دعوت مسیحیان به توحید در پرتو تعالیم قرآن و انجیل

شرح

فراخواندن مسیحیان به توحید، دعوت شگفتی نیست و نباید مایة خشم و موجب رنجش آنان شود، زیرا هر چند مسیح علیه السلام خود منادیِ یکتاشناسی و یکتاپرستی بود اما مسیحیا بعد از وی به گمراهه رفتند، در این کتاب با روش دعوت مسیحیان به توحید آشنا می شود

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است