پرسش و پاسخهایی پیرامون سَلَفيّت

نویسنده :

مرور:

شرح

اثری خواندنی است که اعتقادات سَلَفيّت را در قالب پرسش و پاسخ توضیح می‌دهد و به اعتراضات و اتهامات مخالفان پاسخ می‌گوید. نویسنده در این کتاب، با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، احادیث نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ و سخنان علمای جهان اسلام، ثابت می‌کند که صحیح‌ترین شیوه دینداری و اصیل‌ترین اعتقاد دینی، مربوط به دوران صدر اسلام و تأثیرگرفته از آموزه‌های رسول الله و صحابه پاک ایشان است. وی در خلال مطالب کتاب می‌کوشد تا به اتهاماتی که مخالفان این رویکرد نسبت به آن وارد کرده‌اند جواب دهد و نادرستيِ دیدگاههای روشنفکرانه را نشان دهد. این اثر، برای دعوتگران و افرادی که می‌خواهند با عقاید صحیح اسلامی شوند و دلایل قرآنی و منطقيِ اعتقاداتشان را بدانند مرجع مناسبی است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: