معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 2

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : عبدالله موحد

  در مورد برخی از قهرمانان اسلام می باشد که در پیروزی مسلمانان نقش داشته اند از جمله صلاح الدین ایوبی و نور الدین زنگی.

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : ایوب گنجی

  حقايقى از جنگ جمل و صفين مختصری است از حقايقی که در قرن اول هجری در ميان اصحاب و ياران پيامبر -صلی الله عليه وسلم- رخ داده است و متأسفانه بعضی ها آن را مغرضانه نقل نموده و از آن برداشهای سوء کرده و به خورد جامعه داده اند