موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

عیسی مریم علیهما السلام

در اینجا مسائل مربوط به عقیده مسلمانان درباره پیامبر خدا و رسول خدا مسیح عیسی بن مریم علیهما السلام و همچنین حقیقت بشارت به پیامبر و رسول اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تعداد موضوعات: 1

نظر شما برای ما مهم است