آداب زیارت مسجد نبوی

شرح

زيارت مسجد نبوي صلي الله عليه وآله و سلم قبل از حج يا بعد از حج سنت است به دليل حديثي كه أبو هريرة رضي الله عنه در صحيحين روايت مي كند كه پيامبر صلي الله عليه وآله سلم فرمودند :صلاة في مسجدي هذا خيرُ من ألف صلاة فيما سواه إلاالمسجدالحرام - "يك نماز در اين مسجد من بهتر از هزار نماز در غير آن است به جز مسجد الحرام"

Download
نظر شما برای ما مهم است