کمبود مسجد یا کمبود نمازگزاران مخلص ؟

شرح

موضوع این برنامه: کمبود مسجد یا کمبود نمازگزاران مخلص است، توسط استاد محمد صالح پردل ارائه شده ودر سایت صدای اسلام پخش گردیده است. در این موضوع اهمیت نماز ونابود شدن اخلاص در جامعه اختصاص دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه