Το Κοράνι και η λογική, Μέρος 1ο Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ

Το Κοράνι και η λογική, Μέρος 1ο Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ

Περιγραφή

Αυτό το video μιλάει για την πηγή του Κορανίου αναλύοντας και τις τρεις εκδοχές:
1- αν το Κορ’άν (Κοράνι) αποκαλύφθηκε από το Σατανά
2-Αν γράφτηκε από τον Προφήτη Μωχάμμαντ (Ευλογίες και ειρήνη σε Αυτόν)
3- Αν αποκαλύφθηκε από τον Αλλάα (Αλλάχ);

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Πηγές:

www.rasoulallah.net

Κατηγορίες: