فقه احناف در پرتو آيات قرآن و احاديث

نویسنده :

ترجمه: فيض محمد بلوش

مرور:

شرح

احکام و مسايل فقهي مذهبی «حنفی» را با بهره‌گيری از آيات قرآن و روايات نبوي توضيح می‌دهد. اين اثر مرجع فقهي و عملي مناسبی براي برادران حنفی است؛ چنان که پاسخ بيشتر پرسشها و مسايل فقهي خود را در آن می‌يابند. نويسنده در هر بخش پس از بيان احکام مربوط به آن، آيات و رواياتي را که بر اساس آنها حکم بيان شده است نيز ارائه مي‌کند. برخي از موضوعات کتاب عبارتند از: طهارت، نماز، شهادت، زکات، روزه، اعتکاف، حج و جنايات.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه