تقسیم و ترتیب بندی کتاب قول مفید

نویسنده :

ناشر:

شرح

تقسیم و ترتیب بندی کتاب قول مفید: به زبان فارسی که دکتر هیثم سرحان حفظه الله آن را تالیف کرده است. این کتاب مختصر کتاب قول مفید شیخ محمد بن عثیمین رحمه الله می باشد که در عصر خودش از مفیدترین کتاب های عقیدتی که بر هرد مسلمان ضروری می باشد، به شمار می آید. در این کتاب به مسائلی که با اصل توحید در تضاد هست، یعنی شرک اکبر و به مسائلی که با کمال‌توحید یعنی شرک اصغر در تضاد هست اشاره شده است. مولف به شکلی ساده و زیبا بر اساس جدول‌ تقسیم‌ بندی نموده و در پایان هر قسمت به صورت مختصر آزمونی قرار داده است‌.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

موضوع بندی علمی: