• گروه رسانه ای حکمت "تعداد موضوعات : 122"

    شرح :«حکمت» نام مجموعه فیلمهای کوتاهی است که با موضوعات مختلف دینی، اجتماعی، علمی و خانوادگی می‌کوشد تا پیشنهادهایی برای بهتر بودن و بهتر زیستن ارائه دهد تا یک مسلمان فردی بنده شایسته برای پروردگار، و عضوی مفید و مؤثر برای خانواده و جامعه خود باشد. «حکمت» جهت‌گیری سیاسی نداشته و در پیِ تنش‌زایی مذهبی نیست؛ بلکه می‌کوشد تا با بهره‌گیری از تعالیم آسمانی قرآن، حکمت گهربار نبوی، رهنمود علمای دین و یافته‌های دانشمندان، زمینه‌ای فراهم آورد تا جویندگان طریقت، پویندگان حقیقت باشند. «حکمت» از شعار دادن و تکرار کلیشه‌ها شدیداً پرهیز می‌کند و سعی در بیان نکات و ضروریاتی دارد که جایشان در رسانه‌ها خالی است. ویدئوهای حکمت به کمک سایتها و برنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد.