معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 2

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : محمد جميل زينو

  به تصریح نویسنده، مقولۀ کفر و تکفیر در عصر حاضر، فتنۀ بزرگی است که جوانان اسلام را دچار سردرگمی و انحراف از آموزه‌های اصیل اسلامی کرده است؛ چنان که عامل بسیاری از درگیریها و مشکلات جهان اسلام به شمار می‌رود. او در این می‌کوشد تا با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و دیدگاه علمای جهان اسلام، این مقوله را به دقت بررسی کند و حقیقت مسئله را توضیح دهد. وی در آغاز مفهوم «کفر» و «ایمان» را توضیح می‌دهد و انواع آن را برمی‌شمارد؛ در بخش بعد، نظرِ علمای بزرگ جهان اسلام را دربارۀ تکفیر نقل می‌کند و شرایطی را تشریح می‌کند که تحققشان باعث خروج فرد از دایرۀ اسلام می‌گردد.

 • فارسی

  PDF

  مسلمانان غافل را به سوي پرستيدن قبرها دعوت کردند و بر روي اين قبرها گنبدهاي بسيار عظيمي برپا داشتند. و آنها را همچون قصرها آراستند. و خدمتکاراني در کنار اين قبرها گماشتند تا که مردم را به دور آنها طواف دهند; و به آنها ياد دهند که چگونه بجاي اينکه دست دعا بسوي الله تعالي دراز کنند; از اين مردگان حاجات خود را طلب نمايند. اين بلاي عظيم تقريبا تمام کشورهاي اسلامي را در برگرفت و مسلمانان بسياري را فريب داد; مگر کسانيکه اسلام حقيقي را شناخته بودند و مي دانستند که توحيد يعني چه و شرک چيست