ترجمه صوتی قرآن حکیم

شرح

ترجمه صوتی قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا

منابع:

گروه رسانه ای حکمت

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است