موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

نشانه های قیامت صغری

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    روزی حرکت انسانی متوقف می‌شود، روزی فرا می‌رسد که حیات انسانی به نهایت خواهد رسید، حتی همه جهان هستی نابود خواهد شد، ستارگان خاموش می‌گردند، امواج دریاها متوقف می‌شوند، نباتات خشک و آب چشمه و جویبارها دگر بیرون نمی‌آیند. آنروز روز قیامت است