بدعت بودن مراسم شب نیمه شعبان

شرح

در این مقاله به بدعت بودن مراسم شب نیمه شعبان اشاره شده است و سپس به بیان دیدگاه علمای شام در چگونگی احیاء این شب پرداخته و در نهایت دیدگاه علماء در مورد نماز در این شب را عنوان کرده و با ذکر دلیل، قول را ترجیح داده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه