معلومات المواد باللغة العربية

ตัฟสีรอัลกุรอาน

จำนวนเนื้อหา: 123

 • ไทย

  PDF

  ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง อรรถาธิบายอัลกุรอานอย่างย่อสามญุซอ์สุดท้าย ส่วนที่สอง บทบัญญัติต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับมุสลิม อาทิ ประเด็นเรื่องอะกีดะฮฺและความเชื่อ บทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการทำความสะอาด การละหมาด ซะกาต ถือศีลอด หัจญ์ การงานของจิตใจ ดุอาอ์ต่างๆ บทขอพรเช้าเย็น การเป่ารักษา งานที่สนับสนุนให้ปฏิบัติ ข้อห้ามต่างๆ ในอิสลาม ภาพประกอบการอาบน้ำละหมาดและการละหมาด การเดินทางของมนุษย์สู่โลกนิรันดร

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอายะฮฺกุรสีย์ การรู้จักอัลลอฮฺผ่านอายะฮฺกุรสีย์ การศรัทธาจะสมบูรณ์อย่างไรถ้าไม่รู้จักอัลลอฮฺ ความสำคัญของการรู้จักอัลลอฮฺ ที่มีอิทธิพลใหญ่หลวงในชีวิตของมนุษย์ คุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺที่ทรงประกาศชี้แจงไว้ในอายะฮฺกุรสีย์ เป็นอายะฮฺแห่งเตาฮีดที่สามารถป้องกันญินและอิบลีสได้ ความหมายในแต่ละท่อนของอายะฮฺกุรสีย์ล้วนชี้นำไปสู่การยอมรับต่อเอกภาพของอัลลอฮฺและศิโรราบต่อความยิ่งใหญ่สูงส่งของพระองค์อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างและควบคุมสรรพสิ่งทั้งมวล

 • ไทย

  PDF

  อรรถาธิบายความหมายโดยรวมของสูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ ที่กล่าวถึงวันกิยามะฮฺและสภาพอันน่าสะพรึงกลัวในวันนั้น รวมทั้งบั้นปลายของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรก ตอกย้ำความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติความดีงามเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมีชีวิตในโลกหน้าอันถาวร เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  อธิบายความหมายของสูเราะฮฺอัฎ-ฎุฮา เป็นสูเราะฮฺที่ปลอบโยนท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งกล่าวถึงการที่อัลลอฮฺทรงปกป้องท่านและคอยช่วยเหลือท่าน และยังเตรียมผลรางวัลอันยิ่งใหญ่ในสวรรค์ให้อีกด้วย นับเป็นบุญคุณอันมหาศาลที่ท่านได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺ ควรค่าที่ต้องขอบคุณอย่างมาก เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  อธิบายเนื้อหาโดยสรุปจากสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ และข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้ โดยกล่าวสรุปพอสังเขปและกระชับเกี่ยวกับความประเสริฐของสูเราะฮฺ เหตุการณ์บางกรณีที่เกิดขึ้นกับเศาะหาบะฮฺว่าด้วยสูเราะฮฺนี้ สุนนะฮฺต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความหมายของเนื้อหา และบทเรียนที่ได้รับ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  บทความเตือนใจเกี่ยวกับความสำคัญของการศรัทธาและการยืนหยัดอยู่บนความดีจนกระทั่งหมดลมหายใจ ซึ่งจะเป็นสาเหตุแห่งการได้รับสวรรค์ และได้รับการแจ้งข่าวดีจากอัลลอฮฺโดยบรรดามะลาอิกะฮฺ ซึ่งทั้งปวงนั้นเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ล้นพ้นของอัลลอฮฺสำหรับผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  บทความสะกิดใจเกี่ยวกับความสุขสบายและความสำราญในสวนสวรรค์ ซึ่งอัลลอฮฺทรงเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่ยำเกรงต่อพระองค์ สวรรค์คือจุดปลายทางที่มนุษย์ต่างใฝ่หา เต็มไปด้วยความสุขและไม่มีความเหนื่อยยากใดๆ อีกต่อไป จึงควรมุ่งมั่นแสวงหาหนทางสู่สวรรค์อย่างจริงจัง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  อรรถาธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก กล่าวถึงคุณค่าและความประเสริฐของสูเราะฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนสามสูเราะฮฺที่ใช้ปัดเป่าเพื่อป้องกันตัวจากการมุ่งร้ายของผู้ไม่หวังดี ควรอย่างยิ่งที่มุสลิมจะใช้เป็นบทอ่านในชีวิตประจำวัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  อธิบายเนื้อหาความหมายจากสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ กล่าวถึงคุณลักษณะสี่ประการที่จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากความขาดทุน รวมถึงบทเรียนอันทรงคุณค่าอื่นๆ จากสูเราะฮฺสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยวิทยปัญญาอันมากมายเหลือคณา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัฎ-ฎุฮา อธิบายสาเหตุการประทานลงมาของสูเราะฮฺ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจและปลอบโยนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่พวกมุชริกีนได้กล่าวถากถางท่านเนื่องจากวะหฺยูจากอัลลอฮฺได้ตัดขาดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งบทเรียนบางประการจากสูเราะฮฺนี้

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัรหฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงการปลอบโยนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่ท่านต้องพบกับการทดสอบอันหนักหน่วงจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในสมัยของท่าน เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าแก่ประชาชาติอิสลามทุกยุคสมัยที่ต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆ มากมาย เพื่อจะได้ระลึกและใช้แนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นทางออกในการแก้ปัญหาของตนได้

 • ไทย

  PDF

  อธิบายความหมายและแยกย่อยเนื้อหาของอายะฮฺกุรสีย์ โองการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอาน พร้อมหลักฐานจากหะดีษที่กล่าวถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของอายะฮฺนี้ รวมถึงบทเรียนต่างๆ ที่มีประโยชน์สำหรับมวลมุสลิม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทอธิบายสูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวในวันสิ้นโลก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตามมาหลังจากนั้น ที่ทำให้มนุษย์เกิดความโกลาหลและอาการงงงวยอย่างใหญ่หลวง พร้อมทั้งอธิบายสภาพของมนุษย์ ณ สถานที่สอบสวนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีความละเอียดยิบแม้ว่าจะเล็กเท่าผงธุลี ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่ว สุดท้ายก็ชี้แนะแนวทางที่มนุษย์ควรเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต เป็นสูเราะฮฺที่พูดถึงสันดานของมนุษย์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ นั่นคือการที่มนุษย์นั้นมักจะหลงกับชีวิตในโลกดุนยา อันเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาหลงลืมอัลลอฮฺและวันแห่งการตอบแทน ทั้งนี้ได้อธิบายทางรอดจากคุณลักษณะอันชั่วร้ายดังกล่าวไว้ด้วย

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทนำเกี่ยวกับการฟังอัลกุรอาน และบทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ กล่าวถึงสภาพของวันกิยามะฮฺที่อัลลอฮฺได้ทรงตักเตือนมนุษย์ให้สำนึกถึงความโกลาหลและความน่าสะพรึงกลัวในวันนั้น โดยได้ย้ำถึงความจำเป็นในการใช้เวลาและความสุขสบายเพื่อเตรียมความดีให้เป็นทุนในการฟันฝ่าความหนักหน่วงของมัน ส่วนที่ผู้ที่ลืมตนและไม่ได้เตรียมตัวเพื่อพบกับวันดังกล่าวก็จะต้องตกนรกในสภาพที่น่ากลัวยิ่ง

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ เป็นข้อเท็จจริงที่อัลลอฮฺได้กล่าวถึงสันดานเดิมของมนุษย์ นั่นคือการมุ่งแสวงหาปัจจัยยังชีพและความสำราญในโลกนี้เสียส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะทำให้หลงลืมชีวิตนิรันดร์ในโลกอาคิเราะฮฺ สูเราะฮฺนี้จึงมีบทเรียนที่ตักเตือนให้มนุษย์ได้สะกิดใจเตือนตนเองให้เห็นถึงสิ่งที่ตนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญกับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวในโลกหน้าหลังความตายมาเยือน

 • ไทย

  PDF

  อธิบายเป้าหมายและนัยต่างๆ เชิงความหมายที่บรรจุอยู่ในสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ซึ่งเป็นสูเราะฮฺที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอาน เป็นสูเราะฮฺแม่บทที่รวบรวมเนื้อหาสาระหลักทั้งในด้านความเชื่อ หลักการปฏิบัติเคารพ และวิถีการดำเนินชีวิต และบทเรียนอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งควรค่าแก่ทำความเข้าใจ เพราะเป็นสูเราะฮฺสำคัญที่มุสลิมใช้อ่านเป็นประจำในการละหมาด

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ บทนำเกี่ยวกับการศึกษาอัลกุรอานและวิธีการดึงบทเรียนต่างๆ จากอัลกุรอานมาใช้ประโยชน์ในชีวิต อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ ซึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของเวลา และความขาดทุนอันเนื่องมาจากการใช้เวลาไม่คุ้มค่า รวมถึงทางรอดและเงื่อนไขที่จะทำให้มนุษย์ได้พ้นจากความขาดทุนดังกล่าว

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ กล่าวถึงคุณลักษณะนิสัยอันชั่วร้ายประการหนึ่งของผู้ปฏิเสธและต่อต้านสารแห่งอิสลามที่นำมาโดยศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงผลกรรมจากการกระทำที่สกปรกและไร้ศรัทธา พร้อมทั้งได้อธิบายหลักความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้าและการลงโทษในนรก ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ได้อย่างไร

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัลเกาษัรฺ กล่าวถึงนิอฺมัตหรือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และประชาชาติของท่าน เหนือประชาชาติอื่นๆ คือการที่ท่านได้รับสระน้ำ อัล-เกาษัร ในสวนสวรรค์เพื่อให้ประชาชาติของท่านได้ร่วมรับความประเสริฐนี้ด้วย

หน้า : 7 - จาก : 1