Μετάφραση των εννοιών της Σούρατ Αλ-Φάτιχα στα Ελληνικά

Περιγραφή

Μετάφραση των εννοιών της Σούρατ Αλ-Φάτιχα στα Ελληνικά, με εκφωνητή τον Αμπντ Αλ-Ωαλέι Αλ-Αρκάνι.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες:

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει