หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  สารอย่างย่อแปลเป็นภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาอาหรับ ว่าด้วยสถานะของคำปฏิญาณตนของมุสลิมว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ” กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำดังกล่าวในชีวิต เช่น ความประเสริฐของมัน หลักการและเงื่อนไขต่างๆ ความหมายและผลสะท้อนของมัน รวมทั้งประโยชน์ที่ส่งอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมจากคำปฏิญาณดังกล่าว

 • PDF

  บทกุนูต นาซิละฮฺ หรือนะวาซิล ซึ่งคัดสรรเพื่อใช้อ่านในยามเกิดวิกฤตกับชาวมุสลิม การขอดุอาอ์ถือเป็นอาวุธอันทรงพลังของผู้ศรัทธาที่จะใช้เป็นเครื่องมือให้อัลลอฮฺประทานความช่วยเหลือและปกป้องพวกเขาจากความชั่วร้ายของเหล่าศัตรูผู้อธรรม บทความจากเว็บ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  วันศุกร์ พูดถึงความสำคัญของการดูแลลูกหลานและเยาวชนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวพวกเขา เช่นการอบรมเรื่องอิบาดะฮฺ อัลกุรอาน การเข้าสังคม การดูแลสุขภาพ เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างไปกับสิ่งที่ไร้สาระและตกเป็นเหยื่อกระแสแห่งความการทำลายศีลธรรมและจริยธรรมของเยาวชนในสังคมยุคปัจจุบัน

 • PDF

  การพูดถึงความตาย และสิ่งที่อยู่หลังความตายมีผลต่อการปรับปรุงจิตใจตนเอง และกระตุ้นให้เกิดการสะสมเสบียงเพื่อกาลข้างหน้า และลดการหมกมุ่นในโลกดุนยานี้ ด้วยเหตุนี้เองท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม)จึงส่งเสริมให้พูดถึงความตายให้มากๆ และท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม)เองก็ได้ห้ามการที่มุสลิมจะอยากตายเพียงเพราะมีทุกข์ภัยมาประสบ เพราะคนเราไม่รู้หรอกว่า การมีชีวิตอยู่ต่อหรือการตายจะดีกว่า แต่ให้ขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงกำหนดสิ่งที่ดีกว่าแก่ตัวเขา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  อัล-ค็อมรฺ หรือสุรานั้นถือเป็นตัวการสำคัญของความชั่วร้ายทั้งปวง เป็นกุญแจสู่ความเสียหายและความเสื่อมเสียทั้งนี้ อัล-ค็อมรฺ ยังมีความหมายรวมไปถึงสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น กัญชา โคเคน ฝิ่น เฮโรอีน หรือยาเม็ดต่างๆ ที่ทำลายหนุ่มสาวมุสลิมในปัจจุบันนี้ โดยศัตรูได้ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือบั่นทอนกำลังของมุสลิม เพื่อให้พวกเขาห่างไกลจากศาสนา ทั้งนี้แม้กระทั่งในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมยาเสพติดเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้าม และหากใช้อย่างต่อเนื่องก็อาจะทำให้เสียสติได้ดังที่มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  รวมข้อคิดและคำตักเตือนสิบข้อแด่เยาวชนหนุ่มสาวและวัยรุ่นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1. ศาสนา ปัญญา และอารมณ์ รวมกันได้ไหม ? 2. คุณมีเป้าหมายในชีวิตไหม ? 3. วัยรุ่นกับการทำอิบาดะฮฺ 4. วัยรุ่นในครอบครัว 5. วัยรุ่นกับการแต่งกาย 6. วัยรุ่นกับการศึกษา 7. วัยรุ่นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. วัยรุ่นกับสื่อและเทคโนโลยี 9. วัยรุ่นกับการเมือง 10. วัยรุ่นกับความตาย

 • PDF

  ตัวอย่างชีวประวัติของคนหนุ่มสาวเศาะหาบะฮฺที่เป็นกำลังสำคัญของอิสลามในหน้าประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ อาทิ อะลีย์ บิน อบีฏอลิบ, อิบนุ อุมัร, อัซ-ซุเบรฺ, อัสมาอ์, อิบนุ อับบาส, สะอัด บิน อบีวักกอศ, อัน-นุอฺมาน บิน บะชีร, มุอาซ บิน อัมรฺ และ มุเอาวิซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและเอาเยี่ยงอย่างสำหรับหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน

 • DOC

  กล่าวถึงประเด็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาของหนุ่มสาวที่ครองโสดจนล่วงเลยวันอันสมควร ด้วยข้ออ้างต่างๆ ที่เป็นสาเหตุในเรื่องนี้ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่าด้วยเรื่องสภาพของหนุ่มสาวมุสลิมกับวันวาเลนไทน์ เป็นข้อตักเตือนเพื่อให้สังคมเห็นถึงพิษภัยของปัญหาการละเมิดขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ในเทศกาลของศาสนิกอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ หมิ่นเหม่ต่อการสูญเสียสภาพความเป็นมุสลิม

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันตามมุมมองของคำสอนอิสลาม รวมทั้งอธิบายจุดยืนที่มุสลิมจะต้องคำนึงถึงและเอาใจใส่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นอย่างระบาดและแพร่หลายในยุคนี้ ซึ่งจะเป็นทางรอดให้กับตัวเอง ครอบครัว และสังคมได้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้

 • MP3

  ผู้บรรยาย : อุสมาน ราษฎร์นิยม ผู้บรรยาย : ซอและห์ ตาเละ ผู้บรรยาย : มัสลัน มาหะมะ ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  เมื่อมุสลิมะฮฺขาดจริยธรรมสังคมจะเป็นเช่นไร? เสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยประเด็นของสตรีมุสลิมกับจริยธรรม และบทบาทต่างๆ ที่มุสลิมะฮฺต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อร่วมรังสรรค์ความสันติสุขและความสมดุลในสังคม อันเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  ไฟล์เีสียงบรรยายในหัวข้อ ซะกาตเครื่องมือพัฒนาสังคมมุสลิม อธิบายถึงความสำคัญของซะกาต ในฐานะเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาสังคมมุสลิม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม ผู้บรรยายได้ยกหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพในเชิงรูปธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

 • DOC

  บทความที่พยายามอธิบายถึงความสำคัญของซะกาต ในฐานะเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาสังคมมุสลิม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ อาทิ อิสลาม ศาสนาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิต ซะกาตเสาหลักต้นที่สามของศาสนาอิสลาม ทำไมต้องจ่ายซะกาต? ระหว่างซะกาตกับภาษี ความจำเป็นและบทบาทของซะกาตในการพัฒนาสังคมมุสลิม ความยากจนเป็นสาเหตุแห่งความล้าหลัง ซะกาตกับการศึกษา สรุปปิดท้าย

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของการเสพสุรา วิทยปัญญาในการห้ามเสพสุรา หลักฐานยืนยันกำหนดโทษการเสพสุรา บทลงโทษของผู้ที่ดื่มสุรา บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องยาเสพติด บทลงโทษของผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด บทบัญญัติว่าด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (อัลมุฟัตติรอต)

 • PDF

  ตัวอย่างบทบาทของมุสลิมะฮฺในการทำหน้าที่เป็นเสาหลักสำหรับคู่ชีวิตของนาง จากเรื่องเล่าของบรรดาภริยาท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม และเหล่าเศาะหาบิยาต ผู้เป็นบุปผชาติแห่งสวนสวรรค์

 • PDF

  หนังสือที่บรรจุข้อคิดและนาซีฮัตเกี่ยวกับเยาวชนและวัยรุ่นมุสลิม มีข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ อาิิทิ ความสำคัญของวัยรุ่น อันตรายของวัยหนุ่มสาว คุณสมบัติของวัยรุ่นมุสลิม วัยรุ่นมุสลิมเป็นพลังแห่งประชาชาติหรือไม่ ? วัยรุ่นมุสลิมและสิ่งแวดล้อม วัยรุ่นมุสลิมมีภารกิจอะไรบ้าง ? และนาซีฮัตเฉพาะสำหรับมุสลิมะฮฺ .. พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 • DOC

  นักเขียน : ซุฟอัม อุษมาน ตรวจทาน : อุษมาน อิดรีส

  สังคมในความคิด คือสังคมที่ดีซึ่งทุกคนต่างใฝ่ฝันและปรารถนาอยากจะเห็น จะทำอย่างไรเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมในความคิดให้เกิดขึ้น ? บทความนี้พยายามที่จะตอบคำถามดังกล่าวในกรอบของอิสลาม เป็นการจุดประกายความคิดเบื้องต้นสำหรับกระบวนการสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน

 • DOC

  สิ่งเสพติดวิกฤติของสังคม

หน้า : 5 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก