چرا می گوییم سیدنا معاویه رضى الله عنه

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن چرا می گوییم سیدنا معاویه رضى الله عنه می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

موضوع بندی علمی: