عقیده‌ عصمت بین امام و فقیه از دیدگاه شیعه امامیه

شرح

بزرگترین تعالیم و عقاید شیعه پیرامون موضوع امامت و قضایای مربوط به آن همچون عصمت امامان و رجعت آنان بعد از غیبت دور می‌زند. دلیل عمده توجیهشان به این موضوع برمی‌گردد به تلاش آنان برای اثبات امامت علی و خلافت او بعد از پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم و اینکه او از طریق تعیین به اسم مستحق امامت است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه