχάζουν με το Δικρ Ελλάχ (αναφορά – εξύμνηση του Ονόματος του Αλλάχ). Ναι- χωρίς αμφιβολία – (μόνο) στο Δικρ Ελλάχ οι καρδιές καθησυχάζουν. } [13:28]

Και ο Αλλάχ λέει:

{ Έτσι, να εξυμνείτε Εμένα, κι Εγώ θα σας επαινώ. Και να είστε ευγνώμονες σ' Εμένα, και να μην είστε αγνώμονες. } [2:152]

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε ότι ο Αλλάχ είπε στο Αλ-Χαντίθ Αλ-Κούντουσι: «Είμαι όπως ο δούλος Μου νομίζει ότι Είμαι, και Είμαι μαζί του όταν Με μνημονεύει. Αν Με μνημονεύει μέσα του, Εγώ τον μνημονεύω μέσα Μου. Αν Με μνημονεύει μπροστά σε άλλους, Εγώ τον μνημονεύω μαζί με άλλους καλύτερους. Αν πλησιάσει μια παλάμη πιο κοντά Μου (μέσω της υπακοής του προς Εμένα), Εγώ πλησιάζω έναν πήχη πιο κοντά του. Αν έρθει σε Μένα περπατώντας, Έρχομαι σ' αυτόν Σπεύδοντας.» (Αλ-Μπουχάρι)

Υπάρχουν πολλές αποδείξεις στο Κοράνιο και στα Χαντίθ που μιλούν για τις αρετές της μνημόνευσης του Αλλάχ, και ακολουθούν μερικά παραδείγματα μνημόνευσης και οι αμοιβές τους:

Α- Ατ-Τασμπείχ (Σουμπχάνα Αλλάχ), Ατ-Ταχμείντ (Αλ-Χάμντου Λιλλάχ) και Ατ-Ταχλείλ (Λα ιλάχα ίλα Αλλάχ):

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Όποιος λέει μετά από κάθε προσευχή 'Σουμπχάνα Αλλάχ' τριάντα τρεις φορές, 'Αλ-Χάμντου Λιλλάχ' τριάντα τρεις φορές και 'Αλλάχου Άκμπαρ' τριάντα τρεις φορές, και έπειτα, για την εκατοστή να πει, 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, Ουαχντάχου λα σαρίκα Λαχ, Λάχου Αλ-Μούλκ, ουά Λάχου Αλ-Χάμντ, ουά Χούα 'άλα κούλλι σάι'ιν Καντείρ', θα συγχωρεθούν όλες του οι αμαρτίες, ακόμη και αν ήταν τόσες πολλές όπως ο αφρός της θάλασσας.» (Μόσλεμ)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: 'Δεν μπορεί ο καθένας από εσάς να κερδίσει χίλιους χάσσανα (πόντος καλών πράξεων);' Ένας από τους παρόντες τον ρώτησε: 'Και πώς μπορεί κάποιος να κερδίσει χίλιους χάσσανα;' Ο Προφήτης () απάντησε: 'Λέγοντας: Σουμπχάν Αλλάχ εκατό φορές, έπειτα χίλιες χάσσανα θα γραφτούν γι' αυτόν, ή χίλιες αμαρτίες θα σβηστούν απ' το βιβλίο των πράξεών του.' » (Μόσλεμ)

Β- Η ρήση «Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ»:

Ο Προφήτης () είπε: «Πείτε: 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ (Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ)' όσες φορές μπορείτε πριν πεθάνετε, και θυμίστε στους ετοιμοθάνατους να το πουν.» (Σαχίχ Αλ-Γκάμι')

Ο Προφήτης () είπε: «Ο Προφήτης Νώε (ειρήνη σ' αυτόν) είπε στο γιο του όταν επρόκειτο να πεθάνει: 'Σε διατάζω να πεις 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ (Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ)'. Αν οι επτά ουρανοί και οι επτά γαίες έμπαιναν σε μια ζυγαριά σε σύγκριση με το 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ', το 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ' θα ζύγιζε περισσότερο.'» (Άχμαντ)

Σε ένα άλλο χαντίθ, ο Προφήτης Μωυσής () είπε: «'Ω, Αλλάχ, δίδαξέ με να λέω κάτι για να Σε μνημονεύω και να Σε επικαλούμαι μ' αυτό.' Ο Αλλάχ είπε: 'Ω, Μωυσή, πες 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ (Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ)'.' Ο Μωυσής είπε: 'Ω, Κύριε, όλοι οι δούλοι Σου το λένε αυτό'. Ο Αλλάχ είπε: 'Ω, Μωυσή, αν οι επτά ουρανοί και ό,τι βρίσκεται σ' αυτούς εκτός από Εμένα, και οι επτά γαίες έμπαιναν σε μια ζυγαριά σε σύγκριση με το να λες 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ', το 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ' θα ζύγιζε περισσότερο'.» (Ιμπν Χιμπάν)

Ο Άμπου Δαρ είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Όποιος είπε 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ (Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ)' και πέθανε, θα εισαχθεί στον Παράδεισο» (Αλ-Μπουχάρι)

Γ- Η ρήση «Σουμπχάνα Αλλάχι ουά μπιχάμντεχ, σουμπχάνα Αλλάχι Αλ-'Αδείμ (Δόξα στον Αλλάχ και έπαινος σ' Αυτόν, δόξα στον Αλλάχ, τον Μέγα)»:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Όποιος λέει: Σουμπχάνα Αλλάχι Αλ-'Αδείμ ουά Μπιχάμντιχ (Δόξα στον Αλλάχ, τον Μέγα, και έπαινος σ' Αυτόν), θα φυτευτεί γι' αυτόν ένα φοινικόδεντρο στον Παράδεισο.» (Ατ-Τίρμιδι)

Ο Προφήτης () είπε: «Υπάρχουν δύο λέξεις που είναι ελαφριές στη γλώσσα, μα βαριές στην ζυγαριά, και αγαπημένες στον Παντελεήμονα, και αυτές είναι: 'Σουμπχάνα Αλλάχι ουά μπιχάμντεχ, σουμπχάνα Αλλάχι Αλ-'Αδείμ. (Δόξα στον Αλλάχ και έπαινος σ' Αυτόν, δόξα στον Αλλάχ, τον Μέγα)'.» (Μόσλεμ)

Δ- Η ρήση «Σουμπχάνα Αλλάχι ουά μπιχάμντεχ (Δόξα στον Αλλάχ και έπαινος σ' Αυτόν)»:

Ο Άμπου Δαρ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Να σου πω ποια είναι τα πιο αγαπημένα λόγια στον Αλλάχ; Είναι 'Σουμπχάνα Αλλάχι ουά μπιχάμντεχ (Δόξα στον Αλλάχ και έπαινος σ' Αυτόν)'.» (Μόσλεμ)

Ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Όποιος λέει: 'Σουμπχάνα Αλλάχι ουά μπιχάμντεχ (Δόξα στον Αλλάχ και έπαινος σ' Αυτόν)' εκατό φορές σε μια μέρα, όλες του οι αμαρτίες θα σβηστούν, ακόμα και αν είναι τόσο πολλές, όσο ο αφρός της θάλασσας.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ε- Η Ρήση «Σουμπχάνα Αλλάχ, ουά Αλ-Χάμντου Λιλλάχ, ουά λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, ουά Αλλάχου Ακμπαρ (Δόξα στον Αλλάχ, όλος ο Έπαινος στον Αλλάχ, δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, και ο Αλλάχ είναι Μέγας)»:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Στο νυχτερινό ταξίδι (Αλ-Ισρά' και Αλ-Μι'ράτζ), συνάντησα τον Προφήτη Αβραάμ και είπε: 'Ω, Μωχάμμαντ, στείλε χαιρετισμούς στο Μουσουλμανικό σου έθνος, και πες τους ότι το έδαφος του Παραδείσου είναι καλό (αγνό), και το νερό του γλυκό, και ότι το έδαφος είναι επίπεδο και η βλάστησή του είναι 'Σουμπχάνα Αλλάχ, ουά Αλ-Χάμντου Λιλλάχ, ουά λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, ουά Αλλάχου Ακμπαρ (Δόξα στον Αλλάχ, όλος ο Έπαινος στον Αλλάχ, δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, και ο Αλλάχ είναι Μέγας)'.» (Ατ-Τίρμιδι)

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Η προφορά του 'Σουμπχάνα Αλλάχ, ουά Αλ-Χάμντου Λιλλάχ, ουά λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, ουά Αλλάχου Ακμπαρ (Δόξα στον Αλλάχ, όλος ο Έπαινος στον Αλλάχ, δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, και ο Αλλάχ είναι Μέγας)', είναι πιο αγαπητή σε μένα από όλα τα πράγματα πάνω από τα οποία ανατέλλει ο ήλιος.» (Μόσλεμ)

Ζ- Η ρήση, «Σουμπχάνα Αλλάχ ουά μπιχάμντεχι 'άνταντα χάλκιχ, ουά ρίντα Νάφσιχ, ουά ζίνατα 'Άρσιχ, ουά μιντάντα Καλιμάτιχ. (Δόξα στον Αλλάχ και έπαινος σ' Αυτόν, με όσος είναι ο αριθμός των δημιουργημάτων Του και την ευαρέστηση του Εαυτού Του και το βάρος του Θρόνου Του και το μελάνι των Λόγων Του)»:

Η Τζουαϊρέγια, η σύζυγος του Προφήτη (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτής) είπε: «Ο Προφήτης () αφού προσέφερε την προσευχή της αυγής, βγήκε νωρίς το πρωί ενώ καθόμουν στον δικό μου τόπο προσευχής. Επέστρεψε μετά το μεσημέρι και εγώ καθόμουν ακόμα εκεί (μνημονεύοντας τον Αλλάχ). Με ρώτησε: 'Έμεινες στην ίδια κατάσταση (μνημονεύοντας τον Αλλάχ) από όταν σε άφησα;' Εγώ είπα, 'Ναι.' Τότε, ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: 'Έλεγα τέσσερις λέξεις τρεις φορές αφού σε άφησα, και αν αυτές μπουν στη μια μεριά της ζυγαριάς ενώ αυτά που είπες εσύ από το πρωί στην άλλη, σίγουρα η ζυγαριά θα κλίνει από τη μεριά μου, και αυτές οι τέσσερες λέξεις είναι: 'Σουμπχάνα Αλλάχ ουά μπιχάμντεχι 'άνταντα χάλκιχ, ουά ρίντα Νάφσιχ, ουά ζίνατα 'Άρσιχ, ουά μιντάντα Καλιμάτιχ. (Δόξα στον Αλλάχ και έπαινος σ' Αυτόν, με όσος είναι ο αριθμός των δημιουργημάτων Του και την ευαρέστηση του Εαυτού Του και το βάρος του Θρόνου Του και το μελάνι των Λόγων Του)(Μόσλεμ)

Η- Η ρήση «Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ Ουαχντάχου λα σαρίκα Λαχ, Λάχου Αλ-Μούλκου ουά Λάχου Αλ-Χάμντου ουά Χούα 'άλα κούλλι σάι'ιν Καντείρ (Δεν υπάρχει κανένας άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, ο Οποίος δεν έχει κανένα εταίρο, όλο το βασίλειο ανήκει σε Εκείνον, όλος ο έπαινος ανήκει σε Εκείνον, και είναι Ικανός για τα πάντα)»:

Ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Όποιος λέει το πρωί 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ Ουαχντάχου λα σαρίκα Λαχ, Λάχου Αλ-Μούλκου ουά Λάχου Αλ-Χάμντου ουά Χούα 'άλα κούλλι σάι'ιν Καντείρ (Δεν υπάρχει κανένας άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, ο Οποίος δεν έχει κανένα εταίρο, όλο το βασίλειο ανήκει σε Εκείνον, όλος ο έπαινος ανήκει σε Εκείνον, και είναι Ικανός για τα πάντα), θα είναι σαν να έχει απελευθερώσει κάποιον από τους απογόνους του (Προφήτη) Ισμαήλ, δέκα από τις αμαρτίες του θα σβηστούν, η θέση του στον Παράδεισο θα αυξηθεί κατά δέκα βαθμούς, και αυτές (οι λέξεις) θα λειτουργούν ως προστασία γι' αυτόν από το Σατανά μέχρι τη νύχτα, και παρομοίως, αν το πει το απόγευμα, μέχρι το πρωί.» (Ιμπν Μάτζα)

Ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε ότι ο Προφήτης () είπε, «Όποιος λέει, 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ Ουαχντάχου λα σαρίκα Λαχ, Λάχου Αλ-Μούλκου ουά Λάχου Αλ-Χάμντου ουά Χούα 'άλα κούλλι σάι'ιν Καντείρ (Δεν υπάρχει κανένας άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, ο Οποίος δεν έχει κανένα εταίρο, όλο το βασίλειο ανήκει σε Εκείνον, όλος ο έπαινος ανήκει σε Εκείνον, και είναι Ικανός για τα πάντα), εκατό φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα λάβει αμοιβή ισοδύναμη με την ανταμοιβή για την απελευθέρωση δέκα δούλων. Επιπλέον, εκατό Χάσσανα (πόντος καλών πράξεων) θα καταγραφούν γι' αυτόν και εκατό Σαϊγιέ'α (πόντος κακών πράξεων) του θα διαγραφούν, και αυτές (οι λέξεις) θα λειτουργούν ως προστασία γι' αυτόν από τον Σατανά εκείνη την ημέρα, μέχρι το απόγευμα, και κανείς δεν θα είναι καλύτερος στις πράξεις από αυτόν, παρά μόνο εκείνος που έκανε περισσότερα απ' αυτό.» (Αλ-Μπουχάρι)

Θ- Η ρήση, «Λα χάουλα ουά λα κούωατα ίλλα Μπιλλάχ (δεν υπάρχει μέσο που μπορεί να προστατέψει από το κακό, ή δύναμη που μπορεί να φέρει το καλό, παρά μόνο αυτό που βρίσκεται στα Χέρια του Αλλάχ)»:

Ο Άμπου Μούσα Αλ-Ασ'αρέι αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «'Ω, Αμπντ Αλλάχ μπιν Κάις, να σου πω για έναν από τους θησαυρούς του Παραδείσου;' Είπα: 'Ναι, ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ' Είπε: 'Πες, Λα χάουλα ουά λα κούωατα ίλλα Μπιλλάχ (δεν υπάρχει μέσο που μπορεί να προστατέψει από το κακό, ή δύναμη που μπορεί να φέρει το καλό, παρά μόνο αυτό που βρίσκεται στα Χέρια του Αλλάχ)'.» (Αλ-Μπουχάρι)

6. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙΛΕΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ Ή ΑΝΟΥΣΙΑ ΛΟΓΙΑ (ΚΑΦΦΑΡΑΤ ΑΛ-ΜΑΓΚΛΙΣ)

Ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Όποιος κάθεται σε μια συγκέντρωση και επιδίδεται σε ανούσιες συζητήσεις ή σε λεκτική αμαρτία και έπειτα λέει, πριν σηκωθεί, 'Σουμπχάνακα Αλλάχουμα ουά Μπιχάμντικα, Ασχάντου αλλά ιλάχα ίλλα Άν-τα, Ασταγφίρουκα ουά Ατούμπου Ιλάικα (Δόξα και έπαινος σ' Εσένα, ω, Αλλάχ, μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον Εσύ, ζητώ συγχώρεση από Εσένα, και στρέφομαι σε Σένα με μεταμέλεια)', οι αμαρτίες του από αυτήν τη συγκέντρωση θα εξιλεωθούν.» (Σαχίχ ιμπν Χιμπάν)

7. ΦΟΒΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ

Ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος λέει: { Γι' αυτόν που φοβάται να σταθεί (ως κατηγορούμενος) ενώπιον του Κυρίου του (και για αυτό αποφεύγει τις αμαρτίες και κάνει καλές πράξεις), θα υπάρχουν δύο κήποι (ο Παράδεισος). } (55:46)

Επίσης, ο Αλλάχ λέει: { Μα, όσο για όποιον φοβόταν το να σταθεί (ως κατηγορούμενος) ενώπιον του Κυρίου του και (γι' αυτό) απέτρεψε τη ψυχή του από τους πόθους, * Τότε ο Παράδεισος θα είναι η κατοικία (του). } (79:40-41)

Επίσης, ο Αλλάχ λέει: { Στ' αλήθεια, οι ευσεβείς θα βρίσκονται ανάμεσα σε κήπους και πηγές. } (15:45)

Ο φόβος για τον Αλλάχ είναι ένας τρόπος ο δούλος να είναι υπάκουος και να αποφύγει τις απαγορευμένες πράξεις, Ο Αλλάχ λέει: { Αυτός που υπακούει στον Αλλάχ, πέφτει πρηνής (σε σιγκούντ στάση κατά την προσευχή του) ή στέκεται (κατά την προσευχή του) κατά τις ώρες της νύχτας, φοβούμενος (την τιμωρία κατά) τη Μέλλουσα Ζωή και ελπίζοντας στο Έλεος του Κυρίου του, (είναι ίσος με κάποιον που δεν πιστεύει); } (39:9)

Ο Αλλάχ λέει: { Στ' αλήθεια, αυτοί που οι καρδιές τους προσέχουν λόγω του φόβου τους προς τον Κύριό τους· * και στα Εδάφια του Κυρίου τους πιστεύουν· * και δεν προσεταιρίζουν (στη λατρεία) κανέναν ως εταίρο στον Κύριό τους· * και κάνουν καλές πράξεις (προσευχή, ελεημοσύνη, νηστεία κλπ.) ενώ οι καρδιές τους είναι γεμάτες φόβο (από το να απορρίψει ο Αλλάχ τα έργα τους, και) λόγω ότι ξέρουν ότι θα επιστρέψουν στον Κύριό τους (για να λογοδοτήσουν). * Αυτοί είναι που σπεύσουν στις καλές πράξεις, και είναι πρώτοι σ' αυτές. } (23:57-61)

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε σε ένα χαντίθ του Προφήτη () τα επτά είδη ανθρώπων που ο Αλλάχ τοποθετεί κάτω από τη σκιά Του κατά την Ημέρα της Κρίσεως, ένας από αυτούς είναι ο εξής: «Ένας άνδρας που προσκλήθηκε (για μοιχεία) από μια γυναίκα υψηλής τάξης και μεγάλης ομορφιάς και είπε: 'Φοβάμαι τον Αλλάχ'» (Αλ-Μπουχάρι)

Σε ένα άλλο χαντίθ, το οποίο αφηγήθηκε ο Ιμπν Αμπάς, είπε: «Δυο μάτια αποτρέπονται από τη φωτιά, ένα μάτι που έκλαψε από φόβο προς τον Αλλάχ, κι ένα μάτι που πέρασε τη νύχτα ξύπνιο φυλάσσοντας (τα σύνορα της Μουσουλμανικής χώρας από τους εχθρούς) για Χάρη του Αλλάχ.» (Ατ-Τίρμιδι)

8. ΤΑ ΛΟΓΙΑ «ΙΝΝΑ ΛΙΛΛΑΧΙ ΟΥΑ ΙΝΝΑ ΙΛΑΙΧΙ ΡΑΤΖΙ'ΟΥΝ» (ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ) ΟΤΑΝ Ο ΓΙΟΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ:

Ο Άμπου Μούσα Αλ-Ασ'αρέι είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Όταν πεθαίνει ένα παιδί κάποιου δούλου του Αλλάχ, ο Αλλάχ λέει στους αγγέλους: 'Πήρατε την ψυχή του παιδιού του δούλου Μου;' Λένε, 'Ναι' Ο Παντοδύναμος λέει: 'Πήρατε τον καρπό της καρδιάς του δούλου Μου;' Λένε: 'Ναι' Ο Παντοδύναμος λέει: 'Τι είπε ο δούλος Μου γι' αυτό;' Λένε: 'Σε επαίνεσε και είπε: Ίννα Λιλλάχι ουά ίννα Ιλάιχι ρατζι'ούν (Στ' αλήθεια, ανήκουμε στον Αλλάχ και στον Αλλάχ θα επιστρέψουμε)' Τότε ο Αλλάχ λέει: 'Χτίστε για το δούλο Μου μια έπαυλη στον Παράδεισο και ονομάστε την 'Μπάιτ Αλ-Χαμντ (Ο Οίκος της Δοξασίας)(Ατ-Τίρμιδι)

9. ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ ():

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είναι ο ηγέτης μας, και ένα εξαίρετο παράδειγμα για μας. Με την υπακοή προς αυτόν επιτυγχάνονται η καλοσύνη και η επιτυχία, ενώ με την παρακοή στις εντολές του το κακό και η απώλεια εμφανίζονται σ' αυτήν τη ζωή και στη Μέλλουσα. Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, λέει στο Βιβλίο Του: { Στ' αλήθεια, έχετε στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ ένα καλό παράδειγμα για να ακολουθείτε, για όποιον επιθυμεί (τη συνάντηση με) τον Αλλάχ και τη Μέλλουσα Ζωή και μνημονεύει τον Αλλάχ πολύ. } (33:21)

Επιπλέον, η υπακοή στον Αγγελιαφόρο () σημαίνει την υπακοή προς τον Αλλάχ. Ο Αλλάχ λέει: { Όποιος υπακούει τον Αγγελιαφόρο (το Μωχάμμαντ) έχει, πράγματι, υπακούσει τον Αλλάχ. } (4:80)

Εξ' άλλου, η υπακοή στον Αλλάχ και στον Αγγελιαφόρο Του () είναι τρόπος για να κερδίσει κανείς τα υψηλότερα επίπεδα στον Παράδεισο. Ο Αλλάχ λέει: { Κι όποιος υπακούει τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο, θα είναι μαζί μ' αυτούς στους οποίους ο Αλλάχ παραχώρησε την Εύνοιά Του, (δηλαδή) με τους Προφήτες, με τους οπαδούς των Προφητών (που τους πίστεψαν και τους ακολούθησαν), με τους μάρτυρες, και με τους ενάρετους. Και πόσο εξαίρετοι σύντροφοι είναι αυτοί! } (4:69)

Και είναι ένας τρόπος για να επιτύχουν οι δούλοι την αγάπη του Αλλάχ. Ένα μέσο εξιλέωσης των αμαρτιών. Ο Αλλάχ λέει: { Πες (Ω, Μωχάμμαντ): «Αν αγαπάτε τον Αλλάχ, ακολουθείστε με. (Έτσι) ο Αλλάχ θα σας αγαπήσει και θα συγχωρέσει τις αμαρτίες σας. Και ο Αλλάχ είναι Γαφούρ (Συγχωρεί τα Πάντα), Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος).». } (3:31)

Ο Αλλάχ διέταξε τους Μουσουλμάνους να υπακούν τον Αγγελιαφόρο Του και τις εντολές του, καθώς και να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις του, σύμφωνα με κάθε λόγο, πράξη, σιωπηλή έγκριση ή Σούννα του. Ο Αλλάχ λέει: { Και ό,τι σας δίνει ο Αγγελιαφόρος (ό,τι σας διατάζει) να το λάβετε (να το κάνετε)· και οτιδήποτε σας απαγορεύει, να σταματήσετε (να μην το κάνετε)· και να φοβάστε τον Αλλάχ· πράγματι, ο Αλλάχ είναι Αυστηρός στην τιμωρία Του. } (59:7)

Απαιτείται η υπακοή στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ, γιατί αποτελεί το έλεος του Αλλάχ ως δώρο για μας, και ήλθε για να σώσει την ανθρωπότητα και να τους καθοδηγήσει στον Ίσιο Δρόμο. Ο Αλλάχ λέει: { Στ' αλήθεια, ήρθε σε σας ένας Αγγελιαφόρος (ο Μωχάμμαντ) από σας. Τον θλίβει να υποφέρετε από κάποια δυσκολία. Αυτός ανησυχεί για σας (για το αν είστε ορθά καθοδηγημένοι, αν μετανοείτε στον Αλλάχ και Τον ικετεύει για συγχώρεση των αμαρτιών σας προκειμένου να εισέλθετε στον Παράδεισο και αν σωθείτε από την τιμωρία του Πυρός της Κολάσεως)• για τους πιστούς (είναι) γεμάτος ευσπλαχνία (, καλοσύνη) και έλεος. } (9:128)

Επίσης, ο Παντοδύναμος λέει: { Και δεν σε στείλαμε (ω, Μωχάμμαντ!) παρά μόνο ως έλεος για όλον τον κόσμο. } (21:107)

10. ΑΣ-ΣΑΛΑΤΟΥ 'ΑΛΑ ΡΑΣΟΥΛΙ ΕΛΛΑΧ:

Ο Αλλάχ λέει: { Στ' αλήθεια, ο Αλλάχ επαινεί τον Προφήτη (μπροστά στους κοντινούς Αγγέλους, και στέλνει τις ευλογίες και το έλεός Του σ' αυτόν), και επίσης οι Άγγελοι (τον επαινούν και επικαλούνται τον Αλλάχ στο να στέλνει τις ευλογίες και το έλεός Του σ' αυτόν). Ω, εσείς που πιστεύετε επαινέστε τον (επικαλούμενοι τον Αλλάχ στο να στέλνει τις ευλογίες και το έλεός Του σ' αυτόν), και να τον χαιρετάτε με τον Ισλαμικό τρόπο. } (33:56)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Όποιος με επαινεί με το να επικαλείται τον Αλλάχ στο να στέλνει τις ευλογίες και το έλεός Του σ' εμένα, (δηλαδή να πει 'Αλλάχουμα σάλι 'άλα Μωχάμμαντ' ή οποιαδήποτε άλλη φράση που περιέχει την ίδια έννοια) μια φορά, ο Αλλάχ θα τον επαινεί δέκα φορές.» (Μόσλεμ)

Είπε, επίσης: «Όποιος με επαινεί με το να επικαλείται τον Αλλάχ στο να στέλνει την Ειρήνη Του σ' εμένα (δηλαδή να πει 'Ασ-Σαλάμου 'άλα ρασούλι Ελλάχ' ή οποιαδήποτε άλλη φράση που περιέχει την ίδια έννοια), ο Αλλάχ θα μου δώσει την ψυχή μου πίσω για να του απαντήσω.» (Μόσλεμ)

Ο Άμπου Τάλχα είπε ότι ο Προφήτης () είπε: «Ο Γαβριήλ ήλθε σε μένα και μου είπε, 'Ω, Μωχάμμαντ, σε ευχαριστεί που ο Κύριός σου, ο Παντοδύναμος και Δοξασμένος, λέει: Αν κάποιος απ' το έθνος σου σε επαινεί με το να επικαλείται Εμένα στο να στέλνω τις ευλογίες και το έλεός Μου σ' εσένα, (δηλαδή να πει 'Αλλάχουμα σάλι 'άλα Μωχάμμαντ' ή οποιαδήποτε άλλη φράση που περιέχει την ίδια έννοια) μια φορά, Εγώ θα τον επαινέσω δέκα. Και αν κάποιος από το έθνος σου σε επαινεί με το να επικαλείται Εμένα στο να στέλνω την Ειρήνη Μου σ' εσένα (δηλαδή να πει 'Ασ-Σαλάμου 'άλα ρασούλι Ελλάχ' ή οποιαδήποτε άλλη φράση που περιέχει την ίδια έννοια) μια φορά, Εγώ θα του στείλω ειρήνη δέκα.' Έτσι, είπα: 'Ναι.'» (Αν-Νασά'ι)

Ο Αλλάχ όριζε να επαινέσουμε τον Προφήτη () σε κάθε προσευχή μας.

Ο Άμπου Μασ'ούντ Αλ-Μπάντρι είπε ότι ο Μπεσρ μπιν Σαντ είπε: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, πώς να σε επαινέσουμε στις προσευχές μας;» Ο Προφήτης () παρέμεινε σιωπηλός και έπειτα είπε: «Να λέτε: 'Αλλάχουμα σάλι 'άλα Μωχάμμαντ ουά 'άλα άλλι Μωχάμμαντ, κάμα σαλάιτα 'άλα Ιμπραχείμ ουά 'άλα άλλι Ιμπραχείμ, Ίνακα Χαμείντον Ματζείντ. Ουά μπάρικ 'άλα Μωχάμμαντ ουά 'άλα άλλι Μωχάμμαντ, κάμα μπάρακτα 'άλα Ιμπραχείμ ουά 'άλα άλλι Ιμπραχείμ, Ίνακα Χαμείντον Ματζείντ. (Ω, Αλλάχ, επαίνεσε τον Μωχάμμαντ και την οικογένεια του Μωχάμμαντ, όπως ακριβώς Επαίνεσες τον Αβραάμ και την οικογένεια του Αβραάμ. Πράγματι, είσαι Αξιέπαινος και Ένδοξος. Ω, Αλλάχ, ευλόγησε τον Μωχάμμαντ και την οικογένεια του Μωχάμμαντ, όπως ακριβώς ευλόγησες τον Αβραάμ και την οικογένεια του Αβραάμ. Πράγματι, είσαι Αξιέπαινος και Ένδοξος)'.» (Μόσλεμ)

Ω, Αλλάχ, είθε ειρήνη και ευλογίες να είναι στον Προφήτη μας, Μωχάμμαντ, και στους αγνούς και ευγενείς Συντρόφους του και στους οπαδούς τους.

11. ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥΣ:

Α- Επίκληση κατά την ώρα του ύπνου:

Ο Προφήτης () είπε στους Συντρόφους του όταν πηγαίνουν για ύπνο να προσεύχονται, «'Μπίσμικα Αλλαχούμα ουαντά'του τζάνμπι, ουά Μπίκα 'αρφά'ουχου, ινν αμσάκτα νάφσι φαρχάμχα ουά ινν 'αρσάλταχα φαχφάδχα μπίμα τάχφαδου μπίχι 'ιμπάντακα Ασ-Σάλιχιν.' (Στο Όνομά Σου, Ω, Κυριέ μου, ξαπλώνω, και στο Όνομά Σου σηκώνομαι. Αν κρατήσεις την ψυχή μου, ελέησέ την, και αν την στείλεις πίσω, προστάτευσέ την όπως προστατεύεις τους ενάρετους δούλους Σου.)» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Ο Προφήτης () είπε στον Αλ-Μπαρά' μπιν 'Άζιμπ: «Όταν πηγαίνεις για ύπνο κάνε Ουντού' (νίψη), όπως κάνεις για την προσευχή, έπειτα ξάπλωσε στη δεξιά σου και πες: 'Αλλάχουμα 'ασλάμτου νάφσι Ιλάικα, ουά φαουάνττου 'άμρι Ιλάικα, ουά ουατζάχτου ουάτζχι Ιλάικα ουά 'αλτζά'του δάχρι Ιλάικα, ράγμπαταν ουά ράχμπαταν Ιλάικα, λα μάλτζ'α ουά λα μάν-τζα Μίνκα ίλλα Ιλάικα, άμαν-του Μπικιτάμπικα Αλ-Λάδδι 'ανζάλτα ουά μπιναμπίγιεκα Αλ-Λάδδι 'Αρσάλτα. (Ω, Αλλάχ, παραδίδω σε Σένα την ψυχή μου, και αναθέτω τις υποθέσεις μου σε Σένα, και κατεύθυνε το πρόσωπό μου προς Εσένα, και βασίζομαι σε Σένα, ελπίζοντας σε Σένα και φοβούμενος Εσένα. Στ' αλήθεια, δεν υπάρχει καταφύγιο ή ασφαλές μέρος από Εσένα, παρά μόνο μαζί Σου. Πιστεύω στο Βιβλίο Σου, το οποίο έχεις αποκαλύψει και στον Προφήτη Σου, τον οποίο έστειλες).' Αν πεθάνεις (εκείνη τη νύχτα), θα πεθάνεις στην έμφυτη φύση (στην αληθινή θρησκεία του Αλλάχ, το Ισλάμ), και κάνε αυτά τα λόγια να είναι τα τελευταία σου πριν κοιμηθείς, και αν ζεις μέχρι το πρωί, θα λάβεις αμοιβή (για αυτά τα λόγια που είπες)(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Β- Επίκληση όταν κάποιος είναι χρεωμένος και ανήσυχος:

Ο Άλι αφηγήθηκε ότι, «Ένας δούλος, που είχε συμφωνήσει τους όρους της ελευθερίας του με τον αφέντη του, πήγε σ' αυτόν και είπε: «Δε μπορώ να πληρώσω τον αφέντη μου, όπως συμφωνήσαμε στους όρους της απελευθέρωσής μου, βοήθησέ με.» Ο Άλι τού είπε, «Ας σου μάθω μια επίκληση που μου έμαθε ο Προφήτης (). Αν την πεις, ο Αλλάχ θα κάνει το χρέος σου να πληρωθεί, ακόμα κι αν είναι τόσο μεγάλο, όσο το βουνό Θαμπείρ. Πες, 'Αλλάχουμα ικφένι μπιχαλάλικα 'ανν χαράμικ, ουά εγνίνι μπιφάντλικα 'άμμαν Σιουάκ (Ω, Αλλάχ, κάνε τα νόμιμα εφόδιά Σου επαρκή για μένα, για να με σώσεις από το παράνομο, και από τη Χάρη Σου δώσε μου επαρκή αφθονία για να απελευθερωθώ από κάθε ανάγκη, πέρα από τη δική Σου).'» (Ατ-Τίρμιδι)

Ο Άνας μπιν Μάλικ ανέφερε ότι ο Προφήτης () είπε, «'Αλλάχουμα ίννι 'Α'ούδου Μπίκα μιν αλ-χάμι ουά αλ-χάζαν, ουά αλ-'άγκζι ουά αλ-κάσσαλ, ουά αλ-τζούμπνι ουά αλ-μπούχλ, ουά ντάλ'ι εντ-ντάινι ουά γάλαμπατι ερ-ριτζάλ.' (Ω, Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο σε Σένα από την ανησυχία, τη θλίψη, την αδυναμία, τη νωθρότητα, τη δειλία, τη φιλαργυρία, το φορτίο των χρεών και από το να κατανικηθώ από άλλους άνδρες)(Αλ-Μπουχάρι)

12. ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ:

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος λέει: { Έτσι, όταν απαγγέλλετε το Κοράνιο, να το ακούτε με προσοχή, και να αφήσετε οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας απασχολεί από το να ακούσετε το Κοράνιο, μήπως και λάβετε έλεος.} (7:204)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Όποιος διαβάσει ένα γράμμα από το Βιβλίο του Αλλάχ θα αμειφθεί γι' αυτό με Χάσσανα (πόντοι αμοιβής των καλών πράξεων) και ο Χάσσανα αυξάνεται δέκα φορές. Δε λέω ότι το 'Άλιφ Λαμ Μιμ' είναι ένα γράμμα, μα το 'Άλιφ' είναι ένα γράμμα, το 'Λαμ' είναι ένα γράμμα, και το 'Μιμ' είναι ένα γράμμα.» (Ατ-Τίρμιδι)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Θα ειπωθεί (στον Παράδεισο) σ' εκείνον που απαγγέλλει το Κοράνιο και έδρασε με βάση τα διδάγματά του: διάβασε, ανυψώσου (στα επίπεδα του Παραδείσου) και απάγγειλε με ωραία απαγγελία χωρίς βιασύνη, όπως έκανες στην εγκόσμια ζωή σου, γιατί πράγματι, το επίπεδό σου είναι ισάξιο με αυτό του τελευταίου εδαφίου σου.» (Ατ-Τίρμιδι)

Σημειώστε ότι, όταν διαβάζουμε το Κοράνιο πρέπει να το διαβάζουμε και να το απαγγέλλουμε αργά, να συλλογιζόμαστε τις έννοιές του και τις ιστορίες του, και να είμαστε έτοιμοι να υποταχτούμε στις Εντολές του. Ο Αλλάχ λέει: { Και να απαγγέλεις το Κοράνιο (φωναχτά) μ' έναν αργό, ευχάριστο, σαφή τρόπο και με ρυθμικό τόνο. } (73:4)

Ο Σαΐντ Αλ-Χοντρέι είπε για την ανωτερότητα της απαγγελίας της Σούρατ Αλ-Καχφ την Παρασκευή, ότι ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Όποιος απαγγέλλει τη Σούρατ Αλ-Καχφ την Παρασκευή, φως θα λάμψει γι' αυτόν ανάμεσα στις δύο Παρασκευές.» (Αλ-Χάκιμ)

Ο Προφήτης () είπε: «Όποιος απαγγέλλει τη Σούρατ Αλ-Ιχλάς, έχει απαγγέλλει το ένα τρίτο του Κορανίου.» (Αν-Νασά'ι)

Α. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων ανάλογα με τον τρόπο απαγγελίας τους:

Ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Εκείνος που απαγγέλει το Κοράνιο, ενώ πρώτα το έχει απομνημονεύσει, βρίσκεται με τους τιμημένους ευσεβείς αγγέλους, κι εκείνος που το απαγγέλλει αν και δυσκολεύεται, θα λάβει δύο αμοιβές.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Θα ειπωθεί στον Σύντροφο του Κορανίου: 'Απάγγειλε και ανέβα σε κατάταξη, απάγγειλε όπως απάγγελνες στον κόσμο, γιατί η θέση σου θα είναι όσο το τελευταίο εδάφιο που διάβασες.'» (Άμπου Νταούντ & Τίρμιδι)

Β. Η μάθηση του Τατζουίντ (του τονισμού και του κανόνα) είναι υποχρεωτική:

Ο Αμπντ Αλλάχ μπιν Μασ'ούντ άκουγε κάποιον άνθρωπο να διαβάζει { Στ' αλήθεια, η Ζακά (ετήσια υποχρεωτική ελεημοσύνη) είναι μόνο για τους φτωχούς και τους ενδεείς. } (9:60) χωρίς να την παρατείνει τη φωνή του όπου χρειαζόταν, και έτσι ο Ιμπν Μοσούντ του είπε: «Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος απαγγελίας που μου δίδαξε ο Προφήτης () για αυτό το εδάφιο.». Ο άντρας είπε, «Ω, Άμπα Αμπντ Αρ-Ραχμάν, πες μου ποιος είναι ο τρόπος απαγγελίας αυτού του εδαφίου που σε δίδαξε ο Προφήτης ().». Και έτσι ο Αμπντ Αλλάχ μπιν Μασ'ούντ το απήγγελε παρατείνοντας τη φωνή του όπου χρειαζόταν.» (Σαΐντ μπιν Μανσούρ)

Γ. Απομνημόνευση του Κορανίου και η αρετή μερικών κεφαλαίων:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Κάποιος που δεν έχει τίποτα από το Κοράνιο μέσα του είναι σαν ένα άδειο κατεστραμμένο σπίτι.» (Ατ-Τίρμιδι)

Η ανωτερότητα της απομνημόνευσης κάποιων κεφαλαίων:

Ο Προφήτης () είπε για την ανωτερότητα της απομνημόνευσης των πρώτων δέκα εδαφίων της Σούρατ Αλ-Καχφ: «Όποιος απομνημονεύει τα πρώτα δέκα εδάφια της Σούρατ Αλ-Καχφ, θα αποτραπεί από τον Αντίχριστο.» (Μόσλεμ)

Επίσης ο Προφήτης () είπε για την ανωτερότητα της Σούρατ Αλ-Μουλκ: «Υπάρχει μια Σούρα (κεφάλαιο) τριάντα εδαφίων που μεσολαβεί για τον αναγνώστη του μέχρι να συγχωρούνται οι αμαρτίες του.» (Μόσλεμ)

Επιπλέον, ο Προφήτης () είπε για την ανωτερότητα της απαγγελίας του Εδαφίου Αλ-Κούρσι: «Όταν πηγαίνεις για ύπνο, να απαγγέλλεις το Εδάφιο Αλ-Κούρσι μέχρι το τέλος του, και ο Αλλάχ θα σου στείλει έναν φύλακα (να σε προστατεύει από τον Σατανά) και ο Σατανάς δε θα σε πλησιάζει μέχρι το πρωί.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Προφήτης () είπε, επίσης: «Όποιος απαγγέλλει τα δύο τελευταία Εδάφια της Σούρατ Αλ-Μπάκαρα σε μια νύχτα, αυτά θα τον προστατέψουν.» (Αλ-Μπουχάρι)

Μέρος ΙΙ

Πράξεις που ωφελούν αυτόν που τις κάνει και τους άλλους στην εγκόσμια ζωή και στην Μέλλουσα

1. ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ:

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, είπε: { Στ' αλήθεια, αυτοί που δίνουν ελεημοσύνη, άνδρες και γυναίκες, και δανείζουν στον Αλλάχ ένα καλό δάνειο (δίνουν από τα χρήματά τους σε κάθε καλό δρόμο, για τα οποία χρήματα ο Αλλάχ αποθηκεύει μεγάλη αμοιβή για την Ημέρα της Κρίσεως), θα λάβουν πολλαπλάσια αμοιβή, και θα λάβουν μια σπουδαία αμοιβή. } (57:18)

Ο Προφήτης () είπε: «Η ελεημοσύνη είναι απόδειξη.» (Μόσλεμ)

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω χαντίθ, η ελεημοσύνη είναι ένα στοιχείο ή μία απόδειξη ότι ο δούλος δεν είναι φιλάργυρος και άπληστος, και είναι στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο δούλος είναι πεπεισμένος για την υπόσχεση του Αλλάχ ότι θα αμειφθεί κατά την Έσχατη Ημέρα, και η ελεημοσύνη θα τον κρατήσει μακριά από το Πυρ της Κολάσεως κατά την Έσχατη Ημέρα.

Ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Σωθείτε από το Πυρ της Κολάσεως, δίνοντας ακόμη και μισό χουρμά ως ελεημοσύνη.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Αν κάποιος δίνει ως ελεημοσύνη κάτι που ισοδυναμεί με ένα χουρμά από χρήματα έντιμα κερδισμένα, και ο Αλλάχ δέχεται μόνο τα έντιμα κερδισμένα χρήματα –ο Αλλάχ την παίρνει στο δεξί Του (Xέρι) και έπειτα μεγαλώνει την αμοιβή του γι' αυτόν τον άνθρωπο (που το έδωσε), σαν κάποιος από σας να ανατρέφει ένα μωρό άλογο, μέχρι να γίνει (η αμοιβή) τόσο μεγάλη όσο ένα βουνό.» (Αλ-Μπουχάρι)

Την Έσχατη Ημέρα, ο άνθρωπος θα βρίσκεται στη σκιά της ελεημοσύνης του, μέχρι ο Αλλάχ να κρίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Προφήτης () είπε: «Κάθε άνθρωπος είναι στη σκιά της ελεημοσύνης του, μέχρι να κριθεί ανάμεσα στους ανθρώπους.» (Ιμπν Χιμπάν)

Επιπλέον, ο άνθρωπος που δίνει ειλικρινή ελεημοσύνη, θα είναι υπό τη σκιά του Θρόνου του Πολυεύσπλαχνου, με εφτά είδη ανθρώπων, τους οποίους ο Αλλάχ θα επισκιάσει υπό τη σκιά του Θρόνου Του την ημέρα κατά την οποία δεν θα υπάρχει καμιά σκιά, παρά μόνο του Θρόνου του Αλλάχ. Όπως είπε ο Προφήτης (), «Εφτά άνθρωποι θα επισκιαστούν από τον Αλλάχ υπό τη σκιά Του την ημέρα κατά την οποία δεν θα υπάρχει καμιά σκιά, παρά μόνο η δικιά Του. Αυτοί είναι: … και ένας άνθρωπος που δίνει ελεημοσύνη τόσο μυστικά, που το αριστερό του χέρι δε γνωρίζει τι έχει δώσει το δεξί του χέρι (δηλ. κανείς δεν ξέρει πόσα έχει δώσει ως ελεημοσύνη)…κλπ.» (Αλ-Μπουχάρι)

Επίσης, η ελεημοσύνη έχει πολλά σημαντικά οφέλη όπως η ανακούφιση των απελπισμένων ανθρώπων, βοηθώντας τους ενδεείς και τις χήρες, υποστηρίζοντας και συμπαραστεκόμενοι στους φτωχούς και τους απόρους, βοηθώντας τις χήρες και τα ορφανά…κλπ.

Επιπλέον, ο άνδρας που δίνει ελεημοσύνη θα έχει μια τεράστια ανταμοιβή, καθώς ο Αλλάχ λέει: { Το παράδειγμα εκείνων που ξοδεύουν την περιουσία τους στο δρόμο του Αλλάχ είναι σαν έναν σπόρο [σίτου] που μεγαλώνει εφτά στάχυα σε κάθε στάχυ υπάρχουν εκατό σπόροι. Και ο Αλλάχ πολλαπλασιάζει [την αμοιβή Του] για όποιον θέλει. Και ο Αλλάχ είναι Ουάσι' (Αυτός του Οποίου το Έλεος και Γενναιοδωρία κλπ. επαρκούν για όλους) και 'Αλείμ (Παντογνώστης). } (2:261)

Η μικρότερη αμοιβή, συνεπώς, είναι δεκαπλάσια, και φτάνει μέχρι και εφτακόσιες φορές, και ο Αλλάχ θα την πολλαπλασιάσει όσο ο Ίδιος επιθυμεί, σύμφωνα με τη Γενναιοδωρία Του.

Επιπλέον, οι άγγελοι επικαλούνται τον Αλλάχ για τον άνθρωπο που δίνει ελεημοσύνη. Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Κάθε πρωί, δύο άγγελοι κατεβαίνουν από τον Ουρανό και ένας απ' αυτούς λέει, 'Ω, Αλλάχ! Αποζημίωσε κάθε άνθρωπο που ξοδεύει (για Χάρη Σου)', και ο άλλος (άγγελος) λέει, 'Ω, Αλλάχ! Κάνε για κάθε μίζερο ζημιά.'» (Αλ-Μπουχάρι).

Επίσης ο Προφήτης () είπε: «Η ελεημοσύνη δεν μειώνει ποτέ τον πλούτο.» (Ατ-Τίρμιδι)

Η ελεημοσύνη δεν περιορίζεται στην εκχώρηση χρημάτων και μόνο, αλλά είναι περισσότερο γενική, όπως αφηγήθηκε ο Άνας ότι είπε ο Προφήτης του Αλλάχ (): «Κάθε Μουσουλμάνος που σπέρνει ή φυτεύει ένα φυτό και ένα πουλί ή ένας άνθρωπος ή ένα ζώο τρώει από αυτό, αυτό θεωρείται ελεημοσύνη.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Άμπου Δαρ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε ότι κάποιοι σύντροφοι είπαν στον Προφήτη (): «'Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, οι πλούσιοι πήραν την (περισσότερη) ανταμοιβή. Τηρούν τις προσευχές όπως εμείς∙ τηρούν τις νηστίες όπως εμείς∙ και δίνουν ελεημοσύνη από τον πλεονάζοντα πλούτο τους.' Πάνω σ' αυτό, (ο Προφήτης) είπε, 'Δεν έχει ορίσει για σας ο Αλλάχ τρόπους μέσω των οποίων μπορείτε κι εσείς να δώσετε ελεημοσύνη; Κάθε Τασμπίχα (η ρήση 'Σουμπχάνα Αλλάχ') είναι ελεημοσύνη, κάθε Τακμπίρα (η ρήση 'Αλλάχου Άκμπαρ') είναι ελεημοσύνη, κάθε Ταχμίντα (η ρήση 'Αλ-Χάμντου Λιλλάχ') είναι ελεημοσύνη, κάθε Ταχλίλα (η ρήση 'Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ') είναι ελεημοσύνη, και το να διατάσσει κανείς σας το καλό είναι ελεημοσύνη, και το να απαγορεύει το κακό είναι ελεημοσύνη, και το να πλησιάσει τη γυναίκα του σεξουαλικά είναι ελεημοσύνη.' Εκείνοι (οι Σύντροφοι) είπαν: 'Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, υπάρχει ανταμοιβή για όποιον ανάμεσά μας ικανοποιεί τις σεξουαλικές του ανάγκες;' Αυτός είπε, 'Κοιτάξτε, αν τις ικανοποιούσε με κάτι που απαγορεύεται, δε θα ήταν αμαρτία εκ μέρους του; Ομοίως, αν τις ικανοποιήσει νόμιμα, θα ανταμειφθεί.» (Μόσλεμ)

Ο Προφήτης () είπε, «'Κάθε Μουσουλμάνος πρέπει να προσφέρει ελεημοσύνη.' Οι σύντροφοι ρώτησαν, 'Ω, Προφήτη του Αλλάχ! Αν κάποιος δεν έχει τίποτα να δώσει, τι θα κάνει;' Εκείνος είπε, 'Πρέπει να δουλέψει με τα χέρια του, και να επωφεληθεί ο ίδιος, και επίσης να προσφέρει ελεημοσύνη (από αυτά που κερδίζει).' Οι σύντροφοι ρώτησαν ακόμη, 'Αν δεν μπορεί να βρει ούτε καν αυτό;' Εκείνος απάντησε: 'Πρέπει να βοηθά τους ενδεείς που ζητούν βοήθεια.' Έπειτα οι σύντροφοι ρώτησαν, 'Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό;' Εκείνος απάντησε, 'Ας κάνει το καλό και να απέχει από το κακό και αυτό θα θεωρηθεί ως πράξη ελεημοσύνης.' (Αλ-Μπουχάρι)

2. Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΝΗΣΤΕΥΕΙ:

Η παραχώρηση φαγητού σε πεινασμένους ανθρώπους είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ενάρετων ανθρώπων, όπως λέει ο Αλλάχ: { Και δίνουν φαγητό, παρά (την ανάγκη και) την αγάπη τους γι' αυτό, στον Μισκίν (τον ενδεή), στο ορφανό και στον αιχμάλωτο. } (76:8)

Και είναι ένας λόγος για την είσοδο στον Παράδεισο, όπως αφηγήθηκε ο Αμπντ Αλλάχ μπιν Σαλάμ ότι ο Προφήτης () είπε: «Εξαπλώστε τους χαιρετισμούς, ταΐστε (τους φτωχούς και τους απόρους), κρατήστε στενές σχέσεις με τους εξ' αίματος συγγενείς σας, προσφέρετε προσευχές όταν οι άλλοι κοιμούνται, και (έτσι) θα εισέλθετε στον Παράδεισο εν ειρήνη.» (Ατ-Τίρμιδι)

Πράγματι, η προσφορά φαγητού στους ανθρώπους διαδόθηκε στα πρότζεκτ της χορήγησης φαγητού στους ανθρώπους που νηστεύουν, όταν διακόπτουν τη νηστεία.

- Προσφορά φαγητού σε κάποιον που νηστεύει, την ώρα που διακόπτει τη νηστεία του:

Μία από τις αρετές των Μουσουλμάνων είναι ότι είναι ελεήμονες μεταξύ τους, και έτσι καθένας τους είναι υποχρεωμένος να ελέγχει αν οι αδελφοί του που νηστεύουν έχουν φαγητό για να διακόψουν τη νηστεία. Στις μέρες μας βλέπουμε ότι πολλοί Μουσουλμάνοι αδελφοί μας σε φτωχές χώρες, δεν έχουν φαγητό για να διακόψουν τη νηστεία τους. Για το λόγο αυτό, Ισλαμικές κοινότητες και ιδρύματα προσφέρουν ένα χέρι βοηθείας στους φτωχούς ανθρώπους, και κάνουν πρότζεκτ για την προσφορά φαγητού για τη νηστεία των ανθρώπων.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Αυτός που προσφέρει σε έναν άνθρωπο που νηστεύει κάτι για να διακόψει με αυτό τη νηστεία του, θα κερδίσει την ίδια αμοιβή με αυτόν που νηστεύει, χωρίς να μειωθεί καθόλου η αμοιβή αυτού που νηστεύει.» (Ατ-Τίρμιδι)

Προσέξτε ότι αυτό ισχύει γενικά με όλες τις νηστείες, υποχρεωτικές ή εθελοντικές. Οι αμοιβές θα αποκτηθούν, ακόμα κι αν προσφέρεις στο άτομο που νηστεύει ένα ποτήρι νερό, ένα χουρμά ή ένα γεύμα.

3. ΟΙ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

Οι ενάρετοι γονείς φέρουν στον κόσμο ενάρετα παιδιά, γιατί τα παιδιά αποκτούν τα καλά χαρακτηριστικά και την ηθική των γονιών τους. Οι γονείς φέρουν μεγάλη ευθύνη για την ευτυχία ή δυστυχία των παιδιών τους σε αυτή τη ζωή και τη Μέλλουσα. Έτσι, αν μεγαλώσουν τα παιδιά τους καθ' υπακοή του Αλλάχ, θα είναι ευτυχισμένοι σε αυτή τη ζωή και στην Έσχατη Ημέρα. Αντίθετα, αν μεγαλώσουν τα παιδιά τους μη υπακούοντας στον Αλλάχ ή αρνούμενοι Αυτόν, θα είναι δυστυχισμένοι σε αυτή τη ζωή, καθώς επίσης και στην Έσχατη Ημέρα.

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Κάθε παιδί γεννιέται στην αληθινή θρησκεία (δηλ. Μουσουλμάνος), αλλά οι γονείς του το μετατρέπουν σε Ιουδαϊστή, Χριστιανό, ή Ζωροαστριστή.» (Μόσλεμ)

Επιπλέον, οι ενάρετοι γονείς επηρεάζουν θετικά τη θέση των πιστών παιδιών τους στον Παράδεισο. Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, λέει:

{ Και αυτοί που πιστεύουν και που οι απόγονοί τους τούς ακολουθούν στην πίστη, (θα αυξήσουμε την αμοιβή τους με το ότι) θα κάνουμε τους απογόνους τους να τούς ακολουθήσουν (και να είναι μαζί τους στην ίδια θέση στον Παράδεισο, ακόμη κι αν οι πράξεις των απογόνων δεν τους κάνουν να φθάσουν σε τέτοια θέση) και χωρίς να μειώσουμε τίποτε από την αμοιβή των πράξεών τους (των προγόνων). Κάθε άτομο είναι δέσμιος με ό,τι έκανε (δηλ. ενώ οι πιστοί ωφελήσανε με την πίστη τους τούς πιστούς απογόνους τους, οι άπιστοι δεν θα επηρεάσουν με τις αμαρτίες τους τούς απογόνους τους, αλλά ο κάθε ένας τους θα κουβαλήσει μόνο τις αμαρτίες που έκανε ο ίδιος. Επειδή το Πυρ είναι ο οίκος της δικαιοσύνης, ενώ ο Παράδεισος είναι ο οίκος της γενναιοδωρίας). } (52:21)

Επιπλέον, οι ενάρετοι γονείς επηρεάζουν θετικά την εγκόσμια ζωή των παιδιών τους. Ο Αλλάχ αναφέρει στη Σούρατ Αλ-Καχφ δύο ορφανά, για τα οποία ο Αλλάχ ενέπνευσε τον Προφήτη Χιντρ να χτίσει ένα κατεστραμμένο τοίχος, για να προστατέψει το θησαυρό τους, χάρη στον ενάρετο γονέα τους, που ήταν όπως λέει ο Αλλάχ ενάρετος άνδρας:

{ Και όσο για τον τοίχο, ανήκε σε δυο ορφανά αγόρια από την πόλη. Και βρισκόταν κάτω απ' αυτόν ένας θησαυρός που ανήκε σ' αυτούς. Και ο πατέρας τους ήταν ενάρετος άνδρας, έτσι ο Κύριός σου ήθελε να φτάσουν την ηλικία της πλήρους δύναμης και να βγάλουν το θησαυρό τους ως έλεος από τον Κύριό σου, και δεν το έκανα από μόνος μου. Αυτή είναι η εξήγηση γι' αυτά για τα οποία δε μπόρεσες να δείξεις υπομονή. } (18:82)

Συνεπώς, προσπάθησε με τη σύζυγό σου να είστε ενάρετοι, προκειμένου να εξασφαλίσετε την ευτυχία της οικογενείας σας σ' αυτή τη ζωή και κατά την Έσχατη Ημέρα.

4. ΠΡΑΞΕΙΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ:

A- Ο ενάρετος γιος:

Μια από τις μεγαλύτερες εύνοιες του Αλλάχ σε έναν δούλο Του, είναι το να του δώσει ενάρετους απογόνους, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να υπακούσει στον Αλλάχ, θα τον ακολουθήσουν στο δρόμο των καλών πράξεων, και θα αποτελούν τον λόγο για τον οποίο θα αυξηθεί η θέση του στον Παράδεισο. Ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Ο Αλλάχ αυξάνει το επίπεδο του ενάρετου δούλου Του στον Παράδεισο, και αυτός (ο δούλος) λέει: «Ω, Κύριε, από πού το αξίζω αυτό;» (Ο Αλλάχ) λέει: «Γιατί το παιδί σου έκανε επίκληση για να συγχωρεθείς.» (Άχμεντ)

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, περιγράφει τους πιστούς δούλους Του: { Στην Εδέμ (στον Παράδεισο) θα εισέλθουν μαζί με όποιον ήταν ενάρετος από τους πατέρες τους, τις συζύγους τους, και τους απογόνους τους. Και οι άγγελοι θα έρθουν σ' αυτούς από κάθε θύρα (για να τους χαιρετήσουν ως τιμή από τον Αλλάχ). } (13:23)

Επιπλέον, οι άγγελοι επικαλούνται τον Αλλάχ για να εισάγει τους πιστούς απόγονους στον Παράδεισο μαζί με τους ενάρετους πατέρες τους. Ο Αλλάχ λέει στη γλώσσα τους:

{ … συγχώρεσε όσους στράφηκαν προς Εσένα με μεταμέλεια και ακολούθησαν το Δρόμο Σου, και σώσε τους από το μαρτύριο του φλογερού πυρός! * Κύριέ μας! Και εισήγαγέ τους στην Εδέμ (τον Παράδεισο) που τους υποσχέθηκες, μαζί με τους ενάρετους μεταξύ των πατέρων τους, των συζύγων τους και των απογόνων τους! Στ' αλήθεια, Εσύ είσαι ο Αλ-'Αζείζ (Παντοδύναμος, Ανίκητος), Αλ-Χακείμ (Πάνσοφος). } (40:7-8)

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, οι πράξεις του έρχονται σε ένα τέλος, εκτός από τρεις περιπτώσεις: συνεχιζόμενη ελεημοσύνη, γνώση από την οποία οι άνθρωποι εξακολουθούν να επωφελούνται, και κάποιο ενάρετο παιδί που προσεύχεται γι' αυτόν.» (Μόσλεμ)

Β- Χρήσιμη Γνώση:

O Αλλάχ, ο Ύψιστος, λέει: { Είναι αυτοί που γνωρίζουν, ίσοι με αυτούς που δεν γνωρίζουν; } (39:9)

Ο Αλλάχ λέει: { Ο Αλλάχ θα αυξήσει σε κατάταξη όσους από σας πιστεύουν, και αυτούς που τους έχει δοθεί γνώση. } (58:11)

Ο Άμπου Aντ-Νταρντά' αφηγήθηκε: Άκουσα τον Απόστολο του Αλλάχ () να λέει: «Όποιος παίρνει έναν δρόμο επιδιώκοντας μέσω αυτού γνώση, ο Αλλάχ θα ευκολύνει γι' αυτόν έναν δρόμο προς τον Παράδεισο. Πράγματι οι άγγελοι χαμηλώνουν τα φτερά τους γι' αυτόν που επιζητά τη γνώση, και όποιος είναι στον ουρανό ή στη γη αναζητά από τον Αλλάχ συγχώρηση γι' αυτόν που επιζητά τη γνώση, ακόμα και τα ψάρια στη θάλασσα κάνουν το ίδιο. Στ' αλήθεια, η ανωτερότητα αυτού που έχει γνώση από έναν λάτρη είναι σαν αυτήν της πανσελήνου από τους υπόλοιπους πλανήτες. Στ' αλήθεια οι λόγιοι είναι οι κληρονόμοι των Προφητών, αφού οι Προφήτες δεν άφησαν για κληρονομιά ούτε δινάριο ούτε ντίρχαμ, αλλά άφησαν για κληρονομιά την γνώση, όπου όποιος την παίρνει, παίρνει μεγάλο μερίδιο.» (Ιμπν Ματζά)

Με τον όρο γνώση εννοείται εδώ η θρησκευτική γνώση.

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε, «Όταν ο Αλλάχ θέλει καλό για κάποιον, τον κάνει να έχει καλή γνώση και κατανόηση για τη θρησκεία.» (Αλ-Μπουχάρι)

Στα μέσα εξάπλωσης γνώσης ανήκουν τα βιβλία, οι εκδόσεις, τα εγχειρίδια, οι κασέτες, το διαδίκτυο, τα συνέδρια γνώσης, η τηλεόραση, τα δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια, τα περιοδικά, οι εφημερίδες και η ανέγερση σχολείων και Ισλαμικών ιδρυμάτων.

Οι ανταμοιβές αυτών των μέσων είναι αντίστοιχες με τη συμμετοχή, είτε στη σύνταξη, τη δημοσίευση, τη διανομή ή τη συμβολή στα έξοδα.

Παραδείγματα χρήσιμης γνώσης είναι η διδασκαλία του Κορανίου, της Σούννα, των χαντίθ, της νομοθεσίας και των πράξεων λατρείας, καθώς και η διδασκαλία υποστηρικτικών γνώσεων, όπως η Αραβική γλώσσα και κάθε άλλη γνώση που είναι χρήσιμη για τη θρησκεία ή τη ζωή των Μουσουλμάνων. Πράγματι, η διδασκαλία και η εκμάθηση της θρησκείας είναι πιο σημαντικές.

Ανάμεσα στα οφέλη της εκμάθησης, της διδασκαλίας και της εξάπλωσης γνώσεων, είναι και ότι καθοδηγούν αυτούς που έχουν παρεκκλίνει, στον ορθό δρόμο, αφυπνίζουν τους άμυαλους, προσφέρουν επιπλέον πράγματα στους ενδελεχείς, φωτίζουν το δρόμο για τους αναλφάβητους, και αποτελούν την κληρονομιά των Προφητών.

Γ- Συνεχιζόμενη Ελεημοσύνη

Η συνεχιζόμενη ελεημοσύνη είναι η ελεημοσύνη, τα οφέλη της οποίας είναι συνεχή, γι' αυτό το λόγο η αμοιβή της συνεχίζεται και αυξάνεται όσο υπάρχει η ελεημοσύνη.

Παραδείγματα συνεχιζόμενης ελεημοσύνης στις μέρες μας είναι η ανέγερση τζαμιών, η παροχή νερού στους δρόμους, η φύτευση δένδρων, φιλανθρωπικές οργανώσεις σε φτωχές χώρες.

-Ανέγερση Τζαμιών

Μια τεράστια ευκαιρία παρουσιάζεται στον άνθρωπο που χτίζει ένα τζαμί, ώστε να κερδίσει μια σημαντική αμοιβή. Ο 'Οθμάν (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) είπε ότι άκουσε τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ () να λέει: «Όποιος χτίζει ένα τζαμί, -Ο Μπουκάιρ είπε νομίζω ότι είπε 'με την πρόθεση να αναζητήσει την ευαρέστηση του Αλλάχ'-, ο Αλλάχ θα χτίσει γι' αυτόν ένα οίκο στον Παράδεισο.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, λέει: { Τα Τζαμιά του Αλλάχ πρέπει να συντηρούνται μόνο από όσους πιστεύουν στον Αλλάχ και την Έσχατη Ημέρα· που τελούν (τακτικά) τις προσευχές και δίνουν Ζακά (ετήσια υποχρεωτική ελεημοσύνη) και δεν φοβούνται παρά μόνο τον Αλλάχ. Εκείνοι είναι οι πραγματικά καθοδηγημένοι. } (9:18)

5. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ:

Ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Το να χαμογελάς μπροστά σε έναν αδελφό σου είναι ελεημοσύνη.» (Ατ-Τίρμιδι)

Το χαμόγελο υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλο, πράγμα που τους κάνει να θέλουν να συνάψουν σχέσεις και να μιλήσουν ο ένας στον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι πάντα θα αγαπάμε ο ένας τον άλλο, όπως μας περιγράφει ο Προφήτης του Αλλάχ () στο ακόλουθο χαντίθ: «Οι πιστοί σε σχέση με την αμοιβαία αγάπη, το έλεος και τη στοργή, είναι σαν ένα σώμα. Όταν πονάει ένα μέλος, πονάει ολόκληρο το σώμα, με αϋπνία και πυρετό.» (Μόσλεμ)

Το χαμόγελο μπροστά σε άλλους εξασφαλίζει την αμοιβή για ελεημοσύνη, καθώς επίσης και την αγάπη των Μουσουλμάνων.

6. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ:

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Θα δεχτώ την πρόσκληση, ακόμη και αν με καλούσαν σε ένα γεύμα για το χέρι ή το πόδι (το μικρό κομμάτι κάτω από τη φτέρνα) ενός προβάτου, και θα δεχτώ το δώρο, ακόμη κι αν είναι το χέρι ή το πόδι ενός προβάτου.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ειπώθηκε: «Ανταλλάξτε δώρα προκειμένου να αγαπήσετε ο ένας τον άλλο.» Επιπλέον, η προσφορά δώρων οδηγεί τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά ο ένας στον άλλο και να απομακρύνουν την κακία και την απέχθεια από τις καρδιές τους. Δώρα ανταλλάσσονται μεταξύ αδελφών, γειτόνων ή φίλων. Η Αΐσα αφηγήθηκε: Ρώτησα τον Προφήτη του Αλλάχ (): «'Ω, Προφήτη του Αλλάχ, έχω δύο γείτονες και θέλω να δώσω ένα δώρο σε έναν από αυτούς. Σε ποιον να δώσω το δώρο;' Εκείνος απάντησε: 'Στον κοντινότερο σε σένα.'.» (Αλ-Μπουχάρι)

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ:

Ο Άμπου Χουράιρα είπε: «Άκουσα τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ () να λέει: «Τα δικαιώματα ενός Μουσουλμάνου στον Μουσουλμάνο αδελφό του είναι πέντε, να απαντά στο χαιρετισμό του, να τον επισκέπτεται όταν αρρωσταίνει, να ακολουθεί τις επικήδειες διαδικασίες του, να απαντά όταν φτερνίζεται, και να αποδέχεται την πρόσκλησή του.» (Αλ-Μπουχάρι)

Α- Χαιρετισμός της Ειρήνης και Ανταπόδοση του Χαιρετισμού:

Ο χαιρετισμός είναι ένας από τους τρόπους εξάπλωσης αγάπης ανάμεσα στους Μουσουλμάνος και εισόδου στον Παράδεισο. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Μα Αυτόν, στου Οποίου τα Χέρια βρίσκεται η ψύχη μου, δεν θα εισέλθει κανείς σας στο Παράδεισο μέχρι να πιστέψει, και δεν θα πιστέψετε μέχρι να αγαπήσετε ο ένας τον άλλο. Να σας υποδείξω κάτι, το οποίο αν κάνετε θα αγαπήσετε ο ένας τον άλλο; Διαδώστε το χαιρετισμό της ειρήνης ανάμεσά σας.» (Μόσλεμ)

Επιπλέον, η ρήση «Ας-Σαλάμου 'Αλάικουμ», (ειρήνη σε σένα, ή σε σας), είναι ο χαιρετισμός των ανθρώπων στον Παράδεισο. Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, λέει: { Ο χαιρετισμός τους κατά την Ημέρα που θα Τον συναντήσουν θα είναι “Σαλάμ" (Ειρήνη), και (ο Αλλάχ) τους έχει προετοιμάσει μια γενναιόδωρη αμοιβή (δηλ. τον παράδεισο). } (33:44)

Οι άγγελοι υποδέχονται τους Μουσουλμάνους στις πύλες του Παραδείσου, χαιρετώντας τους με ειρήνη. Ο Αλλάχ λέει: { Και αυτοί που απέφυγαν οτιδήποτε απαγόρευσε ο Κύριός τους θα οδηγηθoύν στον Παράδεισο σε ομάδες, μέχρι, όταν φτάσουν εκεί, και οι θύρες του ανοιχτούν και οι φύλακές του θα τους πουν: «Σαλάμουν Αλάικουμ (Ειρήνη σε σας)! Πράξατε ορθά, έτσι μπείτε μέσα για να κατοικήσετε για πάντα.» } (39:73)

Β- Απάντηση σε αυτόν που Φτερνίζεται:

Ο Άμπου Μούσα Αλ-Ασ'αρέι αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Αν κάποιος από σας φτερνιστεί, και έπειτα πει 'Αλ-Χάμντου Λιλλάχ' (Δόξα στον Αλλάχ), πρέπει να απαντήσετε σ' αυτόν λέγοντας 'Γιαρχάμουκα Αλλάχ' (Είθε ο Αλλάχ να εναποθέσει σε σένα το Έλεός Του), και αν δεν δοξάσει τον Αλλάχ, μην του απαντήσετε.» (Μόσλεμ)

Ο Προφήτης είπε, «Αν κάποιος από εσάς φτερνιστεί, πρέπει να πει 'Αλ-Χάμντου Λιλλάχ' (Δόξα στον Αλλάχ), και ο (Μουσουλμάνος) αδελφός ή σύντροφος πρέπει να του πει, 'Γιαρχάμουκα Αλλάχ' (Είθε ο Αλλάχ να εναποθέσει σε σένα το Έλεός Του). Όταν ο τελευταίος πει 'Γιαρχάμουκα Αλλάχ', ο προηγούμενος πρέπει να πει, 'Γιαχντίκουμου Αλλάχ ουά γιούσλιχ μπάλακουμ' (Είθε ο Αλλάχ να σε καθοδηγήσει και να κάνει την καρδιά σου καλή)(Αλ-Μπουχάρι)

Έτσι, αυτός που φτερνίζεται και αυτός που του απαντά, θα λάβουν τις ευλογίες της επίκλησης. Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () συνήθιζε να καλύπτει το πρόσωπό του με το χέρι ή τα ρούχα του, και χαμήλωνε με αυτό (το χέρι ή τα ρούχα) τον τόνο της φωνής του όταν φτερνιζόταν. (Ατ-Τίρμιδι)

Γ- Επίσκεψη στον Ασθενή:

Ο Άλι μπιν Άμπι Τάλιμπ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε: «Άκουσα τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ () να λέει, «Όταν ένας Μουσουλμάνος επισκέπτεται έναν άρρωστο Μουσουλμάνο το πρωί, εβδομήντα χιλιάδες άγγελοι εξακολουθούν να προσεύχονται γι' αυτόν (το να τον συγχωρέσει ο Αλλάχ) μέχρι το σούρουπο. Αν τον επισκεφτεί το απόγευμα, εβδομήντα χιλιάδες άγγελοι εξακολουθούν να προσεύχονται γι' αυτόν μέχρι το πρωί. Και θα ανταμειφθεί με έναν κήπο στον Παράδεισο.»» (Ατ-Τίρμιδι)

Σύμφωνα με μια αφήγηση ο Θαουμπάν ανέφερε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όταν ένας Μουσουλμάνος επισκεφτεί τον άρρωστο Μουσουλμάνο αδελφό του, θα παραμείνει στον κήπο του Παραδείσου μέχρι να επιστρέψει.» (Μόσλεμ)

Δ- Ακολουθία της επικήδειας τελετής:

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Απόστολος του Αλλάχ () είπε, «Όποιος ακολουθεί την επικήδεια τελετή μέχρι να προσφέρει την επικήδεια προσευχή γι' αυτήν, και τη συνοδεύσει μέχρι την ταφή, θα λάβει τεράστια αμοιβή ίση με δυο βουνά σαν το βουνό Ούχουντ, και όποιος προσφέρει την επικήδεια προσευχή αλλά φύγει πριν την ταφή, θα λάβει αμοιβή ίση με ένα βουνό σαν το βουνό Ούχουντ.». Όταν ο Αμπντ Αλλάχ μπιν Όμαρ άκουσε αυτό το χαντίθ είπε, «Στ' αλήθεια, χάσαμε πολλά βουνά από αμοιβές!» (Αλ-Μπουχάρι)

Ε- Βοήθεια των καταπιεσμένων Μουσουλμάνων:

Ο Άνας αφηγήθηκε ότι ο Απόστολος του Αλλάχ είπε, «Υποστηρίξτε τον αδελφό σας, είτε όταν αυτός είναι ο καταπιεστής, είτε όταν καταπιέζεται.» Ένας άνδρας που άκουσε αυτό, ρώτησε: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, καταλαβαίνω πως να τον υποστηρίξω όταν καταπιέζεται, αλλά πώς να τον υποστηρίξω όταν αυτός είναι ο καταπιεστής;» Ο Προφήτης (ﷺ) είπε: «Υποστήριξέ τον σταματώντας τον από την καταπίεσή του: αυτός είναι ο τρόπος να τον υποστηρίξεις.» (Αλ-Μπουχάρι)

Είναι φανερό από αυτό το χαντίθ ότι η βοήθεια των καταπιεσμένων Μουσουλμάνων έχει στην πραγματικότητα δύο σημασίες.

Η πρώτη είναι να βοηθάμε τον καταπιεσμένο, στεκόμενοι στο πλευρό του μπροστά στον καταπιεστή όσο μπορούμε, και στηρίζοντάς τον είτε με τα χέρια, είτε με χρήματα, είτε με επικλήσεις μέχρι να επανακτήσει το δικαίωμά του. Αυτή η πράξη θα ανταμειφθεί υπερβολικά από τον Αλλάχ.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Ο Αλλάχ βοηθά το δούλο Του, όσο ο δούλος βοηθά το Μουσουλμάνο αδελφό του.» (Μόσλεμ)

Ο Αμπντ Αλλάχ μπιν Όμαρ αφηγήθηκε ότι ο Απόστολος του Αλλάχ () είπε, «Όποιος ανακουφίζει έναν Μουσουλμάνο από κάποια δυσκολία αυτής της εγκόσμιας ζωής, ο Αλλάχ θα τον ανακουφίσει από κάποια δυσκολία της Έσχατης Ημέρας.» (Αλ-Μπουχάρι)

Το να βοηθάς και να υποστηρίζεις, λοιπόν, τον καταπιεσμένο, σημαίνει να προστατεύεις την τιμή του και τον υπερασπίζεσαι. Επιπλέον, αυτό μπορεί να επιτευχθεί δίνοντάς του χρήματα και ελεημοσύνη για να τον στηρίξεις και να τον ενδυναμώσεις στην απελπισία του, ή με το να επικαλεστείς κρυφά τον Αλλάχ να τον βοηθήσει και να απομακρύνει τον πόνο του, όπως είπε ο Προφήτης (): «Για κάθε Μουσουλμάνο που επικαλείται κρυφά τον Αλλάχ για το Μουσουλμάνο αδελφό του, ένας άγγελος θα πει ότι το ίδιο ισχύει και για σένα.» (Μόσλεμ)

Η δεύτερη σημασία είναι να βοηθάς τον καταπιεστή Μουσουλμάνο, εμποδίζοντάς τον από το να καταπιέζει τους άλλους, στεκόμενος δίπλα του και σταματώντας τον, και επικαλούμενος τον Αλλάχ να τον καθοδηγήσει στο σωστό δρόμο. Βοηθώντας τους καταπιεσμένους με αυτόν τον τρόπο, είναι σαν βοηθάς ολόκληρη την κοινωνία, εξαπλώνοντας ανάμεσά τους ασφάλεια και απομακρύνοντας το κακό, ακόμα κι αν αυτό απαιτεί να παλέψεις μαζί του (με τον καταπιεστή) μέχρι να σταματήσει την καταπίεση. Ο Αλλάχ λέει: { Αν δύο παρατάξεις (ή ομάδες) ανάμεσα στους πιστούς μάχονται, τότε συμφιλιώστε τους, αλλά αν μια απ' αυτές επιτεθεί άδικα εναντίον μίας άλλης (και αρνηθεί το συμβιβασμό για συμφιλίωση), τότε πολεμήστε εναντίον αυτής που επιτίθεται, μέχρι να επιστρέψει στην εντολή του Αλλάχ· έπειτα, αν επιστρέψει, να τις συμφιλιώσετε δίκαια, και να είστε δίκαιοι. Στ' αλήθεια! Ο Αλλάχ αγαπά τους δίκαιους. } (49:9)

Η αποτροπή της καταπίεσης οδηγεί στην αποφυγή της διαφθοράς, εξαπλώνοντας τη δικαιοσύνη και την ισότητα, καθώς επίσης και τη γαλήνη και την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι ώστε οι ισχυροί άνθρωποι να μην καταπιέζουν τους αδύναμους. Υπό το φως αυτής της Ισλαμικής καθοδήγησης, ο Άμπου Μπάκρ Ασ-Σιντίκ είπε: «Ο δυνατός άνδρας (καταπιεστής) είναι αδύναμος στα μάτια μου, μέχρι να πάρω από αυτόν τα δικαιώματα των ανθρώπων, και ο αδύναμος άνδρας (καταπιεσμένος) είναι δυνατός στα μάτια μου, μέχρι να του φέρω πίσω τα δικαιώματά του.»

8. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΕΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΑΠ' ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Η Ουντού' (νίψη) είναι η μισή πίστη.» (Μόσλεμ)

Η Ουντού' είναι ένα είδος καθαριότητας και τα δύο (Ουντού' και καθαριότητα) αυτά είναι πολύ σημαντικά και έχουν υψηλή θέση στο Ισλάμ. Η απομάκρυνση του κακού από το δρόμο είναι από τα κλαδιά της πίστης.

Σύμφωνα με μια αφήγηση, ο Άμπου Χουράιρα είπε πως ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Το Ιμάν (πίστη) έχει εβδομήντα και κάτι κλαδιά: Το ψηλότερο είναι να λέει κανείς ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, και το χαμηλότερο είναι να αφαιρέσει κανείς οτιδήποτε βλαβερό ή εμπόδιο απ' το μονοπάτι· και το να ντρέπεται (σεμνότητα) κανείς είναι ένα κλαδί του Ιμάν.» (Μόσλεμ)

Και είπε επίσης: «Είδα έναν άνδρα να περιπλανιέται στον Παράδεισο (και να διασκεδάζει) ως αμοιβή επειδή έκοψε από τη μέση του δρόμου ένα δέντρο που εμπόδιζε τους Μουσουλμάνους.» (Μόσλεμ)

Και είπε επίσης: «Καθώς ένας άνδρας περπατούσε, είδε στο δρόμο ένα ακανθώδες κλαδί, και το αφαίρεσε και ο Αλλάχ εκτίμησε την πράξη του και τον συγχώρησε.» (Μόσλεμ)

9. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ:

Ο Άμπου Κατάντα ανέφερε: Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Σ' όποιον αρέσει το να τον σώσει ο Αλλάχ από τη δυσκολία της Ημέρας της Ανάστασης, ας ανακουφίζει έναν που δυσκολεύεται να πληρώσει το χρέος του ή να τον απαλλάξει από το να το πληρώσει.» (Μόσλεμ)

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Ήταν ένας άνθρωπος που συνήθιζε να δανείζει χρήματα στους ανθρώπους και έλεγε στον υπηρέτη του: 'Όταν πας σε έναν και τον βρεις αφερέγγυο, δώσε του απαλλαγή από την πληρωμή, ώστε ο Αλλάχ να μάς δώσει απαλλαγή από τα λάθη μας.» Έτσι, όταν συνάντησε τον Αλλάχ (δηλ. όταν πέθανε), ο Αλλάχ τον συγχώρησε.» (Μόσλεμ).

10. ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ:

Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, λέει: { Ποιος έχει καλύτερο λόγο από αυτόν που καλεί (τους ανθρώπους) στον Αλλάχ, κάνει ενάρετες πράξεις και λέει, «είμαι ένας από τους Μουσουλμάνους»! } (41:33)

Το κάλεσμα ανθρώπων στον Αλλάχ είναι μια σπουδαία πράξη με ένα σημαντικό σκοπό και αποτελεί καθήκον, το οποίο πολλοί Μουσουλμάνοι αυτές τις μέρες έχουν εγκαταλείψει. Συνιστά τεράστια ευκαιρία για την καθοδήγηση των ανθρώπων στη σωστή θρησκεία, και για τη διάδοση του φωτός του Ισλάμ σε ολόκληρη τη Γη. Επιπλέον, το κάλεσμα στον Αλλάχ δεν περιορίζεται μόνο στην καθοδήγηση των μη Μουσουλμάνων στο Ισλάμ, αλλά επεκτείνεται, γενικότερα, και στην καθοδήγηση των Μουσουλμάνων στο σωστό δρόμο του Ισλάμ, και στην απόρριψη καινοτόμων πρακτικών και σφαλμάτων στην άσκηση του Ισλάμ.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () αποτελεί καλό παράδειγμα για όλους τους Μουσουλμάνους. Ζήτησε από το έθνος του να απορρίψει την ειδωλολατρία και να λατρεύει μόνο τον Αλλάχ. Όταν ο Προφήτης του Αλλάχ () έκανε μια συμφωνία (με τους Κουράις στην Χονταϊμπίγια), άρχισε να καλεί τις γειτονικές φυλές και τις πόλεις της Αραβίας στο Ισλάμ. Για παράδειγμα, έστειλε απεσταλμένους να καλέσουν τους βασιλείς και τους προέδρους των χωρών και των φυλών στην αληθινή θρησκεία, το Ισλάμ. Ο Προφήτης του Αλλάχ () ήταν ευγενικός και καλοσυνάτος κατά το κάλεσμα στο Ισλάμ, υπακούοντας στον Αλλάχ, τον Παντοδύναμου, καθώς ο Αλλάχ λέει: { Κάλεσε τους ανθρώπους (Ω, Μωχάμμαντ) στο Δρόμο του Κυρίου σου (δηλ. το Ισλάμ) με σοφία (δηλ. με τη Θεία Αποκάλυψη και το Κοράνιο) και με όμορφο κήρυγμα• και να επιχειρηματολογείς μαζί τους με τον τρόπο που είναι ο καλύτερος. Στ' αλήθεια, ο Κύριός σου γνωρίζει καλύτερα ποιος παραστράτησε από το Δρόμο Του, και Γνωρίζει καλύτερα ποιοι καθοδηγούνται. } (16:125)

Επιπλέον, οι Σύντροφοι του Προφήτη () ακολούθησαν το παράδειγμά του μετά το θάνατό του, μέχρι που το Ισλάμ εξαπλώθηκε σε όλη τη γη. Ο Αλλάχ λέει:

{ Πες (Ω, Μωχάμμαντ): «Αυτός είναι ο τρόπος μου. Καλώ στον Αλλάχ με σίγουρη γνώση, εγώ και όποιος με ακολουθεί (δηλ. καλεί κι αυτός στον Αλλάχ). Και Δοξασμένος και Ύψιστος ο Αλλάχ (πάνω από όποιον εταίρο κι αν Του αποδίδουν). Και δεν είμαι από τους πολυθεϊστές.» } (12:108)

Δυστυχώς, στις μέρες μας, η άγνοια διαδίδεται σε πολλά Μουσουλμανικά έθνη, καθώς και πολλοί από τους εχθρούς του Ισλάμ προσπαθούν με όλη τη δύναμή τους να διαστρεβλώσουν την εικόνα του Ισλάμ ανάμεσα στους μη Μουσουλμάνους της ανατολής και της δύσης. Εξαιτίας αυτού, κάθε Μουσουλμάνος πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να εξαπλώσει τη σωστή εικόνα του Ισλάμ.

11. Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ:

Μία από τις άμεσες συνέπειες του καλέσματος ανθρώπων στον Αλλάχ, είναι η καθοδήγησή τους στην θρησκεία του Ισλάμ. Πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που οδηγεί άλλους ανθρώπους στο Ισλάμ, όπως είπε ο Προφήτης Μωχάμμαντ () στον Άλι: «Μα τον Αλλάχ, αν ένας μόνο άνθρωπος καθοδηγηθεί από τον Αλλάχ μέσω εσένα, αυτό θα είναι καλύτερο για σένα από ένα σωρό κόκκινες καμήλες.» (Αλ-Μπουχάρι)

Η καθοδήγηση των ανθρώπων επιτυγχάνεται είτε με την καθοδήγηση των Μουσουλμάνων στον Ορθό Δρόμο, υπακούοντας στον Αλλάχ, είτε με την καθοδήγηση των μη Μουσουλμάνων στο Ισλάμ. Και πραγματοποιώντας και τα δύο αυτά, θα ανταμειφθείς ιδιαίτερα την Ημέρα της Κρίσης. Επιπλέον, η ανταμοιβή σου διπλασιάζεται, γιατί θα ανταμειφθείς για τις καλές πράξεις του ανθρώπου που έχεις καθοδηγήσει.

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όποιος καθοδηγεί κάποιον σε μια καλή πράξη, θα ανταμειφθεί ισάξια με αυτόν που εφαρμόζει αυτή την καλή πράξη.» (Μόσλεμ)

Στα μέσα καθοδήγησης των ανθρώπων ανήκουν και τα δημοσιευμένα βιβλία και οι κασέτες, και η στήριξη και προσφορά σε όσους ασχολούνται με το κάλεσμα ανθρώπων από όλο τον κόσμο στον Αλλάχ, και κάνοντας αυτά θα ανταμειφθείς όπως κι εκείνοι.

12. Η ΥΠΑΚΟΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Αν μια γυναίκα προσφέρει τακτικά πέντε προσευχές την ημέρα, νηστεύει ένα μήνα (το Ραμαντάν), διαφυλάσσει την αγνότητά της και υπακούει στο σύζυγό της, θα ειπωθεί σε αυτήν: Μπες στον Παράδεισο από όποια πύλη επιθυμείς.» (Ιμπν Χιμπάν)

Η υπακοή μιας γυναίκας στο σύζυγό της είναι η κύρια πηγή ευτυχίας και σταθερότητας για ολόκληρη την οικογένεια, εφόσον είναι σύμφωνη με τους Ισλαμικούς νόμους, καθώς καμιά υπακοή σε κάποιον δούλο δεν πρέπει να υπονομεύει την υπακοή στον Αλλάχ. Η οικογένεια είναι σαν ένα πλοίο, στο οποίο ο σύζυγος είναι ο καπετάνιος και το πλοίο δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την υπακοή στον καπετάνιο, με τη διαβούλευση των μελών της οικογενείας. Ο Αλλάχ λέει: { Οι άνδρες είναι Καουαμούν (κηδεμόνες, προστάτες και συντηρητές) των γυναικών, λόγω όσων έχει χαρίσει ο Αλλάχ (ικανότητες για συντήρηση και προστασία) σ' αυτούς πάνω απ' αυτές, και με όσα εκείνοι ξοδεύουν (για να τις υποστηρίζουν) από τις περιουσίες τους. Έτσι, οι ενάρετες γυναίκες είναι υπάκουες με αφοσίωση (στον Αλλάχ και στους συζύγους τους), και φυλάσσουν κατά την απουσία των συζύγων τους (την αγνότητά τους και την περιουσία των ανδρών τους), μέσω της προστασίας του Αλλάχ (που τις έκανε ενάρετες γυναίκες). } (4:34)

13. ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ:

1- Επίκληση κατά την είσοδο στο σπίτι:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Όταν κάποιος μπαίνει στο σπίτι του, ας πει: 'Αλλάχουμα ίν-νι 'ασ'άλουκα χάιρα Αλ-Μάουλιτζ ουά χάιρα Αλ-Μάχρατζ, Μπίσμι Ελλάχι ουαλάτζνα, ουά Μπίσμι Ελλάχι χαράτζνα, ουά 'αλα Αλλάχι Ραμπ-ίνα ταουακάλνα.' (Ω, Αλλάχ, Σου ζητώ τις καλύτερες εισόδους και τις καλύτερες εξόδους. Στο Όνομα του Αλλάχ μπαίνουμε, και στο Όνομα του Αλλάχ αποχωρούμε, και στον Κύριό μας εναποθέτουμε την εμπιστοσύνη μας.)(Άμπου Νταούντ)

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όταν κανείς αναφέρει το όνομα του Αλλάχ καθώς εισέρχεται στο σπίτι του ή πριν φάει, ο διάβολος λέει στους συντρόφους του «Δεν υπάρχει εδώ για σας φαγητό ή καταφύγιο αυτό το βράδυ».

«Όταν ένας άνθρωπος εισέρχεται στο σπίτι του και αναφέρει το Όνομα του Αλλάχ την ώρα της εισόδου του, και ενώ τρώει το φαγητό του, ο Σατανάς λέει στους συντρόφους του: Δεν υπάρχει εδώ αυτό το βράδυ για σας καταφύγιο ούτε δείπνο. Αλλά όταν μπαίνει χωρίς να αναφέρει το Όνομα του Αλλάχ, ο Σατανάς λέει: Υπάρχει εδώ αυτό το βράδυ για σας καταφύγιο, και όταν δεν αναφέρει το Όνομα του Αλλάχ ενώ τρώει, (ο Σατανάς) λέει: Υπάρχει εδώ αυτό το βράδυ για σας καταφύγιο και δείπνο.» (Μόσλεμ)

Μπορούμε να προστατέψουμε τα σπίτια μας από το κακό του Σατανά, επικαλούμενοι τον Αλλάχ όταν μπαίνουμε στο σπίτι.

2- Επίκληση κατά τη συνουσία:

Ο Προφήτης () είπε, «Αν κάποιος θέλει να πλησιάσει τη σύζυγό του, λέει: 'Μπίσμι Ελλάχ, Αλλάχουμα τζαννίμπνα ας-σαϊτάνα ουά τζαννίμπ ας-σαϊτάνα μα ραζακτάνα' (Ξεκινώ με το Όνομα του Αλλάχ, ω, Αλλάχ διώξε το Σατανά μακριά από μας, και από αυτό με το οποίο μας εφοδίασες.) Αν ο Αλλάχ επιθυμήσει να γεννηθεί ένα παιδί, ο Σατανάς δε θα το βλάψει ποτέ.» (Αλ-Μπουχάρι)

Λέγοντας αυτό, το αποτέλεσμα της σεξουαλικής συνεύρεσης (με τη Βούληση του Αλλάχ) θα είναι ένα ενάρετο παιδί, που θα ανατραφεί ως καλός Μουσουλμάνος.

14. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ:

Ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε: Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Εφτά (ανθρώπους) θα επισκιάσει ο Αλλάχ την Ημέρα κατά την οποία δεν θα υπάρχει καμιά σκιά, παρά μόνο η Σκιά Του: (και από αυτούς) δύο άνθρωποι που αγαπούν ο ένας τον άλλο για χάρη του Αλλάχ.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε ότι ο Προφήτης () είπε: «Ένας άνδρας ξεκίνησε να επισκεφτεί έναν αδελφό του (στην πίστη) σε μια άλλη πόλη, και ο Αλλάχ έστειλε στο δρόμο του έναν άγγελο (σε μορφή ενός άνδρα). Όταν ο άνδρας συνάντησε τον άγγελο, ο τελευταίος τον ρώτησε, «Πού σκοπεύεις να πας;». Εκείνος είπε, «Σκοπεύω να επισκεφτώ τον αδελφό μου σε αυτήν την πόλη.». Ο άγγελος είπε, «Του έχεις κάνει κάποια χάρη, την οποία θέλεις να την ολοκληρώσεις με την επίσκεψή σου;». Εκείνος είπε, «Όχι, δεν επιθυμώ τίποτα άλλο, παρά να τον επισκεφτώ επειδή τον αγαπώ για χάρη του Αλλάχ, του Ύψιστου και Ένδοξου.». Τότε, ο άγγελος είπε: «Είμαι αγγελιαφόρος σε σένα από τον Αλλάχ (για να σε ενημερώσω) ότι ο Αλλάχ σε αγαπά όσο τον αγαπάς (για χάρη Του)(Μόσλεμ)

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, είπε: 'Για όσους αγαπούν ο ένας τον άλλο για χάρη της Δόξας Μου, θα υπάρχουν καθίσματα φωτός (την Ημέρα της Ανάστασης), και θα τα ζηλεύουν οι Προφήτες και οι μάρτυρες.» (Ατ-Τίρμιδι)

Ο Άμπου Ιντρίς Αλ-Χουαλάνι αφηγήθηκε: «Μπήκα κάποτε στο τζαμί της Δαμασκού. Είδα έναν νεαρό με αστραφτερά δόντια (δηλ. χαμογελούσε πάντα). Ένας αριθμός ανθρώπων είχαν συγκεντρωθεί γύρω του. Όποτε διαφωνούσαν για οτιδήποτε, το ανέφεραν σ' αυτόν και δρούσαν σύμφωνα με τη συμβουλή του. Ρώτησα ποιος ήταν και μου είπαν ότι ήταν ο Μου'άδ μπιν Τζάμπαλ. Την επόμενη ημέρα έσπευσα νωρίς στο τζαμί, αλλά ανακάλυψα ότι είχε φτάσει πριν από μένα και τελούσε προσευχή. Περίμενα μέχρι να τελειώσει, και έπειτα πήγα σ' αυτόν από μπροστά, τον χαιρέτησα με Σαλάμ και του είπα, «Μα τον Αλλάχ, σ' αγαπώ.». Με ρώτησε, «Είναι για χάρη του Αλλάχ;». Απάντησα, «Ναι, είναι για χάρη του Αλλάχ.». Με ξαναρώτησε, «Είναι για χάρη του Αλλάχ;». Ξανά απάντησα, «Ναι, είναι για χάρη του Αλλάχ.». Τότε, κράτησε το μανδύα μου, με τράβηξε προς το μέρος του και είπε, 'Χαίρε! Άκουσα τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ () να λέει, 'Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, λέει: Η αγάπη Μου οφείλεται σε όσους αγαπούν ο ένας τον άλλο για χάρη Μου, συναντούν ο ένας τον άλλο για χάρη Μου, επισκέπτονται ο ένας τον άλλο για χάρη Μου και ξοδεύουν για ελεημοσύνη για χάρη Μου.'» (Αλ-Μουάτα')

15. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Α- Κηδεμονία Ορφανών:

Ορφανό είναι ένα παιδί που έχασε τον έναν ή και τους δύο του γονείς ενώ ήταν νέο. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ορφανό έχει τεράστια ανάγκη από συμπόνοια, ευσπλαχνία, έλεος και μερικές φορές βοήθεια και χρηματική αρωγή, περισσότερο από άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό, ο Προφήτης Μωχάμμαντ () μάς πίεσε να βοηθάμε τα ορφανά και να τα φροντίζουμε, όπως αφηγήθηκε ο Σαχλ μπιν Σα'ντ ότι είπε ο Προφήτης (): «Θα είμαι έτσι στον Παράδεισο με τον άνθρωπο που φροντίζει ένα ορφανό.». Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () σήκωσε το δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο (ενωμένα) για να δείξει. (Αλ-Μπουχάρι)

Τηρώντας αυτό, τα ορφανά θα υποστηρίζονται από ολόκληρη την κοινωνία και, ταυτόχρονα, οι κηδεμόνες τους θα είναι οι σύντροφοι του Προφήτη Μωχάμμαντ () στον Παράδεισο.

Ο Ιμπν Μπατάλ είπε: «Όποιος άκουσε αυτό το χαντίθ θα πρέπει να το εφαρμόσει ώστε να γίνει ένας από τους συντρόφους του Προφήτη () στον Παράδεισο, από την οποία θέση δεν υπάρχει καλύτερη κατά την Μέλλουσα Ζωή.» (Φατχ Αλ-Μπάρι)

Β-Φροντίδα των χηρών και των απόρων:

Ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε: Ο Προφήτης () είπε: «Αυτός που επιδιώκει να καλύπτει τις ανάγκες μιας χήρας ή ενός ενδεή είναι ακριβώς όπως το άτομο που αγωνίζεται στο δρόμο του Αλλάχ, ή όπως αυτός που εκτελεί κάθε μέρα: την νυχτερινή προσευχή και νηστεύει την ημέρα.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

16. ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΖΩΑ:

Ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε: Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Κάποτε, ένας άνδρας, ενώ περπατούσε σε ένα μονοπάτι, δίψασε πολύ. Βρήκε ένα πηγάδι, κατέβηκε μέσα και ήπιε. Όταν βγήκε από εκεί είδε ένα σκυλί λαχανιασμένο, που έχωνε τη μούρη του στο χώμα [ψάχνοντας για νερό] εξαιτίας της δίψας. Τότε ο άνδρας είπε: “Ο σκύλος υποφέρει από τη δίψα όπως υπέφερα και εγώ " και μετά κατέβηκε πάλι στο πηγάδι, γέμισε το παπούτσι του με νερό και έδωσε στο σκυλί για να πιει. [Εξαιτίας αυτού] ο Αλλάχ τον αντάμειψε συγχωρώντας τις αμαρτίες του». Τότε [αυτοί που τον άκουγαν] ρώτησαν: «Ω, Απεσταλμένε του Αλλάχ, θα ανταμειφθούμε ακόμη και λόγω του ότι μεταχειριζόμαστε καλά τα ζώα;», και αυτός απάντησε: «Μάλιστα! Για [την καλή σας συμπεριφορά με] κάθε ζωντανό ον θα λάβετε αμοιβή.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ).

Ο Ιμπν Μασ'ούντ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε: «Κάποτε ήμασταν με τον Προφήτη () σε ένα ταξίδι, και ο Προφήτης () πήγε να ανταποκριθεί στη φυσική του ανάγκη. Είδαμε ένα πουλί που είχε δύο μικρά, και τα πήραμε. Το πουλί άρχισε να ανοίγει τα φτερά του και να φτερουγίζει. Ο Προφήτης () ήρθε και είπε: 'Ποιος την έκανε να νιώσει θλίψη για τα παιδιά της; Δώστε της πίσω τα παιδιά της.' Και είδε μια κοινωνία μυρμηγκιών, αφού την είχαμε κάψει, και είπε: 'Ποιος την έκαψε;'. Είπαμε: 'Εμείς.'. Ο Προφήτης () είπε: 'Δεν επιτρέπεται το να τιμωρήσει κανείς με τη φωτιά, εκτός από τον Κύριο της Φωτιάς.'» (Άμπου Νταούντ)

17. ΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ:

Ο Σαχλ μπιν Σα'ντ αφηγήθηκε ότι ο Απόστολος του Αλλάχ () είπε, «Να φυλάξει κανείς (τα σύνορα της Μουσουλμανικής χώρας από τους εχθρούς της) για Χάρη του Αλλάχ για μία μέρα, είναι καλύτερο από τον κόσμο και οτιδήποτε βρίσκεται στην επιφάνειά του, και μια θέση στον Παράδεισο, τόσο μικρή όσο το μαστίγιο ενός από εσάς, είναι καλύτερο από τον κόσμο και οτιδήποτε βρίσκεται στην επιφάνειά του.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Σαλμάν Αλ-Φάρεσι είπε: ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Να φυλάξει κανείς (τα σύνορα της Μουσουλμανικής χώρας από τους εχθρούς της) για Χάρη του Αλλάχ για μία μέρα και μία νύχτα, είναι καλύτερο (σε αμοιβή) από το να νηστεύει και να προσεύχεται την νυχτερινή προσευχή για έναν ολόκληρο μήνα. Και αν πεθάνει (κατά αυτή την κατάσταση), οι καλές πράξεις και οι πράξεις λατρείας που συνήθιζε να τις κάνει κατά την εγκόσμια ζωή θα συνεχιστούν να ανταμείβονται σαν να συνέχιζε ακόμα να τις κάνει, και οι αμοιβές του θα συνεχιστούν, και θα απαλλαγεί από την δοκιμασία των δύο αγγέλων στον τάφο.» (Μόσλεμ)

18. ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ:

Καλό ήθος:

Ο Άμπου Αντ-Νταρντά' αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Τίποτα δεν θα είναι πιο βαρύ την Ημέρα της Ανάστασης στην Κλίμακα του πιστού, από τους καλούς τρόπους. Ο Αλλάχ μισεί αυτόν που χρησιμοποιεί άσχημη ή χυδαία γλώσσα.» (Ατ-Τίρμιδι)

Ο Προφήτης () είπε: «Οι καλύτεροι ανάμεσά σας είναι εκείνοι με τους καλύτερους τρόπους.» (Αλ-Μπουχάρι)

Και η Αΐσα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτής) αφηγήθηκε: Άκουσα τον Προφήτη () να λέει: «Ένας πιστός θα αποκτήσει με την καλή συμπεριφορά του το επίπεδο κάποιου που προσεύχεται κατά τη διάρκεια της νύχτας και τηρεί νηστεία κατά τη διάρκεια της ημέρας.» (Άμπου Νταούντ).

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος επαίνεσε τον Αγγελιαφόρο Του, λέγοντας: { Και στ' αλήθεια, είσαι (ω, Μωχάμμαντ) σπουδαίου ηθικού χαρακτήρα. } (68:4)

Όταν η Αΐσα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτής) ρωτήθηκε για το ήθος του Προφήτη Μωχάμμαντ (), είπε: «Τα ήθη του ήταν το Κοράνιο.» (Αλ-Μπουχάρι)

Γι' αυτό το λόγο, να είστε σίγουροι ότι ακολουθείτε τα ήθη του Προφήτη του Αλλάχ (), για να αποκτήσετε ευτυχία σε αυτήν τη ζωή και τη Μέλλουσα. Ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε: Ο Προφήτης () ρωτήθηκε για τις πράξεις οι οποίες είναι οι κυριότερες για να οδηγήσουν έναν άνθρωπο στον Παράδεισο. Εκείνος απάντησε, «Ο φόβος στον Αλλάχ και η καλή συμπεριφορά.» (Ατ-Τίρμιδι)

Οι άνθρωποι με καλά ήθη θα είναι πιο κοντά στον Προφήτη Μωχάμμαντ () την Ημέρα της Κρίσης. Ο Τζάμπιρ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Ο πιο αγαπητός και κοντινότερος σε μένα από εσάς την Ημέρα της Ανάστασης, θα είναι αυτός που είναι ο καλύτερος από σας στους τρόπους.» (Ατ-Τίρμιδι)

Ακολουθούν κάποια από τα καλά ήθη που πρέπει να έχει κάθε Μουσουλμάνος:

1-Υπομονή:

Η υπομονή είναι ένα ύψιστο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας κάποιου, και αποτελεί μίμηση των ενάρετων ανθρώπων όπως είπε ο Αλλάχ στη γλώσσα του προφήτη Του (του Ιακώβου), όταν οι γιοι του ισχυρίστηκα ότι ένας λύκος έφαγε το γιο του, τον Ιωσήφ:

{ Μια ωραία υπομονή (Θα δείξω ενάντια σ' αυτά που μου κάνετε με το θέμα του Ιωσήφ). Και στον Αλλάχ βασίζομαι ενάντια σ' αυτά που περιγράφετε (ψευδώς). } (12:18)

Επίσης, όταν οι γιοι του Ιακώβου επέστρεψε από την Αίγυπτο χωρίς το μικρότερο αδελφό τους, τον Βενιαμίν, είπε:

{ Μια ωραία υπομονή (Θα δείξω ενάντια σ' αυτά που μου κάνετε με το θέμα του Ιωσήφ και του Βενιαμίν). Είθε ο Αλλάχ να τους φέρει όλους πίσω σε μένα! Στ' αλήθεια, Αυτός είναι ο Αλ-'Αλείμ (Παντογνώστης), ο Αλ-Χακείμ (Πάνσοφος). } (12:83)

Η υπομονή αποτελεί Σούννα του Προφήτη Μωχάμμαντ () και των συντρόφων του, καθώς υπέφεραν με υπομονή τα βασανιστήρια και την τιμωρία των Κουράις, όπως τα περιγράφει ο Αλλάχ στο Κοράνιο: { και εκείνων που είναι υπομονετικοί σε περίοδο ακραίας πενίας και ασθένειας, και σε καιρό πολέμου (κατά τη διάρκεια των μαχών). Αυτοί είναι οι ειλικρινείς στην πίστη τους και αυτοί είναι οι ευσεβείς. } (2:177)

O Σουχάιμπ είπε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Θαυμάσια είναι η κατάσταση του πιστού! Οτιδήποτε του συμβαίνει είναι καλό γι' αυτόν, αν του συμβαίνει κάτι καλό, και έτσι, έδειξε ευγνωμοσύνη προς τον Αλλάχ, θα είναι καλό γι' αυτόν (θα λάβει αμοιβή), και αν του συμβαίνει κάτι κακό, και έτσι, έδειξε υπομονή, θα είναι καλό γι' αυτόν (θα λάβει αμοιβή)(Μόσλεμ)

Ο Προφήτης () είπε: «Δεν υπάρχει καμία βλάβη που μπορεί να χτυπήσει έναν Μουσουλμάνο, ακόμα κι από ένα αγκάθι ή οτιδήποτε παραπάνω, χωρίς ο Αλλάχ να τον εξιλεώσει γι' αυτήν τη βλάβη από τις αμαρτίες του, όπως το δέντρο ρίχνει τα φύλλα του.'» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Υπάρχουν διάφορα είδη υπομονής:

1- Yπομονή προς υπακοή του Αλλάχ:

Ο Αλλάχ λέει: { Όσοι – μάλιστα – καρτερικά υπομένουν θα πάρουν την αμοιβή τους χωρίς λογαριασμό (απεριόριστα)! } (39:10)

2- Yπομονή κατά την αποφυγή των απαγορεύσεων:

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () είπε: «Όποιος αφήνει κάτι για χάρη του Αλλάχ, ο Παντοδύναμος και Μεγαλοπρεπής θα το αντικαταστήσει με κάτι καλύτερο από αυτό.» (Άχμεντ)

3- Yπομονή στα όσα έχει ορίσει ο Αλλάχ:

Ο Αλλάχ λέει: { Και βέβαια, θα σας δοκιμάσουμε με κάποιο φόβο, πείνα, απώλεια πλούτου, ζωών και καρπών, και δώσε καλά νέα στους υπομονετικούς. * Οι οποίοι, όταν πλήττονται με συμφορά λένε: «Στ' αλήθεια! Στον Αλλάχ ανήκουμε και σ' Αυτόν θα επιστρέψουμε.» * Αυτοί θα λάβουν επαίνεση και έλεος από τον Κύριό τους, , και πράγματι, αυτοί είναι οι ορθώς καθοδηγημένοι. } (2:155-157)]

2- Αποχωρώντας από μια διαφωνία:

Ο Άμπου Ουμάμα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε: «Εγγυώμαι ένα οίκο στα περίχωρα του Παραδείσου για όποιον εγκαταλείπει μια διαφωνία, ακόμα κι αν έχει δίκιο, έναν οίκο στη μέση του Παραδείσου για όποιον εγκαταλείπει το ψέμα, ακόμα κι αν αστειεύεται, και έναν οίκο στην κορυφή του Παραδείσου για κάποιον που έχει καλό ήθος.» (Άμπου Νταούντ)

Για το λόγο αυτό, ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος διέταξε τον Αγγελιαφόρο Του να συζητά με τους ανθρώπους της Βίβλου (Χριστιανούς και Εβραίους) με καλό τρόπο, όπως είπε ο Αλλάχ, ο Ύψιστος: { Κάλεσε τους ανθρώπους (Ω, Μωχάμμαντ) στο Δρόμο του Κυρίου σου (δηλ. το Ισλάμ) με σοφία (δηλ. με τη Θεία Αποκάλυψη και το Κοράνιο) και με όμορφο κήρυγμα• και να επιχειρηματολογείς μαζί τους με τον τρόπο που είναι ο καλύτερος. Στ' αλήθεια, ο Κύριός σου γνωρίζει καλύτερα ποιος παραστράτησε από το Δρόμο Του, και Γνωρίζει καλύτερα ποιοι καθοδηγούνται. } (16:125)

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, είπε στο Μωυσή και τον αδερφό του, τον Ααρών (ειρήνη σ' αυτούς), όταν τους διέταξε να καλέσουν το Φαραώ και να του μιλήσουν: { Και μιλήστε του ήπια, ίσως αποδεχτεί τη νουθέτηση ή να φοβάται (τον Αλλάχ). }

3- Λογική και Προσοχή:

Ο Ιμπν Αμπάς αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε στον Ασχάτζ Αμπντ Αλ-Κάις, «Έχεις δύο αρετές που αγαπά ο Αλλάχ. Αυτές είναι η λογική και η προσοχή στις αποφάσεις σου.» (Μόσλεμ)

4- Διατήρηση των δεσμεύσεων:

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, λέει: { και να εκπληρώσετε κάθε συνθήκη (συμφωνία, υπόσχεση), γιατί στ' αλήθεια για (κάθε) συνθήκη θα απολογηθείτε (κατά την Ημέρα του Απολογισμού). } (17:34)

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, λέει: { Επιτυχημένοι είναι, πράγματι, οι πιστοί· } …. { αυτοί που τιμούν τα καταπιστεύματα και τις συμφωνίες τους. } (23:1,8)

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος, λέει: { και εκείνων που εκπληρώνουν τη συμφωνία τους όταν δεσμεύονται με κάποια συμφωνία, και εκείνων που είναι υπομονετικοί σε περίοδο ακραίας πενίας και ασθένειας, και σε καιρό πολέμου (κατά τη διάρκεια των μαχών). Αυτοί είναι οι ειλικρινείς στη πίστη τους και αυτοί είναι οι ευσεβείς. } (2:177)

5- Ειλικρίνεια:

Ο Αμπντ Αλλάχ μπιν Μασ'ούντ ανέφερε: Ο Προφήτης () είπε, «Να είστε ειλικρινείς, γιατί η ειλικρίνεια οδηγεί στην αρετή, και η αρετή οδηγεί στον Παράδεισο. Και ο άνθρωπος συνεχίζει να λέει την αλήθεια, μέχρι να καταγραφεί ενώπιον του Αλλάχ ως ειλικρινής άνθρωπος. Το ψεύδος οδηγεί στο Αλ-Φετζούρ (δηλ. κακοβουλία, αισχρές πράξεις), και το Αλ-Φετζούρ οδηγεί στο Πυρ (της Κολάσεως). Και ο άνθρωπος συνεχίζει να λέει ψέματα, μέχρι να καταγραφεί ενώπιον του Αλλάχ, ως ψεύτης.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Η αλήθεια λειτουργεί ως προστασία σε αυτή τη ζωή και τη Μέλλουσα. Ένα παράδειγμα σε αυτή τη ζωή αποτελεί η ιστορία των τριών ανδρών που έμειναν πίσω κατά τη μάχη του Ταμπούκ. Υπάρχει ασφάλεια στη Μέλλουσα Ζωή, καθώς ο Αλλάχ σχολίασε την κατάσταση του Προφήτη Ιησού την Ημέρα της Κρίσης, λέγοντας:

{ Ο Αλλάχ θα πει: «Αυτή είναι η Ημέρα κατά την οποία οι ειλικρινείς θα επωφεληθούν από την ειλικρίνειά τους. Δικοί τους είναι οι κήποι κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάμια, θα κατοικήσουν εκεί μέσα για πάντα. Ο Αλλάχ είναι ευχαριστημένος μ' αυτούς και αυτοί μ' Αυτόν. Αυτή είναι η υπέρτατη επιτυχία.» } (5:119)

Επιπλέον, η αλήθεια επιφέρει ηρεμία στον άνθρωπο, όπως αφηγήθηκε ο Αλ-Χάσσαν μπιν Άλι (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτών) ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Η αλήθεια συνιστά ειρήνη του μυαλού, και το ψέμα αμφιβολία.» (Ατ-Τίρμιδι)

6- Έλεος και αίσθηση καθήκοντος απέναντι στους γονείς:

Πρέπει να είμαστε ελεήμονες με κάθε πράγμα, ακόμα και με τα ζώα. Ο Ιμπν 'Όμαρ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) είπε: Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε, «Μία γυναίκα τιμωρήθηκε εξαιτίας μιας γάτας. Αυτή κράτησε τη γάτα κλεισμένη μέχρι που πέθανε και γι' αυτό καταδικάστηκε στην Κόλαση. Όσο την κρατούσε έγκλειστη δεν της έδινε ούτε νερό ούτε τροφή, και ούτε την άφηνε να τρώει από τα έντομα (ή άλλα πράγματα) της γης» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Είναι απαραίτητο οι Μουσουλμάνοι να φέρονται στα ζώα με ευγένεια και τρυφερότητα. Η σκληρότητα απέναντί τους είναι παράνομη.

Ο Τζάμπιρ μπιν Αμπντ Αλλάχ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Αυτός που δεν είναι ελεήμων απέναντι στους ανθρώπους, ο Αλλάχ δεν θα είναι ελεήμων απέναντι σε αυτόν.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ).

Ο Προφήτης του Αλλάχ () είπε περιγράφοντας τη Μουσουλμανική κοινότητα: «Δεν είναι ένας από μας αυτός που δε δείχνει έλεος στους νεότερους και δεν σέβεται τους ηλικιωμένους.» (Ατ-Τίρμιδι)

Ο Προφήτης () ήταν ελεήμονας, συμπονετικός και ευγενικός με τους ενδεείς και τους άπορους, τις χήρες και τα ορφανά, και δεν απέρριπτε ποτέ κάποιον ζητιάνο ή κάποιον άπορο. Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () φίλησε τον εγγονό του, Αλ-Χάσσαν μπιν Άλι, κατά την παρουσία του Αλ-Άκρα' μπιν Χάμπις, και ο Αλ-Άκρα' είπε, «Έχω δέκα παιδιά και δεν έχω φιλήσει ποτέ κανένα από αυτά.». Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () τον κοίταξε και είπε, «Αυτός που δεν δείχνει έλεος στους άλλους, δεν θα λάβει έλεος.». (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ).

Η Αΐσα αφηγήθηκε: Κάποιοι Βεδουίνοι ήρθαν στον Προφήτη Μωχάμμαντ () και είπαν: «Εσείς (Άνθρωποι) φιλάτε τα παιδιά σας;». Ο Προφήτης () απάντησε: «Ναι». Τότε εκείνοι είπαν: «Εμείς δεν τα φιλάμε.». Ο Προφήτης () είπε, «Τι μπορώ να κάνω αν ο Αλλάχ έχει αφαιρέσει το έλεος από τις καρδιές σας!». (Αλ-Μπουχάρι).

-Ευγενική αντιμετώπιση των γονέων:

Ο Αλλάχ καθιστά την αγάπη μας και τα ευγενή συναισθήματά μας προς τα παιδιά μας ως κάτι φυσικό στην καρδιά μας. Εξαιτίας αυτού, δεν υπάρχουν πολλά εδάφια στο Κοράνιο που να μας πουν να είμαστε ευγενικοί και συμπονετικοί απέναντι στα παιδιά μας. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά εδάφια στο Κοράνι που λένε στους Μουσουλμάνους να είναι ευγενικοί και υπάκουοι απέναντι στους γονείς τους, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλοι, αδύναμοι και αβοήθητοι και έχουν ανάγκη τη φροντίδα και την ευγένεια των παιδιών τους. Ο Αλλάχ λέει: { Και ο Κύριός σου διέταξε να μην λατρεύετε κανέναν εκτός Αυτού. Και (διέταξε) την καλοσύνη προς τους γονείς. Αν ένας απ' αυτούς, ή και οι δύο, φθάσουν σε μεγάλη ηλικία κατά την διάρκεια της ζωής σου, να μην τους πεις ούτε 'Ωχ' (δηλ. καμιά λέξη που να δηλώνει έλλειψη σεβασμού ούτε καν 'Ωχ'), ούτε να τους φωνάξεις, αλλά να τους πεις καλά λόγια. * Και να χαμηλώσεις προς αυτούς τα φτερά της υποταγής και της ταπεινότητας από έλεος (και όχι από επιθυμία για υλιστικά κέρδη ή φόβο), και να λες: «Κύριέ μου! Εναπόθεσε το Έλεός Σου σ' αυτούς, καθώς με ανέθρεψαν όταν ήμουν μικρός.» } (17:24)

Ο Αλλάχ λέει: { Και διατάξαμε τον άνθρωπο να προσέχει τους γονείς του. Η μητέρα του τον κουβαλούσε με δυσκολία και κούραση (δηλ. κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό). Και ο απογαλακτισμός του γίνεται μετά από δύο χρόνια. Έτσι, ευχαρίστησε Εμένα και τους γονείς σου• σε Μένα ανήκει ο τελευταίος προορισμός. } (31:14)

Ο Αλλάχ λέει: { Και διατάξαμε τον άνθρωπο να φέρεται κάλλιστα στους γονείς του. Η μητέρα του τον κουβαλούσε με δυσχέρειες, τον γέννησε με δυσχέρειες, και η διάρκεια της εγκυμοσύνης και του απογαλακτισμού του είναι τριάντα μήνες. Kι όταν φτάνει την ηλικίας της πλήρης δύναμης και φτάνει τα σαράντα έτη, λέει: «Κύριέ μου! Ενέπνευσέ με να ευχαριστήσω την Εύνοιά Σου που παραχώρησες σε μένα και στους γονείς μου, και να κάνω καλές πράξεις, αυτές που Σε ευχαριστούν, και κάνε τους απογόνους μου καλούς. Στ' αλήθεια, έχω στραφεί σε Σένα με μεταμέλεια, και στ' αλήθεια, είμαι από τους Μουσουλμάνους (υποταγμένους στη Βούλησή Σου).» } (46:15)

Επιπλέον, οι γονείς αξίζουν την καλύτερη φροντίδα και προσευχή. Ο Άμπου Χουράιρα είπε: Ένας άνδρας ήρθε στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ () και είπε: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Ποιος απ' όλους τους ανθρώπους αξίζει την καλύτερη συμπεριφορά, την καλοσύνη μου και τη συντροφιά μου;» Ο Προφήτης () είπε: «Η μητέρα σου.» Ο άνδρας είπε: «Ποιος μετά από αυτή;» Ο Προφήτης () είπε: «Η μητέρα σου.» Ο άνδρας είπε: «Ποιος μετά από αυτή;» Ο Προφήτης () είπε: «Η μητέρα σου.» Ο άνδρας ρώτησε για τέταρτη φορά: «Ποιος μετά από αυτή;» Ο Προφήτης () είπε: «Μετά ο πατέρας σου.» (Αλ-Μπουχάρι).

Επιπλέον, ο Αλλάχ συσχέτισε την ευχαριστία στον Αλλάχ με την ευχαριστία στους γονείς, λέγοντας: { Έτσι, ευχαρίστησε Εμένα και τους γονείς σου• σε Μένα ανήκει ο τελευταίος προορισμός. } (31:14)

Όσες καλές πράξεις κι αν κάνουμε για τους γονείς μας, δεν μπορούμε ποτέ να εξοφλήσουμε για όλα όσα έκαναν για μας.

Ο Άμπου Μπούρντα είπε: «Ένας άνδρας που κουβαλούσε τη μητέρα του στην πλάτη του και κάνει περιφορά γύρω από την Αλ-Κά'μπα (κατά τη διάρκεια του Χατζ), ρώτησε τον Ιμπν Όμαρ, 'Εκπλήρωσα το δικαίωμά της (για όλη την ευγένεια που μου είχε δείξει ως παιδί);' Απάντησε ο Ιμπν Όμαρ, 'Όχι, ούτε για μία σύσπαση της μήτρας κατά τον τοκετό.'.» (Αλ-Άνταμπ Αλ-Μούφραντ του Αλ-Μπουχάρι)

Επιπλέον, η υπακοή στους γονείς είναι μία από τις καλές πράξεις που σε σώζουν από τον όλεθρο. Ο Προφήτης () διευκρίνισε ότι το να είναι κανείς καλός και ευγενικός με τους γονείς του αποτελεί βασική προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές οι προσευχές και οι ικεσίες ενός ανθρώπου κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως κατέγραψε ο Ιμπν 'Ούμαρ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ότι είπε ο Προφήτης () σε ένα εκτενές χαντίθ: «Τρεις άνδρες από τα έθνη πριν από σας ξεκίνησαν για ένα ταξίδι. Όταν πλησίαζε η νύχτα, κοιμήθηκαν σε μία σπηλιά στη βάση ενός βουνού. Μόλις μπήκαν στη σπηλιά, ένας ογκόλιθος κύλησε από το βουνό και έκλεισε τελείως την είσοδο της σπηλιάς. Σκέφτηκαν στο τι θα κάνουν και κατέληξαν ότι δεν υπήρχε διέξοδος, παρά μόνο μέσα από ικεσίες και προσευχές. 'Καλύτερα να αναζητήσουμε τη βοήθεια Του Αλλάχ αναφέροντας τις καλύτερες πράξεις που έχουμε κάνει στις ζωές μας.'

Ο πρώτος άνδρας είπε: 'Ω, Αλλάχ! είχα δύο ηλικιωμένους γονείς και δεν προσέφερα ποτέ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου γάλα για να πιούν το βράδυ, προτού να προσφέρω σ' αυτούς. Μια μέρα απασχολήθηκα με κάτι και όταν πήγα στο σπίτι, είδα ότι και οι δύο γονείς μου είχαν ήδη αποκοιμηθεί και επειδή δεν ήθελα να δώσω γάλα σε κάποιον άλλον πριν από αυτούς, έμεινα όλο το βράδυ κρατώντας την κανάτα με το γάλα, μέχρι που ξυπνήσανε το ξημέρωμα και ήπιανε το γάλα τους. Ω, Αλλάχ! Αν έκανα αυτό επιδιώκοντας την ευχαρίστησή Σου, σώσε μας από αυτόν τον ογκόλιθο.'

Μετά από αυτό, ο βράχος κινήθηκε λίγο, μα όχι αρκετά για να μπορέσουν να βγουν.

Ο δεύτερος άνδρας είπε: 'Ω, Αλλάχ! Είχα μία ξαδέλφη, από την πλευρά του πατέρα μου, η οποία ήταν η πιο αγαπημένη γυναίκα για μένα στη γη. Έτρεφα έντονο πόθο γι' αυτήν, μα εκείνη αρνήθηκε. Κάποτε βρέθηκε σε οικονομική δυσχέρεια. Ήρθε σε μένα ζητώντας βοήθεια. Της προσέφερα εκατόν είκοσι χρυσά Δηνάρια για να με αφήσει να πάρω ό,τι ήθελα από αυτήν. Λόγω της επείγουσας ανάγκης της και της οικονομικής της κατάστασης, δέχτηκε. Όταν ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω να την πλησιάζω, εκείνη είπε: 'Ω, εξάδελφε! Φοβού τον Αλλάχ! Και μην αφαιρέσεις τη σφραγίδα της παρθενίας, παρά με νόμιμο τρόπο.' Μόλις το άκουσα, σηκώθηκα και δεν την άγγιξα, παρότι ήταν η πιο ποθητή γυναίκα για μένα. Δεν πήρα πίσω το χρυσό που της είχα δώσει.'

Τότε σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: 'Ω, Αλλάχ! Αν έκανα αυτό επιδιώκοντας την ευχαρίστησή Σου, σώσε μας από αυτόν τον ογκόλιθο.'

Μετά από αυτό, ο βράχος κινήθηκε λίγο, μα όχι αρκετά για να μπορέσουν να βγουν.

Ο τρίτος άνδρας είπε: 'Ω, Αλλάχ! Κάποτε είχα στη δούλεψή μου κάποιους εργάτες και στο τέλος των εργασιών πλήρωσα τα ημερομίσθιά τους, εκτός από έναν που είχε φύγει χωρίς να εισπράξει την πληρωμή του. Επένδυσα αυτά τα χρήματα στην επιχείρησή μου και κρατούσα ειδικό λογαριασμό γι' αυτά. Τα χρήματα που ανήκαν σ' αυτόν τον εργάτη αυξάνονταν με τα χρόνια, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο εργάτης ήρθε και μου ζήτησε τα χρήματα που δεν είχε πάρει για τις ημέρες που είχε δουλέψει. Του έδειξα μεγάλα κοπάδια από πρόβατα, καμήλες, αγελάδες και δούλους και υπηρέτες, και του είπα: «Όλα όσα βλέπεις είναι δικά σου! Αυτά είναι τα ημερομίσθια που σου χρωστάω!» Ο φτωχός εργάτης έμεινε εμβρόντητος και είπε: «Σε παρακαλώ, μη με γελοιοποιείς και μη με κοροϊδεύεις! Σου ζητώ μόνο την πληρωμή της εργασίας μου.». Τού είπα: «Ούτε σε γελοιοποιώ, ούτε σε κοροϊδεύω. Είναι όλα δικά σου!». Ο Εργάτης πήρε όλα όσα του έδειξα κι έφυγε.'

Τότε σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: 'Ω, Αλλάχ! Αν έκανα αυτό επιδιώκοντας την ευχαρίστησή Σου, σώσε μας από αυτόν τον ογκόλιθο.'

Μετά απ' αυτό, ο βράχος κύλησε από την είσοδο του σπηλαίου και οι τρεις άνδρες έφυγαν από τη σπηλιά, ελεύθεροι και πάλι.'» (Αλ-Μπουχάρι)

Πράγματι, η ευγενική αντιμετώπιση των γονέων αποτελεί άμεσο λόγο για την είσοδο κάποιου στον Παράδεισο, όπως αφηγήθηκε ο Άμπου Χουράιρα ότι είπε ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (): «Ντροπή σ' αυτόν! Ντροπή σ' αυτόν! Ντροπή σ' αυτόν! Του οποίου οι γονείς, ο ένας ή και οι δύο, φθάνουν σε μεγάλη ηλικία κατά τη διάρκεια της ζωής του, και αυτός δεν εισέρχεται στον Παράδεισο (όντας υπάκουος σ' αυτούς)(Μόσλεμ)

Η διατήρηση των υποσχέσεων και οι παροχές προς αυτούς, αποτελούν παράδειγμα σωστής αντιμετώπισης των γονέων. Η Αΐσα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτής) ανέφερε ότι ένας άνδρας είπε στον Απόστολο του Αλλάχ (): «'Η μητέρα μου πέθανε ξαφνικά χωρίς να αφήσει διαθήκη, και νομίζω πως αν (είχε την ευκαιρία) να μιλήσει, θα είχε κάνει διαθήκη αναφορικά με την ελεημοσύνη. Θα λάβει αμοιβή αν δώσω ελεημοσύνη εκ μέρους της;' Ο Προφήτης () είπε: 'Ναι'.» (Μόσλεμ)

7- Εδραίωση των δεσμών με τους εξ' αίματος συγγενείς:

Ο Άμπου Χουράιρα ανέφερε: ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όταν ο Αλλάχ δημιούργησε όλα τα πλάσματα, το Αρ-Ράχεμ (δεσμός συγγένειας) είπε: '(Ω, Αλλάχ) αναζητώ καταφύγιο σε Σένα, από την αποκοπή των δεσμών μου.' Ο Αλλάχ είπε: 'Σε ευχαριστεί να κρατάω δεσμούς με όσους διατηρούν τους δεσμούς σου, και να αποκόπτω δεσμούς με όσους αποκόπτουν τους δεσμούς σου.' (Το Αρ-Ράχεμ) είπε: 'Είμαι ικανοποιημένο.' Ο Αλλάχ είπε: 'Τότε είναι δικό σου.'.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ).

Σύμφωνα με μια αφήγηση ο Άμπου Χουράιρα είπε: «Κάποιος ρώτησε: 'Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ (), έχω συγγενείς με τους οποίους προσπαθώ να διατηρώ καλές σχέσεις, αλλά τις αποκόπτουν. Τους φέρομαι καλά, αλλά μου φέρονται άσχημα. Είμαι ευγενικός με αυτούς, αλλά είναι αυστηροί με εμένα.' Είπε (ο Προφήτης), λοιπόν: 'Αν είναι όπως τα λες, είναι σαν να τους ταΐζεις καυτή στάχτη, και ο Αλλάχ θα σου στείλει έναν υποστηρικτή εναντίον τους που θα παραμείνει μαζί σου, όσο διατηρείς αυτό (το να τους αντιμετωπίζεις ευγενικά και να σε αντιμετωπίζουν άσχημα).'» (Μόσλεμ)

Επιπλέον, η διατήρηση καλών σχέσεων με τους συγγενείς αποτελεί μέσο απόκτησης πλούτου και μακροζωίας.

Σύμφωνα με μια αφήγηση, ο Άνας ιμπν Μάλικ είπε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει περισσότερο πλούτο και η ζωή του να επιμηκυνθεί, πρέπει να διατηρεί τους δεσμούς με τους εξ' αίματος συγγενείς.» (Μόσλεμ)

9- Χαμήλωμα του βλέμματος, Χιτζάμπ (μαντίλα) και Ζήτηση Άδειας Εισόδου:

Ο Αλλάχ, ο Παντοδύναμος λέει: { Πες (Ω, Προφήτη) στους πιστούς να χαμηλώνουν το βλέμμα τους και να φυλάσσουν την αγνότητά τους. Αυτό είναι αγνότερο για εκείνους. Στ' αλήθεια ο Αλλάχ γνωρίζει όλα όσα κάνουν. * Και πες στις πιστές να χαμηλώνουν το βλέμμα τους και να φυλάσσουν την αγνότητά τους. } (24:31)

- Χιτζάμπ: Ο Αλλάχ διέταξε τη γυναίκα, με Χιτζάμπ να προστατεύει την τιμή και την αξιοπρέπειά της και να χαμηλώνει το βλέμμα της, γιατί αυτό αποτελεί προστασία για ολόκληρη την κοινωνία, από τις επιθυμίες και τη βία. Ο Αλλάχ λέει: { Ω, Προφήτη! Πες στις συζύγους και στις κόρες σου και στις γυναίκες των πιστών να ρίχνουν πάνω στο κορμί τους τους μανδύες τους, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται (ως έντιμες και σεβάσμιες γυναίκες) και έτσι δε θα ενοχλούνται. Και ο Αλλάχ είναι Γαφούρ (Συγχωρεί τα πάντα), Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος). } (33:59)

- Ζήτηση Άδειας Εισόδου: Το χαμήλωμα του βλέμματος και η ζήτηση άδειας εισόδου προκαλεί αγνότητα, και καθαρότητα της καρδιάς. Επιπλέον, το μη χαμήλωμα του βλέμματος προκαλεί μοιχεία στην κοινωνία, και οδηγεί σε μεγάλες αμαρτίες.

10- Αλ-Χαγιά' (σεμνότητα):

Ο Προφήτης () μάς περιγράφει την Αλ-Χαγιά' (σεμνότητα), λέγοντας: «Η σεμνότητα είναι μέρος της πίστης.» (Αλ-Μπουχάρι)

Αυτή, λοιπόν, η πίστη αποτρέπει τους Μουσουλμάνους από την τέλεση απαγορευμένων πράξεων, και η σεμνότητα (Αλ-Χαγιά') αποτρέπει τους Μουσουλμάνους από το να έχουν κακές αρετές. Η σεμνότητα είναι ένα μικρό επίπεδο και μέρος της πίστης, και δεν προσφέρει τίποτα άλλο σε έναν Μουσουλμάνο, παρά καλό στη συμπεριφορά, την ομιλία και την αντιμετώπιση της οικογενείας και της κοινότητάς του. Ο 'Ιμράν μπιν Αλ-Χασείν αφηγήθηκε: Ο Προφήτης () είπε: «Η Αλ-Χαγιά' (σεμνότητα) δεν φέρνει τίποτα άλλο, παρά καλό.» (Αλ-Μπουχάρι)

O Άμπου Μασ'ούντ αφηγήθηκε ότι ο Προφήτης () είπε: «Αν δεν νιώθεις ντροπή, τότε κάνε ό,τι θέλεις.» (Αλ-Μπουχάρι).

Λόγιοι είπαν: η σεμνότητα είναι στην πραγματικότητα ένα χαρακτηριστικό που κάνει τους ανθρώπους να απέχουν από την άσχημη συμπεριφορά και από το να καταπατήσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων.

Η σεμνότητα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Προφήτη Μωχάμμαντ (), σύμφωνα με την περιγραφή των συντρόφων του, «Ήταν ακόμα πιο ντροπαλός και από μια παρθένα πίσω από τη κουρτίνα της στο σπίτι. Και όταν δεν του άρεσε κάτι (δεν μιλούσε, αλλά) το καταλαβαίναμε από το πρόσωπό του.» (Ιμπν Χιμπάν)

Η σεμνότητα είναι ένα καλό χαρακτηριστικό για τους άνδρες, γιατί αυξάνει τα ήθη και τη συμπεριφορά τους, καθώς επίσης και για τις γυναίκες, γιατί διατηρεί την αξιοπρέπεια και την ευσέβειά τους. Η σεμνότητα είναι σαν ένα φόρεμα που καλύπτει το σώμα, αν κάποιος άνθρωπος την εγκαταλείψει, τα λάθη του και τα άσχημα ήθη του εκτίθενται.

19. ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ

Ζητώντας συγχώρεση από τον Αλλάχ, ο Αλλάχ εξαλείφει τις αμαρτίες. Ο Αλλάχ λέει: { Και αυτούς που, αν διαπράξουν ανηθικότητα ή σφάλλουν, μνημονεύουν τον Αλλάχ και ζητούν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους – και ποιος μπορεί να συγχωρέσει τις αμαρτίες πέραν του Αλλάχ; Και (αυτούς που) δεν επιμένουν σε ό,τι έκαναν ενώ γνωρίζουν. } (3:135)

Ο Αλλάχ λέει: { Και όποιος κάνει κάτι κακό ή αδικεί τον εαυτό του και έπειτα ζητά τη Συγχώρεση του Αλλάχ, θα βρει τον Αλλάχ Γαφούρ (Συγχωρεί τα πάντα), Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνο). } (4:110)

Ο Ιμπν Μασ'ούντ είπε: ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Αυτός που λέει: 'Αστάγφιρου Αλλάχ Αλ-λάδι λα ιλάχα ίλλα Χούγα Αλ-Χάιγιου Αλ-Καϊούμου, ουά ατούμπου Ιλάιχι (ζητώ τη συγχώρεση του Αλλάχ, δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, ο Ζωντανός, ο Αυτό-Συντηρούμενος, και στρέφομαι σ' αυτόν με μεταμέλεια)', οι αμαρτίες του θα συγχωρεθούν, ακόμα κι αν δραπέτευσε κατά τη διάρκεια της μάχης.» (Άμπου Νταούντ)

Ο Άνας είπε: Άκουσα τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ () να λέει: «Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, είπε: Ω, υιέ του Αδάμ, εφόσον Με καλείς και Με παρακαλάς, θα σε συγχωρέσω για όσα έχεις κάνει και δεν δίνω σημασία (σ' ό,τι έχεις κάνει). Ω, υιέ του Αδάμ, αν οι αμαρτίες σου έφταναν στα σύννεφα του ουρανού και έπειτα ζητούσες από Εμένα συγχώρεση, θα σε συγχωρούσα και δεν δίνω σημασία (σ' ό,τι έχεις κάνει). Ω, υιέ του Αδάμ, αν ερχόσουν σε Εμένα με αμαρτίες τόσο μεγάλες όσο η γη, και Με αντίκριζες, χωρίς να Μου αποδώσεις κανέναν εταίρο, θα σου έφερνα συγχώρεση, τόσο μεγάλη όσο αυτή.» (Ατ-Τίρμιδι)

Η συγχώρεση καθαρίζει και εξαγνίζει τις ψυχές και τις καρδιές. Λέγεται: Αυτός που ζητά συγχώρεση από τον Αλλάχ για κάποια αμαρτία, θα είναι μετά σαν να μην την έχει διαπράξει (αν δεχτεί ο Αλλάχ τη μεταμέλειά του).

Επιπλέον, η συγχώρεση είναι ένα μέσο αύξησης της πρόνοιας του Αλλάχ, όπως ο Ίδιος λέει στα λόγια του Προφήτη Νώε, όταν υποσχόταν στο λαό του:

{ Είπα (σ' αυτούς): «Ζητήστε συγχώρεση απ' τον Κύριό σας, στ' αλήθεια, Αυτός συγχωρεί τα πάντα· * Θα σας στείλει άφθονη βροχή, * Και θα αυξήσει τον πλούτο και τα παιδιά σας, και θα κάνει για σας κήπους, και θα κάνει για σας ποτάμια.» } (71:10-12)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ () μάς συμβούλεψε να ζητάμε συγχώρεση για τον εαυτό μας και όλους τους Μουσουλμάνους. Ο Αλλάχ λέει: { Και ζήτα συγχώρεση για την αμαρτία σου, και επίσης (για τις αμαρτίες) των πιστών ανδρών και των πιστών γυναικών. } (47:19)

Ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκε: Άκουσα τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ να λέει: «Μα τον Αλλάχ! Ζητώ τη συγχώρεση του Αλλάχ και στρέφομαι σ' Αυτόν με μεταμέλεια περισσότερες από εβδομήντα φορές την ημέρα.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Ιμπν 'Όμαρ είπε: Μετρήσαμε τον Αγγελιαφόρο () να λέει εκατό φορές κατά τη διάρκεια μίας σύναντησης: «Ραμπ ιγφίρ λι, ουά τουμπ 'αλάγια, Ίν-νακα Αν-τα Ατ-Ταουάμπου Αρ-Ραχείμ. (Κύριέ μου! Συγχώρεσέ με, και δέξου τη μεταμέλειά μου. Πράγματι, είσαι Ατ-Ταουάμπου (Αυτός που δέχεται τη μεταμέλεια) και Αρ-Ραχείμ (Παντελεήμων)(Άμπου Νταούντ και Ατ-Τίρμιδι).

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () διατάχθηκε να ζητήσει συνεχώς συγχώρεση, ιδιαίτερα πριν το θάνατο. Ο Αλλάχ λέει: { Έτσι, να δοξάζεις και να επαινείς τον Κύριό σου, και να ζητήσεις τη συγχώρεσή Του. Στ' αλήθεια, είναι Αυτός που αποδέχεται τη μεταμέλεια και συγχωρεί. } (110:3)

Η Αΐσα ανέφερε: Πριν το θάνατό του, ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () συνήθιζε να προσεύχεται τακτικά: «Σουμπχάνακα ουά μπιχάμντικα. Ασταγκφίρουκα ουά ατούμπου Ιλάικα (Δόξα σε Σένα και έπαινος. Ζητάω τη συγχώρεσή Σου και στρέφομαι σε Σένα με μεταμέλεια)(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Επιπλέον, η συγχώρεση απομακρύνει την αγωνία και επιφέρει την πρόνοια. Ο Ιμπν Αμπάς είπε: ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Αν κάποιος αναζητά διαρκώς συγχώρεση (από τον Αλλάχ), ο Αλλάχ θα ορίσει γι' αυτόν μια διέξοδο από κάθε αγωνία και ανακούφιση από κάθε ανησυχία, και θα παρέχει μέσα επιβίωσης για αυτόν, από εκεί που δεν το περιμένει.» (Άμπου Νταούντ)

Ο Αλλάχ αγαπά τους ανθρώπους που ζητούν συγχώρεση. Ο Αλλάχ λέει:

{ Και ζήτα συγχώρεση από τον Αλλάχ, στ' αλήθεια, ο Αλλάχ είναι Γαφούρ (Συγχωρεί τα Πάντα), Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος). } [Σούρα αν-Νισά (106)]

Σύμφωνα με μια αφήγηση, ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () είπε: «Μα Αυτόν, στα Χέρια του Οποίου βρίσκεται η ψυχή μου, αν δεν είχατε διαπράξει αμαρτίες, ο Αλλάχ θα σας απομάκρυνε και θα σας αντικαθιστούσε με κάποιους άλλους που θα αμάρταιναν και θα ζητούσαν τη συγχώρεση του Αλλάχ, και θα τους συγχωρούσε.» (Μόσλεμ)

Ο Αλλάχ υποσχέθηκε στον πιστό που αναζητά συγχώρεση από τον Αλλάχ: { για τους ευσεβείς υπάρχουν κήποι (Παράδεισος). } (3:15)

Συνέχισε να απαγγέλεις με τον ανώτατο τρόπο αίτησης συγχώρεσης με σταθερή πίστη, και θα ανήκεις στους ανθρώπους του Παραδείσου.

Ο Σαντάντ μπιν Άους αφηγήθηκε: Ο Προφήτης () είπε: «Ο ανώτατος τρόπος να ζητήσετε συγχώρεση από τον Αλλάχ είναι: «Αλλάχουμα 'Άν-τα Ράμπι, λα ιλάχα ίλλα 'Άν-τ, Χαλάκτανι ουά 'άνα 'άμπντουκα, ουά 'άνα 'αλά 'Άχντικα ουά Ουά'ντικα μα εστατά'τ, 'α'ούδου Μπίκα μιν σάρι μα σανά'τ, 'αμπού'ου Λάκα Μπινι'μάτικα 'αλάι, ουά 'αμπού'ου Λάκα μπιδάνμπι, Φάγφιρ λι, φα'ίνναχου λα γιάγφιρου Εδ-Δουνούμπα ίλλα 'Άν-τ.» (Ω, Αλλάχ, Εσύ είσαι ο Κύριός μου· δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται εκτός από Σένα. Εσύ με δημιούργησες, και είμαι ο δούλος Σου, και είμαι πιστός στον όρκο μου προς Εσένα (το να Σε λατρεύω χωρίς εταίρους), και πιστός στην Υπόσχεσή Σου προς εμάς (το να Ανταμείβεις τους πιστούς με τον Παράδεισο) με όλη την δύναμή μου. Αναζητώ σε Σένα καταφύγιο από το κακό που διέπραξα. Αναγνωρίζω τις πολλαπλές ευλογίες Σου σε μένα, Αναγνωρίζω τις αμαρτίες μου, Συγχώρεσέ με, γιατί κανείς δεν συγχωρεί αμαρτίες εκτός από Σένα). Ο Προφήτης () προσέθεσε. «Αν κάποιος το απαγγέλει κατά τη διάρκεια της ημέρας με σταθερή πίστη, και πεθάνει την ίδια ημέρα πριν το απόγευμα, θα είναι από τους ανθρώπους του Παραδείσου, και αν κάποιος το απαγγέλει τη νύχτα με σταθερή πίστη, και πεθάνει πριν το πρωί, θα είναι από τους ανθρώπους του Παραδείσου.» (Αλ-Μπουχάρι)

Ο Θαουμπάν ανέφερε: Κάθε φορά που ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ () τελείωνε την προσευχή του, ικέτευε για συγχώρεση τρεις φορές [λέγοντας, 'Αστάγφιρου Αλλάχ' (3 φορές)].

Ζητάμε από τον Αλλάχ συγχώρεση αν υπάρχουν λάθη, παραβλέψεις ή σφάλματα, Αμήν!

Επίλογος

Τελικά, ζητάμε από τον Αλλάχ να μας διδάξει όσα δεν ξέρουμε και να μας ωφελήσει με όσα μάθαμε. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι ο Γενναιόδωρος. Η τελευταία μας προσευχή είναι όλη η δόξα και οι ευχαριστίες να είναι στον Αλλάχ, τον Κύριο των Κόσμων και ειρήνη σε όλους τους προφήτες και στον Προφήτη Μωχάμμαντ (), και σε όλους τους Συντρόφους και την οικογένειά του.[1] Δαμ Αλ-Χάουα (ذم الهوى).

[2] Ιχτιάρ Αλ-Άωλα (إختيار الأولى).

[3] Ταρείκ Αλ-Χακίκα (طريق الحقيقة).

[4] Ειρήνη και ευλογίες του Αλλάχ σ' αυτόν.

[5] Salvadora persica.

Κατηγορίες: