قهرمانان اسلام

نویسنده : عبدالله موحد

شرح

در مورد برخی از قهرمانان اسلام می باشد که در پیروزی مسلمانان نقش داشته اند از جمله صلاح الدین ایوبی و نور الدین زنگی.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه