معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    نویسنده : قريب الله مطيع

    کتاب مذکور در باره فضیلت دعا، و شروط دعا، آداب دعا، ساعاتیکه دعا قبول میگردد، چرا دعا قبول نمیگردد؟ چرا پیروزی مسلمانان به تاخیر می افتد؟ احادیث ضعیف در باره دعا، و دعا های برگزیده از قران و سنت.