رد شبهات رافضی در مورد عمر بن خطاب رضی الله عنه

شرح

روافض در لباس تشیع و محبت اهل بیت، بزرگترین توهینات و افتراها را به رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اصحاب بزرگوار او بسته اند، این مقاله ردی است بر شبهات وارده در مورد نسب شریف خلیفه برحق عمربن خطاب رضی الله عنه.

Download
نظر شما برای ما مهم است