موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

کتابهای متنوع در فرق و ادیان و مذاهب

تعداد موضوعات: 6

 • فارسی

  PDF

  در این کتاب اثبات خواهد شد که برخی مدعیان که می گویند ما عقاید وهابیت را رد می دهیم در واقع این عقاید اهل سنت و جماعت می باشد که آنها در پوشش مبارزه با وهابیت به عقاید اهل سنت اهانت می کنند.

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : عبدالرحمن فاتح

  در این کتاب حقیقت وهابیت بر اساس تحقیق و پژوهش بیان می کنند.

 • فارسی

  PDF

  این کتاب در بیان زندگی محمد بن عبدالوهاب پيشوای نهضت اصلاحی معاصر می باشد که آراء و نظرات علما درباره او و دعوتش بحث خواهد شد. در سال ۱۱۱۵ در شهر عُیَینه از توابع نجد متولد گردید. پدر وی، عبدالوهاب از قضات آن شهر به شمار می‌رفت. محمد، فقه حنبلی را در زادگاه خود آموخت. سپس برای تکمیل معلومات رهسپار مدینهٔ منوره شد و در آنجا به تحصیل حدیث و فقه پرداخت.

 • فارسی

  PDF

  پژوهشی جامعی است که به بیان انگیزه جنبش اصلاح دینی محمد بن عبدالوهاب در قرن 12 هجری در شبه جزیره عربستان پرداخته و اصول عقیدتی این گروه از موحدینِ مصلح را بازگو می‌کند. هدف از نگارش این اثر، ادای احترام به شیخ محمد بن عبدالوهاب و دفاع از آرمآنها و باورهای وی در برابر دشمنان مُغرضِ آن بزرگوار است. نویسنده در آغاز، وضعیت نجد (منطقه میانی جزیرة العرب) را پیش از دعوت شیخ، در زمان خلافت امویان، عباسیان و عثمانیان شرح داده است. وی پس از توضیح اوضاع جهان اسلام در هنگام ظهور دعوت، مختصری از زندگی، خانواده، نسب و تحصیلات شیخ را بیان می‌کند. سپس حقیقتِ حرکتِ اصلاحی، یا آنچه را که شیعیان، «وهابیت» می‌خوانند به تفصیل شرح داده و به اتهامات و افتراهایی که به آن وارد کرده‌اند، پاسخ می‌گوید. در فصل بعد، به منظور شفاف‌سازی پیامِ نهضت شیخ، روش و عملکرد او را در دعوت به سوی حق و آموزه‌های حقیقی دین، مورد مداقه قرار می‌دهد. معرفی منابع معرفتیِ جنبش محمد بن عبدالوهاب و بیان تفصیلی عقاید و آموزه‌های او در فصل بعدی آمده است. نویسنده در ادامه، با ارائه دلایل محکم از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم، بر کلیه اتهامات و دروغ‌هایی که به شیخ نسبت می‌دهند، خط بطلان می‌کشد. سپس، شهادت شخصیت‌های دینی و پژوهشگران علوم اسلامی را درباره حرکت اصلاح طلبانة شیخ و آثار و برکات آن بیان کرده و در پایان، به توضیح نظام سیاسی و مذهبی عربستان سعودی پرداخته و میزان تأثیرپذیریِ آنان از عقاید شیخ و دستاوردهای جنبش او را شرح می‌دهد.

 • فارسی

  PDF

  بی‌تردید کتاب (تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية) نوشتة دکتر محمد بن سعد الشویعر کتاب خوب و مفیدی است که نویسنده در آن به رد و ابطال شبهاست و افتراهای دروغین و ظالمانه‌ای که از سوی دشمنان کنیه توز اسلام به شیخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله و دعوت تجدیدی‌اش نسبت داده می‌شود پرداخته است. آنان از نام (وهابیت) یا (وهبیت) سوء استفاده می‌کنند که نام فرقه‌ای از اباضیه (خوارج) است که به عبدالوهاب بن رستم نسبت داده می‌شود. در قرن دوم هجری به دشمنی با اهل سنت و مخالفت با تعالیم اسلام ظهور کرد و در شمال آفریقا انتشار یافت. مؤلف در این کتاب ثابت کرده است که نامگذاری دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب به وهابیت به دو دلیل اشتباه است. 1- اشتباه تاریخی. 2- اشتباه لفظی. وهابیتی که علمای اسلام مردم را از آن بر حذر داشته‌اند، در قرن دوم هجری بود، همچنین وهابیت نسبت دادن فرقه به نام پدر فرد است کاملاً اشتباه است. زیرا این کار نسبت دادن شیء به غیر اصل خودش است. همچنین توصیه می‌کنیم که این کتاب، جهت خدمت به اسلام، نشر علم شرعی و رد شبهاست و ادعاهای دشمنان دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله از سوی دوستان اعم از دعوتگران و دیگر کسانی که توانایی ترجمه آن را دارند، به زبانهای دیگر ترجمه شود. هرگاه صحت ترجمه و خالی بودن آن از اشکال محرز شود، ریاست این مرکز آماده همکاری کامل، بازنگری و کمک به چاپ ترجمه کتاب خواهد بود. از خداوند می‌خواهیم که قلب‌ها و اعمال ما را اصلاح، دینش را یاری و شعارش را چیره نماید و دشمنان اسلام را در همه جا خوار و نابود سازد. او شنوا و نزدیک است.

 • فارسی

  PDF

  کشف چهره واقعی کسی‌که این خاطرات را برای تخریب دعوت محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ساخت، این کتاب در واقع ساختگی بودن این خاطرات را بیان و اثبات می نماید.