موضوع بندی علمی

  • فارسی

    PDF

    نویسنده : ایوب شیخ وجیمی

    مسئله مورد بحث در اين كتاب «فتوای حرمت ذبایح و گوشت های کشتارگاه ها و قصابخانه های شهر و دیار و کشور ما و دیگر مسلمانان است» آيا گوشت ذبیحه های کشتارگاه و... حرام است چون ذبح کنندگان و قصابان مشرک اند، و یا چون اکثر مردمان کشور و شهر و دیار ما مشرک و کافراند و مسلمین اَقلّ هستند پس در چنین جامعه ای شک و شبهه حاکم است؟و...و

نظر شما برای ما مهم است