روش نماز پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

شرح

بیان شیوه نمازخواندن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. کتاب حاضر، یکی از بهترین و صحیح‌ترین کتاب‌ها در مورد نماز پیامبر خداست، زیرا مؤلف بدون تعصب به مذهب خاصی، سنت پیامبر را از خلال مهم‌ترین کتب حدیثی جمع‌آوری کرده است. وی در آغاز، سخنان ائمه حدیث (رحمهم الله) را در پیروی از سنت صحیح و ترک سخنان مخالف با حدیث نقل می‌کند و آنگاه، یکایکِ بخش‌های نماز را با استفاده از شیوه پیامبر اکرم آموزش داده و اعمال مستحب در هر بخش را بیان می‌کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه