معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 3

 • فارسی

  PDF

  اصل این کتاب «متن الغاية والتقريب» نام دارد و دهها شرح و حاشيه بر آن نوشته اند، به نام م‍ؤلف آن به كتاب ابوشجاع معروف شده است، و در مقبوليّت اين كتاب همين بس كه هر شافعي مذهبي نخستين كتابي كه در فقه شافعي مي خواند، همين كتاب ابوشجاع است.

 • فارسی

  PDF

  بیان مختصر احکام فقهی اسلام بر اساس مذهب امام شافعی رضی الله عنه است. قاضی ابوشجاع اصفهانی کتاب حاضر را به درخواست برخی از شاگردانش و با هدف ارائه ساده مباحث و مفاهیم فقهی برای علاقه‌مندان مباحث فقهی و احکام اسلامی تألیف کرده است؛ از این روست که می‌بینیم از بیان پیچیده ی احکام و اصطلاحات خاص اجتناب کرده است. وی کتاب را با بیان احکام مربوط به طهارت آغاز کرده و در ادامه، مسایل مربوط به نماز، زکات، روزه و حج را شرح می‌دهد. سپس احکام معاملات، فرایض و ازدواج و طلاق را بازگو می‌کند. بحث در جنایات، حدود، جهاد و شکار موضوع بخش‌های بعدی کتاب است. شرح احکام نذر، شهادات و عتق کتاب را به پایان می‌برد.

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : علی آقا صالحی

  این کتاب در زمینه یکی از ائمه اربعه اهل سنت و فضایل ایشان و شاگردان و مذهب قدیم و جدید ایشان صحبت می کند.