موضوع بندی علمی

ماه شوال

فتاوای مربوط به ماه شوال و شش روز، روزه ماه شوال

تعداد موضوعات: 1

  • PDF

    نویسنده مقاله، مشروعیت روزه‌ی شش روز از شوال را از احادیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ثابت نموده و فضیلت و بعضی از احکام آن را بیان کرده است.

نظر شما برای ما مهم است