معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 4

 • فارسی

  DOCX

  گزیده‌ای از کلام گهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. نویسنده در این اثر کوشیده است که با استفاده از صحیح‌ترین منابع و مصادر حدیثی، گفتارهای گوناگون رسول رحمت و حکمت صلی الله علیه وسلم را در موضوعات مختلف جمع‌آوری کند. هریک از احادیث این اثرِ مختصر، قاعده مهم و بزرگی از قواعد اسلام است. کتاب حاضر، مرجع مناسبی برای از بَرکردن روایات مهم و مشهور نبوی است، و به همین دلیل، اسناد روایات حذف شده است.

 • فارسی

  PDF

  مجموعه احادیثی است که از پیامبر اکرم صل الله عليه وسلم درباره احکام اسلام روایت شده و از جانب امام بخاری و امام مسلم در صحیحین آمده است. هدف از نگارش این اثر، آن است که مرجعی مختصر و سودمند برای پاسخ به سئوالات شرعی و نیازهای فقهی روزمره مسلمین فراهم آورد. نویسنده روایات نبوی را ذیل 20 موضوع مختلف جمع‌آوری کرده و موضوع را به باب‌های متعدد تقسیم نموده تا مطالعه و یافتن حدیث آسان‌تر باشد. برخی از موضوعات عبارتند از: طهارت، نماز، جنایز (مردگان)، زکات، روزه، حج، خرید و فروش، ازدواج، طلاق، لعان، قصاص، مجازات، سوگند و نذر، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، لباس، جهاد و آزادسازی بردگان.

 • فارسی

  PDF

  کتاب" بلوغ المرام"مجموعه ای مختصر از احادیث احکام است که محدث بزرگ امام احمد بن حجر عسقلانی رحمة الله علیه با دقت وکوشش فراوان از کتابهای معتبر ذیل جمع آوری نموده است: 1- مسند امام احمد بن حنبل 2- صحیح امام بخاری 3- صحیح امام مسلم 4 - سنن ابو داود 5- جامع امام ترمذی 6- سنن نسایی 7- سنن ابن ماجه 8- مؤطا امام مالک 9- مصنف ابن ابی شیبه 10- صحیح ابن خزیمه 11- صحیح ابن حبان 12- مستدرک حاکم 13- سنن کبری امام بیهقی 14- سنن دارقطنی15-معجم طبرانی 16- مسند بزار. مجموع کل احادیث این کتاب ارزشمند که بیان کننده ادله ی احکام است شامل 1358 حدیث می باشد، که امام ابن حجر عسقلانی با درایت ودقت آنها را برگزیده وبعد از هر حدیث درجه ی آن وکسانی که آن را روایت کرده اند؛ ذکر نموده است. کتاب "بلوغ المرام" پیوسته مورد توجه علما ودانشجویان حدیث نبوی بوده است

 • فارسی