توضيحاتی در مورد زكات

شرح

رساله کوتاهی در مورد فلسفه پرداخته زکات و برکات آن برای جامعه اسلامی است. نویسنده با استفاده از آیات هدایتگر قرآن، دلایل وجوب پرداخت زکات برای مسلمانان را توضیح داده و زکات را دارای فواید دینی، تربیتی و اجتماعی متعددی می‌داند. وی در فصل‌های بعد، هریک از فواید زکات را به تفکیک بیان کرده و در پایان به پرسش‌های رایج در این باره پاسخ می‌گوید.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است