سنت های پیامبر

سنت های پیامبر برای اندروید

در دسترس هست با من

سنت های پیامبر  برای اپل

در دسترس هست با من

نویسنده :

شرح

ین اولین برنامه الکترونیکی و پیشرفته ای است که سنت های عملی و اذکار روزانه پیامبر را در بر گرفته و به دوازده زبان معروف و مهم دنیا ارائه گشته است. این برنامه در قالب متن، تصاویر و فایلهای صوتی بوده و ویژگیهای بارز و متعدد فراوانی دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

شرح مفصل

موضوع بندی علمی: