Μετάφραση των εννοιών της Σούρατ Αζ-Ζάλζαλα στα Ελληνικά

Περιγραφή

Μετάφραση των εννοιών της Σούρατ Αζ-Ζάλζαλα στα Ελληνικά, με εκφωνητή τον Χάλιντ Αλ-Μεχάνα.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: