หมวดหมู่เนื้อหา

معلومات المواد باللغة العربية

ตำรับตำราว่าด้วยหลักการยึดมั่น

จำนวนเนื้อหา: 2

  • ไทย

    PDF

    หนังสือว่าด้วยประเด็นสำคัญทางอะกีดะฮฺที่มุสลิมจำเป็นต้องรู้ นับตั้งแต่การรู้จักพระเจ้า ศาสนกิจที่พระเจ้าสั่งใช้, การรู้จักศาสนา ระดับขั้นของคำสอนในศาสนา เงื่อนไขของแต่ละขั้น, การรู้จักศาสนทูต ประวัติการกำเนิด การแต่งตั้ง เหตุผลที่ต้องมีศาสนทูต การศรัทธาต่อวันปรโลก รวมถึงเงื่อนไขของเตาฮีด หรือหลักศรัทธาเรื่องเอกภาพของอัลลอฮฺ (อัพเดทล่าสุด ม.ค.2017)

  • ไทย

    PDF

    อธิบายหนังสือกิตาบุตเตาฮีด : หนังสือเรียนภาษาไทย , ผู้ประพันธ์ดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , เป็นการสรุปเนื้อหาจาก "หนังสืออัลเกาลุมมุฟีด อะลากิตาบุตเตาฮีด" ผู้เเต่งชื่อเชคอัลอุศัยมีน - เราะห์ฮิมะฮุลลอฮฺ - ถือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์มากในปัจจุบัน เนื้อหาอธิบายหลักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซึ่งพระองค์ให้มันมีความสำคัญเหนือมนุษย์ทุกคน , เเละได้กล่าวถึงการตั้งภาคีใหญ่ต่อพระองค์อันเป็นสิ่งที่ทำลายรากฐานหลักการให้เอกภาพ ตลอดจนภาคีเล็กอันเป็นการปฏิเสธความสมบูรณ์ของการให้เอกภาพต่อพระองค์. ผู้ประพันธ์ได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม ด้วยการวางเนื้อหาในรูปเเบบตารางเเละเเบ่งประเภทต่างๆอย่างลงตัว , เเละได้บอกถึงเป้าหมายเเละความหมายของมันโดยภาพรวมอาศัยหลักฐานเเละร่องรอยเเหล่งอ้างอิงได้ , เเละจัดเรียงทุกเนื้อหาตามตัวบทเเล้วปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามเเละบททดสอบต่างๆ , ทั้งนี้ได้คำนึงไม่ให้เป็นการสรุปจนเกิดความบกพร่อง เเละยืดยาวจนเกิดความเบื่อหน่าย.