بیان آنچه از مساجد مدینه زیارت آن جایز و غیر جایز است

شرح

در اين كتاب بيان آنچه از مساجد مدينه زيارت آن جايز و غير جايز است و بدنبال آن فصلى در احکام زیارت و آداب مدینه نبوی آمده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه