حجاب چرا؟

شرح

خواهر مسلمان! آنهايي كه به نام آزادي و دموكراسي مي‌خواهند عزت و كرامت و حرمت اسلامي‌ات را پايمال نمايند و تو را به كوچه و خيابان بكشند، دلسوز و خواهان آزادي‌ات نيستند بلكه مي‌خواهند جامعة اسلامي را به فساد بكشند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه