موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

سنت های فطریه

تعداد موضوعات: 3

 • فارسی

  MP4

  سنت‌های فطری

 • فارسی

  PDF

  بررسی حرمت تراشیدن ریش در منابع حدیثی اهل سنت است. به تصریح نویسنده، هدف از نگارش این اثر، احیای سنت فراموش‌شده رسول‌الله- صلی الله علیه وسلم- درباره نحوه صحیح پیرایش موهای سر و صورت است؛ به این امید که مسلمانان ظاهر و باطن خود را با زیور سنت نبوی بیارایند و از این طریق، رضایت خدای متعال را کسب کنند. وی در بخش نخست کتاب، احادیث صحیحِ‌ رسیده از رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- را نقل و تفسیر نموده و نشان می‌دهد که بلند کردن ریش و کوتاه‌ کردن سبیل، در راستای فطرت انسان است. در ادامه، به توصیف شمایل مبارک پیامبر پرداخته و در پایان، مقدار شرعی ریش و حدِ ازاله آن را توضیح داده و فتوای ائمه مذاهب و عالمان دینی را در این مورد نقل می‌کند. بخش دوم کتاب، پاسخ به شبهات مخالفینِ حرمت تراش ریش و پرسش‌های متداول در این زمینه است.

 • فارسی

  PDF

  بیان سنت رسول اکرم درباره اصلاح و پیرایش موی سر و صورت است. نویسنده با اشاره به حرمت تراشیدن موی صورت به دلیل تشابه به کفار و مضرات بهداشتیِ آن، می‌کوشد تا با بیان صریح حکمِ اینگونه اقدامات، مسلمانان را با سنت حسنه نبی ارجمند اسلام آشنا سازد. وی تمام احادیث صحیحی را که از پیامبر در صحاح سته نقل شده‌اند، جمع‌آوری و به صورت موضوعی عرضه کرده است. عنوان برخی از فصل‌ها عبارت‌اند از: واجب‌بودن بلندکردن ریش و گرفتن سبیل، ریش رسول خدا و صحابه، موی سفید و رنگ‌کردن آن، علل حرمت ریش‌تراشی، حرمت کندن موهای سفید سر و صورت، و دیدگاه علما درباره تراشیدن ریش.