• فارسی

    نویسنده : محمود الطحان ترجمه : فيض محمد بلوش

    اين كتاب سعی دارد دانشجويان و دانش‌پژوهان را با محتوا، سبك و رايج‌ترين تعريف‌ها و قالب‌های اصول و علوم حديث آشنا كند و دريچه‌ای بر فهم قرآن و حديث را فراروی ايشان بگشايد. درسی بودن كتاب نيز موجب شده است علاوه بر توضيح برخی واژه‌ها و اصطلاحات، تعليق‌هايی نيز برای تعميق بيشتر مطالب در ذهن فراگيران و حديث‌پژوهان فراهم آيد.

نظر شما برای ما مهم است