شمع های فروزان تاریخ

شرح

راز پیروزی امت اسلامی در فداکاری و شهادت طلبی و جانبازی نهفته است ماننداصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قهرمانهایی که در طول تاریخ اسلامی با جان خود شمعای فروزانی در مسیر هدایت امت افروختند

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است