آیا فرزندان حضرت علی با خلفا همنام بودند؟

شرح

مراجع مدعی تشیع در جواب به اینکه چگونه حضرت علی و امامان نام فرزندان خویش را ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه می گذاشته اند و این نشانه دوستی میان ایشان بوده و نه دشمنی، می گویند: خوب است بدانیم: نام جد اعلای پیامبر، عمر بوده است و همینطور نام عثمان به جهت عثمان ابن مظعون صحابی گرانقدر پیامبر اتخاذ شده است و ابوبکر نیز کنیه است نه اسم، لذا در هر سه مورد با قاطعیت نمی توان گفت که نامگذاری های آن حضرت به دلیل محبت علی به خلفاء بوده است!!!در جواب باید گفت: اولا: مگر در آن زمان قحطی اسم بوده که حضرت علی مانند خلفا نامگذاری کرده است، و آیا این عمل حضرت علی باعث گمراهی مردم بی اطلاع نمی شده است؟!(مگر نزد شما عمل امام حجت نیست؟)

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

شرح مفصل

  آیا فرزندان حضرت علی با خلفا همنام بودند؟

  نویسنده: علی حسین امیری

  منبع: http://islamtxt.net/

  مراجع مدعی تشیع در جواب به اینکه چگونه حضرت علی و امامان نام فرزندان خویش را ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه می گذاشته اند و این نشانه دوستی میان ایشان بوده و نه دشمنی، می گویند: خوب است بدانیم: نام جد اعلای پیامبر، عمر بوده است و همینطور نام عثمان به جهت عثمان ابن مظعون صحابی گرانقدر پیامبر اتخاذ شده است و ابوبکر نیز کنیه است نه اسم، لذا در هر سه مورد با قاطعیت نمی توان گفت که نامگذاری های آن حضرت به دلیل محبت علی به خلفاء بوده است!!!

  در جواب باید گفت: اولا: مگر در آن زمان قحطی اسم بوده که حضرت علی مانند خلفا نامگذاری کرده است(فراموش نکنید اسامی فراوان دیگری همچون اسامی پیامبران و نامهای دیگر عربی وجود داشته و حتما لزومی به استفاده از نامهای ابوبکر و عمر نبوده است)و آیا این عمل حضرت علی باعث گمراهی مردم بی اطلاع نمی شده است؟!(مگر نزد شما عمل امام حجت نیست؟)

  آیا صحیح بوده که امام شیعیان همنام با غاصبین خلافت نامگذاری کند؟!! آن هم در همان زمانی که اوج غصب خلافت بوده است به زعم شما؟ مگر به زعم شما عمر قاتل فاطمه و جنین داخل شکمش نبوده است؟ پس آیا عاقلانه است که حضرت علی نام قاتل همسر خویش و جنین داخل شکمش را برای فرزند خود انتخاب کند؟ و مردم چه می گفته اند؟ و حسن و حسین چه می گفته اند؟ یعنی هیچ نام دیگری نبوده که علی تنها از همین نام استفاده کرده است؟(امیدواریم ذره ای عقل نصیب شما شود)

  اینکه این اسامی نام کسانی دیگر همچون جد پیامبر بوده است مهم نیست، بلکه مهم این است که در آن موقع این اسامی، اسامی اشخاصی بوده اند که به زعم شما غاصب خلافت و حق الهی علی و قاتل همسرش و ظالم و منافق بوده اند و یعنی نعوذبالله جزء بدترین انسانها بوده اند، بنابراین در آن زمان حضرت علی نمی بایست به هیچ عنوان از این اسامی استفاده می کرده است، یعنی در زمان اوج غصب خلافت و درگیری با ایشان(اگر این نامگذاری در سالها و قرون بعدی بود، می توانستید بگویید که ربطی به خلفا نداشته است که البته این پاسخ نیز بی معناست، چون حتی هم اکنون نیز این اسامی برای مسلمین و همه دنیا تنها یادآور همان خلفا هستند و برای همین است که شیعیان از این اسامی استفاده نمی کنند، ولی جالب اینجاست که حتی همین نامگذاری تنها در سالهای بعدی صورت نگرفته، بلکه در همان موقع و توسط خود حضرت علی نیز صورت گرفته تا بهانه ای برای منافقین تفرقه جو باقی نماند)

  ثانیا: حضرت علی به فاصله زمانی خلفا بسیار نزدیک و متصل بوده است نه مثلا به جد پیامبر و این نامگذاری در ذهن مردم همان خلفا را زنده می­کرده است که با ایشان بوده اند و یا اینکه زمان اندکی از رحلت آنها گذشته بوده است، ثالثا: اگر این نامها ربطی به خلفا نداشته اند و مربوط به جد پیامبر و صحابی دیگر بوده اند، پس چرا شما شیعیان نیز هم اکنون در ایران بر فرزندان خویش چنین نامگذاری نمی کنید؟ چرا حتی ادارات ثبت شما نیز اجازه چنین نامگذاری را نمی دهند؟!! شاید کسی بخواهد نام جد پیامبر و یا نام صحابی پیامبر ، عثمان ابن مظعون را برای فرزند خویش انتخاب کند، پس چگونه است که این از نظر شما و همه مردم شیعه در ایران، عملی زشت و ناپسند است؟ مگر شما نام جد پیامبر و یا صحابی ایشان را زشت و ناپسند می دانید؟!!(در ضمن نمی توانید فوری بگویید که طبق مذهب ما شیعیان این نامگذاری صحیح نیست، چون اگر شما شیعه علی هستید می بایست به امام خویش اقتدا کنید و مانند او نام فرزندان خویش را بنام خلفا بگذارید، چون شیعه عمل امام را حجت می داند. بنابراین نتیجه می گیریم که شما شیعه علی نیستید و احتمالا شیعه جناب مجلسی هستید.

  در ضمن در همان زمان نیز به زعم شما همه مردم از امامت و جانشینی حضرت علی خبر داشته اند و حتی در غدیرخم با او بیعت کرده اند و این یعنی مردم به غاصب بودن خلفا واقف بوده اند، بنابراین نمی توان گفت که این نامگذاری در آن زمان صحیح و عادی بوده، ولی در زمان فعلی جایز نیست.)

  رابعا: شما پرواز یک پشه در هوا را نشانه ای برای خلافت حضرت علی می دانید و مثلا پنهان بودن قبر فاطمه و یا قهر کردن او با ابوبکر را نشانه ای برای خلافت الهی علی در تاریخ ذکر می کنید و می گویید این اعمال برای آیندگان و برای ما بوده تا از این نشانه ها پی به حقیقت ماجرا ببریم!!! حال طبق همین استدلال ما نیز می گوییم آیا حضرت علی نمی توانست حداقل از این اسامی استفاده نکند و از نامهای دیگری که وجود داشته اند استفاده کند تا بدین طریق همه بفهمند که او با خلفا بد بوده و نسبت به ایشان محبتی نداشته است؟!! و این نیز در تاریخ نشانه ای شود برای آیندگان، ولی می بینیم که از این نامها استفاده شده و چطور به گمراه شدن مردم توجهی نشده است؟

  البته باید گفت همه اینها (به کوری چشم شما) نشانه دوستی و محبت میان ایشان بوده و اتفاقا اینها نشانه ای برای من و شماست تا از افکار احمقانه و تفرقه جو پرهیز کنیم و فریب دشمنان اسلام را نخوریم، خامسا: در مورد این اسامی باید توجه داشته باشید که این اسامی نام خلفای مسلمین و جانشینان خاتم الانبیاء و اصحاب کباری بوده که در طول ۲۳ سال در جنگها و در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حضور داشته اند و با ایشان پیوند خویشاوندی داشته اند و پس از او نیز بر ۳ امپراطوری بزرگ جهان در آن زمان حکمفرمایی داشته اند و حتی قبور ایشان نزدیک قبر نبی اکرم می باشد، پس مسلم است که توجه مسلمین به ایشان بسیار زیاد بوده است و اشخاصی که نام ایشان را داشته اند، بطور حتم در ذهن مردم همان خلفا را زنده می کرده اند

  برای مثال باید گفت: چطور در ایران تا قبل از انقلاب سال۱۳۵۷ که باعث سقوط رژیم شاهنشاهی و روی کار آمدن نظام ولی فقیه و جناب روح الله خمینی شد، هیچ کس نام روح الله را بر فرزند خویش نمی گذاشت؟ ولی پس از انقلاب مشاهده شد که بسیاری از مردم از این نام استفاده نمودند و بطور حتم منظورشان از این نامگذاری، تنها مشابهت داشتن با نام رهبر انقلابشان روح الله خمینی بوده است و نه هیچ کس دیگر و حتی هم اکنون نیز با گذشت بیش از ۳۰ سال از آن زمان، باز این نامگذاری همه را به یاد همان روح الله خمینی می اندازد، پس آیا معقول است که در زمان حضرت علی کسی متوجه نام صحابه و خویشان پیامبر که خلیفه مسلمین نیز بوده اند، نبوده باشد و به یاد ایشان نیفتد؟! اگر علی با خلفا دشمن بوده و هیچگونه دوستی با ایشان نداشته و دستگاه خلافت را غاصب می دانسته، ولی از طرفی دیگر آمده و نام فرزندان خویش را همنام با همین خلفا انتخاب کرده است، مانند این می ماند که مخالفین انقلاب در ایران که ایشان را ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه و منافق می خوانند، بیایند و نام فرزندان خویش را بنام رهبر انقلاب یعنی روح الله بگذارند، آیا چنین چیزی عجیب نیست؟ خلفا به زعم شما، دشمن درجه یک علی و اهل بیت بوده اند و حتی از قتل و آتش زدن خانه ایشان هم هراسی نداشته اند، خوب آیا منطقی است که انسانی بیاید و نام بزرگترین دشمن خویش را برای فرزندش انتخاب کند؟! دشمنی که به زعم شما، دشمن اسلام و مسلمین بوده است(آری مذهب پر از دروغ، همیشه دچار تناقضات خود می گردد)

  سادسا: در مورد نام ابوبکر که کنیه است و نه اسم!! باید گفت که خیلی با نمک هستید. مثلا پسر حضرت علی، کنیه اش ابوبکر بوده و نه اسمش؟ پس اسمش چه بوده است؟ شما خودتان را به خواب زده اید و یا اینکه مردم را خیلی احمق حساب کرده اید. حتی پس از گذشت قرنها از صدر اسلام باز می بینیم که بسیاری از مسلمین و علمای اسلامی نام ابوبکر را با افتخار انتخاب می کنند، پس لابد همه اینها کنیه هستند و نه اسم؟!! آیا اینقدر اسم و یا همان کنیه وجود نداشته که حضرت علی آمده و فقط از همین مورد برای فرزند خویش استفاده نموده است؟! مگر در آن موقع قحطی اسم بوده که از کنیه استفاده کرده است؟ آن هم کنیه شخصی دیگر که مربوط به خودش می شده است،واقعا که باید برای شما تاسف خورد. تازه صحبت از مشابهت این اسامی با نام خلفاست و ما کاری با کنیه و اسم بودن آنها نداریم و بطور حتم شما منکر این نیستید که ابوبکر نام و یا لقب و کنیه همان خلیفه اول بوده است؟! و مثلا در آن زمان کنیه چه کس دیگری ابوبکر بوده که تازه اینقدر هم مورد توجه مردم بوده باشد؟ پس مشابهت پیدا کردن با خلیفه اول مطرح است که می بینیم حضرت علی این عمل را انجام داده است.