موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

لباس و زینت و عکس

تعداد موضوعات: 4

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : نعمت صدقی ترجمه : فرزانه غفاری

  کتابی را که پیش رو دارید، اثری گرانبها از زنی فاضل و دانشمند است. این بانوی بزرگوار با دقت و ظرافت خاصی، مظاهر عدم رعایت پوشش اسلامی و آثار فساد انگیز آن‌را مورد بررسی قرار داده است و در این رابطه به آیات قرآنی و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم استناد کرده است.

 • فارسی

  PDF

  بیان سنت رسول اکرم درباره اصلاح و پیرایش موی سر و صورت است. نویسنده با اشاره به حرمت تراشیدن موی صورت به دلیل تشابه به کفار و مضرات بهداشتیِ آن، می‌کوشد تا با بیان صریح حکمِ اینگونه اقدامات، مسلمانان را با سنت حسنه نبی ارجمند اسلام آشنا سازد. وی تمام احادیث صحیحی را که از پیامبر در صحاح سته نقل شده‌اند، جمع‌آوری و به صورت موضوعی عرضه کرده است. عنوان برخی از فصل‌ها عبارت‌اند از: واجب‌بودن بلندکردن ریش و گرفتن سبیل، ریش رسول خدا و صحابه، موی سفید و رنگ‌کردن آن، علل حرمت ریش‌تراشی، حرمت کندن موهای سفید سر و صورت، و دیدگاه علما درباره تراشیدن ریش.

 • فارسی

  PDF

  دیدگاه شرع اسلام را درباره برداشتن موی ابرو و صورت بیان کرده و به مضرات و آفات بهداشتی و پزشکی‌ای اشاره می‌کند که در نتیجه این کار حاصل می‌شود. نویسنده در آغاز، معنای لُغوی کلمه «النمص» (باریک‌کردن ابرو) را که صراحتاً در روایات از آن نهی شده است، بازگو کرده و اقوال ابن اثیر، نووی، فیروز آبادی، ابن منظور و زمخشری را در این باره نقل می‌کند. وی باریک‌نمودن ابروها را در اسلام جایز نمی‌داند و دو دسته دلیل قرآن و سنت پیامبر را در این زمینه ذکر می‌کند، در بخش سوم کتاب فتاوای علما و دانشمندان بزرگ معاصر را در مورد برداشتن موی ابروها بیان می‌کند و در پایان این عمل را از دیدگاه پزشکی بررسی کرده و اثرات سوء آن را به بدن ذکر می‌کند.

 • فارسی

  PDF

  بیان احکام شرعی درباره نحوه پوشش و آرایش زنان در جامعه اسلامی است. نویسنده با اشاره به رواج مظاهر فریبنده پوشش و آرایش زنان غربی در کشورهای اسلامی، آن را خلاف شرع اسلام و سنت رسول دانسته و به تفصیل آنها را بررسی و دلایل مغایرت هر یک را با آموزه‌های ناب اسلامی ذکر می‌کند.