Το Κοράνι και η λογική, Μέρος 2ο : Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Περιγραφή

Αυτό το video αναφέρετε στην πρόκληση του Αλλάα (Αλλάχ) προς τους άπιστους που λένε ότι ο Μωχάμμαντ επινόησε το Ιερό Κοράνι.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας