معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    نویسنده : علی حسین امیری

    در این مقاله به بحث پیرامون تهمتهای شیعه در مورد جنگ حضرت ابوبکرو صحابه با اهل رده می پردازیم و نشان می‌دهیم که داشتن چنین اعتقاداتی در مورد حضرت ابوبکر و صحابه کاملا اشتباه است، و مانند تهمتهای دیگر شیعه دارای پایه و اساسی نیست.