شورش اهل رده

شرح

در این مقاله به بحث پیرامون تهمتهای شیعه در مورد جنگ حضرت ابوبکرو صحابه با اهل رده می پردازیم و نشان می‌دهیم که داشتن چنین اعتقاداتی در مورد حضرت ابوبکر و صحابه کاملا اشتباه است، و مانند تهمتهای دیگر شیعه دارای پایه و اساسی نیست.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه