داستان هند همسر ابوسفيان و همسر سعد

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن داستان هند همسر ابوسفيان و همسر سعد، می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

موضوع بندی علمی: