موضوع بندی علمی

فقه عبادات

ارکان اسلام و فقه عبادات، رمضان، حج و عمره، احکام پاکیزگی و طهارت، احکام حیض و نفاس، احکام نماز، نماز جمعه و مسائل مربوط به آن، احکام نماز سنت، نماز جنایز و احکام زکات، عشر ذی الحجه و قربانی و عقیقه، احکام قسم و نذورات

تعداد موضوعات: 2

  • PDF

    بیان احکام شرعی اسلام در مورد بیماران در حال مرگ، افراد متوفی و نحوه خاکسپاری و گرامیداشت آنهاست. یکی از زمینه‌هایی که برخی از مسلمانان در آن بدعت فراوان وارد کرده و از سنت رسول خدا فاصله گرفته‌اند. تشییع و تدفین و عزاداری برای مردگان است. نویسنده در این اثر، سنت حسنه پیامبر اکرم را در این باره بیان کرده است تا راهنمای جاوید مسلمین و زمینه بازگشت آن به راه حق باشد. وی با استفاده از احادیث مستند و صحیح پیامبر رحمت، سنت ایشان را در مورد عیادت، وصیت، غُسل، تشییع و دفن در 22 مقوله و موضوع دسته‌بندی کرده و برای هریک توضیحات کاملی ارائه نموده و احادیث پیامبر را در آن موردِ خاص ذکر کرده است. برخی از دیگر موضوعات عبارتند از: تلقین شخص در حال مرگ، محرّماتِ خویشاوندانِ متوفی، احکام غسل و تکفین و تشییع، کیفیت نماز میت، زیارت قبور، برگزاری مراسم کنار قبر، سفر به قصد زیارتِ قبور و چراغانی قبرها.

  • PDF

    باب اول: فتواهايي در احتضار. باب دوم: فتاوايي در غسل و كفن نمودن ميت. باب سوم: فتاوايي در نماز بر مرده. باب چهارم: فتاوايي در دفن و توابع آن. باب پنجم: فتاوايي در زيارت و توابع آن. باب ششم: فتاوايي در تعزيه. باب هفتم: فتاوايي در مخصوص به زني كه شوهرش مرده باشد.

نظر شما برای ما مهم است