پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی

نویسنده : علی سالوس

شرح

کتاب پژوهشی در اصول و فروع شیعه دوازده امامی نوشته استاد پژوهشگر دکترعلی سالوس در چهار جزء - عقیده ـ تفسیر ـ حدیث ـ فقه - شاهکاری است علمی که نویسنده محترم سالهای متمادی عمر خویش را در راه به ثمر رساندن آن صرف کرده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه