อธิบายหนังสือกิตาบุตเตาฮีด

ผู้เขียน :

الناشر:

คำอธิบาย

อธิบายหนังสือกิตาบุตเตาฮีด : หนังสือเรียนภาษาไทย , ผู้ประพันธ์ดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , เป็นการสรุปเนื้อหาจาก "หนังสืออัลเกาลุมมุฟีด อะลากิตาบุตเตาฮีด" ผู้เเต่งชื่อเชคอัลอุศัยมีน - เราะห์ฮิมะฮุลลอฮฺ - ถือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์มากในปัจจุบัน เนื้อหาอธิบายหลักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซึ่งพระองค์ให้มันมีความสำคัญเหนือมนุษย์ทุกคน , เเละได้กล่าวถึงการตั้งภาคีใหญ่ต่อพระองค์อันเป็นสิ่งที่ทำลายรากฐานหลักการให้เอกภาพ ตลอดจนภาคีเล็กอันเป็นการปฏิเสธความสมบูรณ์ของการให้เอกภาพต่อพระองค์. ผู้ประพันธ์ได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม ด้วยการวางเนื้อหาในรูปเเบบตารางเเละเเบ่งประเภทต่างๆอย่างลงตัว , เเละได้บอกถึงเป้าหมายเเละความหมายของมันโดยภาพรวมอาศัยหลักฐานเเละร่องรอยเเหล่งอ้างอิงได้ , เเละจัดเรียงทุกเนื้อหาตามตัวบทเเล้วปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามเเละบททดสอบต่างๆ , ทั้งนี้ได้คำนึงไม่ให้เป็นการสรุปจนเกิดความบกพร่อง เเละยืดยาวจนเกิดความเบื่อหน่าย.

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก