معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 3

 • فارسی

  PDF

  نویسنده در این اثر مختصر، ابتدا به ده نوع رفتار اشاره می‌کند که نشانه دوستی با کافران و علاقه به آنهاست؛ و در ادامه، از نشانه‌های دهگانه علاقه و محبت به مؤمنان سخن می‌گوید. و ملاکهای دوستی و دشمنی در اسلام را بیان می‌کند و نشانه‌های هر گروه را برمی‌شمارد. وی در بخش پایانی کتاب نیز انسانها را به سه گروه کلی تقسیم می‌کند و وظیفه مسلمانان را در قبال نوع برخورد و رفتار با آنان شرح می‌دهد.

 • فارسی

  PDF

  يكي از ريشه هاي توحيد كه امروز بر مسلمانان پوشيده مي باشد اصل تولي و تبري است; و تا زماني كه اين اصل در زندگي مسلمانان وارد منطق بر موازين شرع اجرا نشود. انقلاب توحيدي كه بتواند دست استكبار را قطع نموده و ريشه هاي طاغوت را بخشكاند و مسلمانان را از زير سلطه و يوغ ظالمان آزاد ساخته و رهايي بخشد محقق نخواهد شد

 • فارسی

  MP3

  دوستی و دشمنی در اسلام